• Pinewood

Antal rovdjur ska beslutas

NotiserPublicerad: 2014-03-21 12:38

Nu inleds arbetet med att fastställa vilka miniminivåer av björn, varg, järv och lodjur människor i de olika länen ska tvingas leva med. Miniminivåerna är en förutsättning för att länsstyrelserna ska kunna besluta om licensjakt, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.
Länsstyrelserna ska komma in med förslag till Naturvårdsverket senast 22 september. I oktober fastställer verket vilka nivåerna blir.

Koncentrationen ska minskas
Det är det så kallade referensvärdet för de olika arterna som avgör hur många det minst måste finnas.
"Enligt beslut i riksdagen har de stora rovdjuren nu gynnsam bevarandestatus. Riksdagen har också beslutat att koncentrationen av rovdjur ska minskas och det är önskvärt att rovdjurensspridning ökar för att avlasta områden med hög koncentration. Naturvårdsverket lämnar i begäran till länen ett förslag till fördelning av föryngringar i landet", skriver Naturvårdsverket i sitt pressmeddelande

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

17. Du #14.

2014-03-24 08:24

Först och främst skall vi ha någon med bra hörsel som hör folks klagomå hur jobbigt vi har det utanför tullarna, sedan vem vi skall ha? har vi så dåligt ledare tveksamt det finns många som inte ens kommit på tal, deras namn efterlyser du ge mig eller svenska folket en lista över medborgarna i landet så skall vi prata om saken för någon mindre lyhörd finns knappast om vi bortser från att personen måste tillhöra dom partier som får ont i magen bara EU näms

16. Antalet vargar är beslutat

2014-03-22 20:38

Antalet vargar har vår regering redan beslutat hur många de ska vara. Ska naturvårdsverket självsvådligt ändra detta ihop med naturmuppar i de svenska länstyrelserna?? Hur vargetablisemanget i sverige följt detta regeringsbeslut vet vi redan!! I det fall att våra folkvalda följer landsbygdsbefolkningens önskan om antalet genetiskt riktiga vargar utan inblandning av finsk tamhund som skall finnas i inhägnade områden på svenska djurparker och andra vilthägn så är det ju bra ifall dom bestämmer hur många som där ska finnas, då har dom ju något att göra iallafall!!

15. Gå ut och fråga

2014-03-22 11:21

Samtliga jaktlag i Värmland hur många rovdjur de är villiga att acceptera på sina jaktmarker. Addera och toleransnivån är således fastlagd. Hela rovdjurspolitiken anses ju vila på acceptans från lokalbefolkningen. Problemet är naturligtvis att blir det ett val mellan tätortsröster och glesbygdsboende så är polikertramset om samexistens just trams och inget annat. Inget av dagens riksdagspartier sätter människan före rovdjuren. Varje uttalande av en politiker börjar med "Vi skall ha livskraftiga rovdjursstammar". Och kostnaderna avsäger sig staten. Man vågar inte ens redovisa dem.

14. ejnert

2014-03-22 11:20

Vem ska vi ha i stället?

13. Reinfeld är körd.

2014-03-21 23:20

Som statsminister kommande valår för maken till inaktiv politiker är svårt att hitta, givetvis partiets nickedockor är också medbrottslingar

12. miniminivå

2014-03-21 19:15

och till grund för detta ligger givetvis länsstyrelsens undermåliga inventeringar att ligga lodjur i Värmland 5-6 föryngringar enligt lst finns inte en vettig människa som tror på detta kan ge dem ett antal till men det hjälper ju inte lika med varg finns revir här som inte existerar enligt lst

11. Sånt här skit...

2014-03-21 19:15

Är anledningen till att vi behöver en ny viltmyndighet som sköter rovdjurspolitik och handlägger skyddsjaktsärenden med mera, hela vägen ifrån politiska beslut ner till fotfolk. Det är enda sättet att komma till rätta med korruptionen som råder inom rovdjurspolitiken. Det finns ett riksdagsbeslut som säger att närgångna rovdjur ska avlivas, men likt alla andra politiska beslut som inte passar NVV samt LST:s egna agenda ska det motarbetas med alla tänkbara metoder som kan frambringas. Vi måste kämpa för en ny viltmyndighet.

10. Till 3#4

2014-03-21 19:15

Ja tänk er NVV som ett privat företag,dom hade fått sparken hela högen så lite som dom uträttar per arbetad timme.

9. Sätt ingen

2014-03-21 19:14

Miniminivå den har ni redan satt!
Sätt Max talet omg och skjutas överskottet ca350 vargar bort allt annat är trams! Eriksson behöver inte uttala sig ingen som tar han på allvar ett av dom största skämten i svensk historia

8. I Asturien, norra Spanien.

2014-03-21 19:14

Där verkar politikerna till slut ha förstått att problematiken kring tamdjur och vargar inte går att lösa genom konsensus med miljöorganisationerna och har därför gått de djurhållande lantbrukarna till mötes. Från och med nu kan varg skjutas som vilket annat vilt som helst under ordinarie jakt.
Hämtat från Vargfakta.se

Frågan är vad Bryssel säger om detta? Enl. svenska politiker så kan ju inte Sverige ta egna beslut vad gäller våra nationella intressen. ;-)

7. För vilken gång i ordningen?

2014-03-21 15:51

Vi ute i obygderna som varit med att tillsammans med våra fäder byggt upp detta samhälle. Åtskilliga miljoner har vi troget "!dragit" in till staten. Vi som drabbas hårdast av dessa " betraktarorganisationer" och deras siffror, vi har nu också som "lök på laxen" som pensionärer numera högre skatter också.??
Höstens siffror är inte ngn slutomgång!
Trovärdighet ??

6. Målsttyrning, pyttsan

2014-03-21 15:35

Normalt fastställer man ett målvärde samt ett spann inom vilket man tillåter värdet att fluktuerar.
Men i vargförvaltningen försöker man på alla sätt ha alla dörrar öppna för ökande antal samtidigt soim man strävar efter maximala minimiantal. Detta har ingenting med målstyrninga tt göras. Som gammal industriman skäms jag å statens vägnar.
Håller med smålandsjägare. Strunta i detta falskspel, ta egna beslut när överheten försöker tvinga oss till underdånighet och passivitet.

5. #3 Varför...

2014-03-21 15:14

ska inte ni vara med och dela rovdjurstrycket? Ska vi nu ha varg så ska den ha möjlighet att finnas i hela riket.
Ifs anser jag att det ska finnas noll.

4. Byråkrati!

2014-03-21 15:14

Byråkraterna hittar ständigt nya arbetsuppgifter. Det borde ha hunnits med för länge sen att fastställa var och i vilken täthet olika rovdjur kan accepteras med hänsyn till den verksamhet och brukande som finns i olika regioner. Att nu komma med förvaltningsdirektiv huggna i sten är bara ännu ett sätt att snåla på slickepinnen.

3. Vem ska tro

2014-03-21 14:12

Vem ska tro på sådant prat nu när det snart är val .De har haft minst 10 år på sig att bestämma hur många rovdjur vi ska ha ilandet

2. Tvång

2014-03-21 14:12

Tvång är vad som förestår men att tvinga smålänningar har inte lyckats tidigare och knappast nu heller. Men annars är vi lojala och segt arbetande - men det vi upplever orätt mot oss finner ingen acceptans.

1. Intressant!

2014-03-21 14:12

Förmodar att endel län helt slipper rovdjur av en specefik art! Antalet per län? Vad blir utgångspunkten, antal som tidigare beslutats eller är detta ett sätt att hitta möjligheter till antal över vad som Regeringen beslutat?

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB