• Pinewood

Ångejägare stormar mot SCA

NotiserPublicerad: 2012-04-17 10:03

SCA vill upplösa viltvårdsområdet Ånge i Västernorrland för att spara in på administration. Det upprör ett antal mindre markägare som nu tappar möjligheten till bra jakt.

När SCA hade sin extra årsstämma i slutet av mars meddelade de att de vill upplösa viltvårdsområdet Ånge. De motiverar beslutet med att det handlar om en praktisk åtgärd för att slippa så mycket administration.
Beslutet gör många mindre markägare, bland annat Kent Edlund. Han menar att SCa gör så här för att i stället kunna tjäna pengar på arrende.
– Vi är många små markägare som nu tappar möjligheten till en bra älgjakt och småviltjakt. Min egen mark är för liten för att kunna bedriva en vettig jakt på. Dessutom så är det svårt för oss små markägare ska gå samman eftersom våra marker nästan aldrig gränsar mot varandra, säger Kent Edlund till Sundsvalls Tidning.

Ska bli älgskötselområde
Viltvårdsområdet är totalt cirka 11 000 hektar stort, varav 60 procent ägs av SCA, som även menar att en anledning till upplösandet är att det ska bildas älgskötselområden.
– Det finns inget som hindrar markägarna att söka inträde i älgskötselområdet. För oss blir det för mycket administration om vi ska vara med att administrera i tre områden, säger skogsförvaltare Göran Tjernberg på SCA till Sundsvalls Tidning.
Tjernberg menar även att SCA vill bestämma över jakten själv när det handlar om så stora arealer. 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Sveaskog och vindkraftbolag

2012-04-18 15:46

Sveaskogs skövling av tjäderspelplatser måste betraktas som den största snikenhet som har skett på länge. Värdet på det avverkade är ca. 80 000 kr när de åliggande med återplantering et.c. är utfört. Nog måste Göran Persson och Sveaskogs övriga ledning vakna! Så här får det inte gå till, Sveaskog ägs för det första av Svenska Folket och därför är inte bara miljardvinsterna viktiga. En stopp på skövlingen av skogen och bevarande av gammal kultur måste sättas upp på dagordningen.
Kan ta exemplet om mil av cykelstigar som finns t.ex. i Piteå markbygd och andra platser i bl.a. Norr- och västerbotten. Har Domänverket/Sveaskog och andra bolag helt enkel skogsplöjt över dessa cykelstigar som användes av den fattiga befolkningen före bilens intåg? Nu har också EU vaknat, bidrag utgår att återställa cykelstigar och gamla vägar och stigar. Vad gör Sveaskog och Sv. Cellulosa AB SCA? Deras och andra bolags skogsarealer är enormt stora i Norrland. Hänsyn måste tas till djur, natur och inte minst kulturen och minnena efter våra förfäder.
Vindkraftetablering i Norra Sverige ät ett gigantiska projekt med över ettusen verk som är tänkt att placeras på produktiv skogsmark inom Piteå kommuns gränser. Det kan inte finnas någon logisk eller ens ekologisk plan för detta. Bara transportförlusterna är så höga att minst 100 st. ska producera el. för att täcka transportförlusterna. Till detta kommer en ny högspänningsledning som kräver ett kalhygge om tiotusen hektar skogsmark de hundra milen söderut. Stora delar av skogsfågelbeståndet slås ut vid kollisioner med ledningarna. Skogsarealer går åt till alla vägar och minst ettusen tomter för snurrorna.

2. Finns...

2012-04-18 11:03

...säkert frivilliga som kan tänka sig utföra jobbet gratis.

1. Kan

2012-04-18 09:30

SCA ställningstagande i denna fråga ha en upprinnelse i SJF diktatoriska stadgar för VVO?

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB