• Älgskadefondsföreningen

Arbetslösa kan stängsla mot varg

NotiserPublicerad: 2013-06-14 00:10

Nu kan det bli långtidsarbetslösa som sätter upp rovdjursstängsel i södra Sverige. Statliga Skogsstyrelsen har 1 500 personer anställda i projekt och de kan sättas in i arbetet, berättar TV4-Nyheterna.

– Huvudsaken är att vi inte konkurrerar med befintliga entreprenörer och att vi tryggar ekonomin för projektet. Är det en samhällsnyttig insats som ligger inom vårt arbetsområde, så kan vi göra det, säger Johan Harrysson, distrikschef inom Skogsstyrelsen, till TV4.

Skogsstyrelsen kan dock bara bidra med arbetskraften. Materialkostnaderna för stängslen ryms inte inom bolagets budget utan där måste staten skjuta till medel.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

14. Även arbetslösa skall ha lön när de arbetar.

2013-06-19 09:23

Vi har räknat ut att det kostar 2,7 miljarder per år i underhålls- och avskrivningskostnader om vi skall stängsla in all betesmark söder om renbetesland och sköta detta. För den summan kan vi avlöna ca 6000 sjuksköterskor per år. Naturvårdsverket och dess tjänstemän vill säkert bränna av dessa pengar på värdens vanligaste rovdjur men frågan är hur våra politiker tänker prioritera?

13. Stängsel- en bra lösning?

2013-06-19 08:20

Om vi får s k rovdjursavvisande stängsel över hela Sverige, så kommer landskapet att försämras avsevärt. De vilda djuren drivs ut på vägarna, det kommer att märkas i viltolycksstatistiken. Många älgkalvar kommer att fastna i staketen. Älgkorna fixar ju staketen enkelt, men inte kalvarna. Det värsta, på kort sikt, är för tamdjuren själva. De har ju mycket stor respekt för dessa staket, så när rovdjuren vandrar runt staketen, så stressas först och främst hästar. Många tamdjur kommer att stressas till döds. I ren förtvivlan kommer många försöka fly, med påföljd att de fördärvar sig totalt när de skenar igenom dessa "vajerstaket". Om de inte dör direkt, så kommer nog de flesta att avlivas p g a sina skador.
De största förlorarna blir våra tamdjur. Våra tamdjur har ju inte blivit urbaniserade ännu. I deras värld är rovdjur farliga.
Jag skulle tro att ju fler "bra" staket vi får i landet, ju fler döda och stressade tamdjur kommer vi att få.

12. Den som tror....

2013-06-16 00:53

Den som tror att man kan ta 1500 från befintliga aktivitets projekt och utan deras medgivande tvinga in dom i ett projekt med helt nya arbetsbeskrivningar, vet inte mycket om regelverken för aktiviteter för arbetslösa.

11. Stängsla mot varg?

2013-06-14 15:28

URDUMT!När ska vi slippa alla DUMMA påhitt? Ställ inte upp på dessa DUMHETER. Vi på landsbygden vill inte ha varg på VÅRA marker. Noll varg!!!

10. Urdumt.

2013-06-14 12:02

Det vore väl bättre att plocka över de 1 500 projektanställda till kommunerna istället, så kunde de få i uppdrag att hjälpa till på ålderdomshem och liknande med att gå ut på promenader med de gamla som inte kan gå ut själva, eller ställa upp som rastvakter på skolorna där vuxnas närvaro är av stor betydelse för barnens väl och ve. Det skulle ju även vara till nytta för er vargkramare, för tro det eller ej, ni kommer också att bli gamla och behöva hjälp och ni kommer att få, om ni inte redan har, barn som skulle må bra av att ha fler vuxna kring sig på rasterna.

9. Där men inte här

2013-06-14 12:01

Dagens rovdjursprpblem varg men inte här. Alltid ska någon annan hysa vargen som folk vill ha, Sverige ser väl snart ut som en labyrint av stängsel. Fler vargar mer stängsel så länge vi inte kan bestämma ett vettigt tak på antalet som växer som björksly.

8. Arbetslösa kan stängsla mot varg !

2013-06-14 09:50

Så lyder rubriken.
Men läser man sedan vidare så står där sedan,
citat "Statliga Skogsstyrelsen har 1 500 personer anställda i projekt och de kan sättas in i arbetet "
Längre ner går också att läsa ut..
"Skogsstyrelsen kan dock bara bidra med arbetskraften. Materialkostnaderna för stängslen ryms inte inom bolagets budget utan där måste staten skjuta till medel."
Vad är då kontentan av dessa tre ting ?
Skogsstyrelsen = Statsfinansierat.
Långtidsarbetslös = Statsfinansierat.
Materialkostnad = Statsfinansierat.
Jo vi får på våra skattsedlar betala hela kalaset oavsett vi vill eller inte.
Tillägas ska då också, att kostnader för vargen, och dess härjningar tillkommer med oanade kostnader på lång sikt.
Och frågan är då, är det värt alla dessa pengar ?

7. Bra komplement

2013-06-14 09:49

till andra möjligheter för djurhållare att få sina tamdjursstängsel rovdjursavvisande.

6. Något är konstigt

2013-06-14 09:49

Hur i all världen kan Skogsstyrelsen mena att stängsling av jordbruksmark skulle ingå i deras arbetsområde?

5. Då måste staten skjuta till medel!!!

2013-06-14 09:32

Som vanligt, när det gäller vargen finns det pengar.

4. På rätt sida av stängslet....

2013-06-14 08:34

Om man då väljer att placera vargarna innanför stängslet, sparar man många miljoner åt samhället varje år....

3. Gratis fast ändå inte?

2013-06-14 08:34

Hur tänkte man lösa ekvationen med gratis arbetskraft som inte konkurerar med affärsdrivande verksamhet? Låta dom sitta på en stubbe och titta på?

Nä, vargens verkliga kostnader måste synas och bäras av samhället.

2. Stängslade vargar.

2013-06-14 08:33

Skogsstyrelsens uttalande visar på möjligheterna med stängslade vargar.
Vilket går helt i lego med JRF's beslut om nej till frilevande varg.

Det finns m a o utan tvekan möjligheter att upprätta tillräckligt stora varghägn i Sverige, där forskare och vargförspråkare kan studera varg och dess förutsättningar för en gynnsambevarande status. (GYBS)
Till att börja kan det med fördel upprättas ett varghägn där Grimsö forskningsstation utgör själva basen. Börja med ett hägn tillräckligt stort i Grimsö.
Att sköta om och utfodra vargarna kan med fördel ingå i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Turistiskt måste det bli en guldgruva.
Sannolikt går det bra att upprätta ett par stora varghägn i övre Norrland.
Sveaskog som är Sveriges största mark/skogsägare med sitt största skogs/markinnehav i Västerbotten/Norrbotten släpper sannolikt till mark i ett sådant projekt.
Samtidigt som det skapar arbetstillfällen så minskar kostnaderna för rovdjursskador på renskötsel, lantbrukets djurhållning, viltet och jakten.
Det här med 150 accepterade vargar borde öppna möjligheten för SJF att bedriva forskning och rovdjursstudier i egna hägn.
Sannolikt finns det flera skogsbolag som kan ha ett intresse att släppa till mark bara de tjänar på projektet. Och staten ställer säkert upp med pengar. Redan i dag kostar vargen skattebetalarna miljarder kronor.

1. Skötsel?

2013-06-14 08:32

Det är tiden för skötsel som är den stora delen med dessa stängsel, inte uppsättningen. Men det verkar det vara få som förstår...

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB