• Knivar_nu

Arrendeförslag för renbete löser gammal konflikt?

NotiserPublicerad: 2005-11-29 15:46

Idag presenterar Skogsstyrelsen på uppdrag av regeringen ett förslag på arrendeavgift för renbete på privat mark i Härjedalen.
Förslaget är att samebyar som behöver vinterbete hos privata markägare betalar en till tre kronor per hektar och år.
Avgiften har beräknats med hjälp av samebyarnas förväntade årliga avkastning från renköttet.
2004 fastställde Högsta domstolen att några samebyar inte har rätt att låta sina renar vinterbeta på fastigheter i Härjedalen utan avtal med markägarna. Detta har lett till konflikter och varken markägare eller renskötare har varit nöjda.
Då fick Skogsstyrelsen i uppdrag av regeringen att försöka komma fram till en skälig arrendeavgift.
Förslaget finns att läsa på:
www.svo.se/press

SKRIV EN INSÄNDARE!

Kommentarsfunktionen är borttagen. Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv kort, vi publicerar max 3000 tecken och förbehåller oss rätten att refusera och redigera texterna. Skriv att din text är en insändare. Vi tar inte emot insändare under signatur, lämna därför fullständigt namn och dina kontaktuppgifter. Du kan självklart också dela våra nyheter i andra forum, till exempel på Facebook.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB