• Älgskadefondsföreningen

Även SJF överklagar vargjaktsdom

NotiserPublicerad: 2013-05-21 16:19

I dag meddelar Svenska Jägareförbundet att de också kommer att överklaga Förvaltningsrättens dom om den selektiva och riktade jakten på varg.

– Naturvårdsverket har visserligen överklagat domen, men vi anser också att det är viktigt att pröva om man i domstol kan besluta om valet av metod för vargförvaltningen. Rimligtvis är det Naturvårdsverket som ska ha den kompetensen, säger Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld i Svensk Jakt.
Förbundets överklagan är också ett sätt att pröva om man har talerätt i likande frågor, så som bevarandeorganisationerna visat sig ha. Den är också viktig för Jägareförbundet för att vsa att sina medlemmar att de försöker påverka frågan om vargen.
Senast den 23 maj ska överklagan vara inlämnad.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

26. #25 Lars - Jag missförstår inte.

2013-05-29 08:25

Gynnsam bevarande status är ett begrepp som används på alla vilda djurarter och det kan du nog inte undanhålla just vargen. Det är inte just vargvärnare som uppfunnit detta begrepp som du påstår. Jag håller med dig om att Vargen har Gynnsam Bevarande Status (GYBS) globalt även om vi skulle ha noll varg i Sverige.
Men nu är det ju så att Sverige är medlem i EU och vi har skrivit på art och habitatdirektivet och Bernkonventionen. Och så länge vi är med där så kommer vi inte undan att vargen skall ha GYBS även i Sverige. Då kan vi inte skjuta bort varenda varg i Sverige som du föreslår. Men vi måste se till att GYBS sätts på ett så lågt antal som möjligt utifrån vad som står i direktivet.
Om vi inte agerar nu så tar Naturvårdsverkets tjänstemän ”politiken och lagen i egna händer” och då lägger de säkert GYBS på minst 380 vargar.
Det är helt riktigt att den skandinaviska vargen hör till en stor megapopulation och därför behöver vi inte heller överreagera och ställa orimliga genetiska krav. Det enda som krävs är att vi får in en obesläktad varg som reproducerar sig vart 5:e år. Att inte bry sig om de regler och lagar som vi har för att man har en uppfattning om att de är felaktiga kan få förödande konsekvenser. Vi måste agera utifrån de möjligheter som vi har och då gäller det att vi läser på så att vi ser dessa möjligheter. En sådan möjlighet är att påverka var GYBS skall läggas. I art och habitatdirektivet står det t.ex tydligt att man skall ta hänsyn till människan och då måste vi bevaka så att NVV tjänstemän gör det när man sätter GYBS.
Jag tar det viktiga en gång till: Även om man som du hävdar att vi inte behöver GYBS i Sverige då vi har så mycket varg i Ryssland så kan vi faktiskt hävda att vi har GYBS i Sverige nu. Det måste vi bli eniga kring och jobba för.

25. Tror du missförstår Kjell

2013-05-28 14:11

Det jag menar är att GYBS som begrepp inte är användbart, allt eftersom vargens utbredningsområde är så omfattande och antalet så stort till numerären, att begreppet GYBS överhuvudtaget inte är applicerbart på arten Canis Lupus i den form som diskuteras i debatten. Mitt intryck är att vargvurmare i denna cirkus är de som VILL att begreppet GYBS ska bli vedertaget som ett biologiskt måste. Alltså, eftersom GYBS är ett påhitt av vargcirkusens försvarare och inte är viktigt för arten varg, så borde alla som vill ha en förändring till stånd peka på detta faktum, och inte som nu hålla med om att GYBS är viktigt och försöka hitta konsensus vart GYBS ska ligga. Debatten borde vridas mot verkligheten, en verklighet som säger att de i dag förekommande vargarna i skandinavien är en randpoulation av den välmående euroasiatiska vargstammen som på intet sätt är hotad. Allt tal om genetiskt viktiga vargar och vart GYBS sak ligga är inte seriöst att diskutera kring är min övertgelse, utan debatten borde istället föras utifrån verkligheten, där kontentan alltså är att vargen i skandinavien kan skjutas bort utan att vi riskerar att arten Canis Lupus på något sätt hotas. Vilket innebär att samtliga biologiska krav torde vara uppnådda även utan varg i landet...

24. Att vänta på sig själv!

2013-05-28 07:46

Rätt otroligt egentligen. Eu väntar på att Sverige skall deklarera att man har GYBS dvs tillräckligt med vargar. Denna åtgärd är villkoret för att få bedriva licensjakt på varg utan att hamna i EU-domstolen. Och Sverige väntar på EU !!!

23. # 21 Lars – Även man inte vill ha regn så kan man hävda att det regnar.

2013-05-26 16:57

Du skriver att vi gått i fällan. Men man kan nog undra vem som egentligen sitter fast i en fälla? Kan man inte verka för att man får till en reducering av vargstammen på grund av att man har en vision om noll vargar så ser det nog mer ut som att du sitter fast i något som liknar en fälla. Nu handlar det inte om huruvida vi skall ha GYBS eller inte, utan om att vi faktiskt har GYBS i dag. Även om man inte vill ha GYBS så kan man faktiskt hävda att man har det och även om man inte vill ha regn så kan man faktiskt hävda att det regnar. Vi hävdar att vi har GYBS med råge i dag. När det gäller de genetiska kraven så säger vi att vi klarar dessa om vi får en obesläktad varg vart 5:e år som reproducerar sig och det klarar vi. Precis som du säger så har vi en megapopulation i Ryssland som fyller på det genetiska urvalet. Därmed så har vi inte något genetiskt problem med vargen. Krångligare än så behöver vi inte göra det. Vi är helt eniga med dig att vargen inte är ett utrotningshotat djur, det är snarare så att det är ett av världens vanligaste rovdjur och därför behöver den inte särskilt artskydd, vilket alla arter som ligger i bilaga 4 i art och habitdirektivet har.

22. Argumenten

2013-05-25 15:36

Det är möjligt att man klarar att förankra argumenten för ett lågt GYBS men sannolikheten är inte särskilt stor då man måste ligga på en så hög nivå att man inte riskerar ett nytt bakslag i EU.
Till Lars måste jag säga att jägarkåren blev förda bakom ljuset medvetet eller inte men i ett tidigt skede fick vi alltid höra att vargen var ett nationellt problem som vi skulle hantera själva. Idag säger Reinfeldt att EU inte är mellanstatligt utan överstatligt vilket betyder att vi har att foga oss i det som bestäms av andra.
En gång var Sverige delat och är väl fortfarande vad beträffar åsikterna om EU.
Bönderna som är en liten men viktig grupp var som regel alltid emot EU, men med hot om låga priser samt löfte om frikostiga stöd anslöt sig även dessa vilket förmodligen avgjorde saken.
Samma förhållande har funnits inom MP men där har moroten och piskan varit att få vara med och bestämma.
Jag delar ditt argument Kjell om GYBSen, men delar inte din optimism om framtiden längre och jag misstänker att ni snart blir tvingade att gräva upp stridsyxan i en omfattande eftersöksbojkott.

21. Men Kjell m flera

2013-05-24 16:04

Ni har ju gått i fällan. Ni accepterar ju allt tal om GYBS och genetik som om det vore något biologiskt viktigt, även om ni och våra motståndare är oense om vart GYBS ska ligga. Vi som är motståndare till dagens vargcirkus måste ju föra dialogen dithän att få folk att inse att genetiken INTE är ett biologiskt problem. Det är helt och hållet politik. Ni vet, alla vet, att dagen vargpopulation är en randpopulation till en ytterst välmående art, Canis Lupus. Hur i hela friden kan det vara biologiskt viktigt att den finns i Skandinavien? Det är dumt, för att inte säga korkat att inte peka på detta faktum, för ett faktum är det. Det behövs inga vargar i skandinavien för vargens väl och ve.

20. Ja Kjell

2013-05-24 11:41

Då är det bara att säga till gubbarna i laget att nu har vi ordnat så vi får varg på våra marker. Grannarna vill säkert också bli upplysta om att ni lyckats med detta. Sen blir ni lyckliga?

19. Men Kjell

2013-05-24 09:28

Dessa vargar du vill ha, var ska du o Ek placera dom? Inte en varg till i Dalarna. Ställ upp med mark, för vad jag förstår så finns det gott om mat söder över.

18. # 17 Jan Bratt, vi har mycket starka argument för ett lägre GYBS

2013-05-23 16:46

Vargen är inte vilket rovdjur som helst. Det är utan tvekan det rovdjur som kostar mest per individ att förvalta. Detta måste våra politiker ta stort hänsyn till och målet bör därför vara man skall tillfoga landsbygdsbefolkningen så liten skada som möjligt genom att ha minsta möjliga stam utifrån vad som krävs i art och habitatdirektivet. Därför finns det ingen anledning att sätta ett så högt GYBS som 180 som regeringen föreslår. Anledningen till att NVV hamnar på så höga antal som 380 vargar på GYBS beror på att man utgår från en felaktig genetisk modell och att man inte följer de anvisningar som faktiskt finns till direktivet. Vill man förbättra den genetiska statusen så är det givetvis lätt att göra det genom genetisk urvalsjakt och en minskning av stammen så att varje obesläktad invandrande varg får en större påverkan. Med denna metod kan man snabbt komma ner till en inavelsgrad runt 0,1 - 0,15 och i dag så vi 0,23. I art och habitatdirektivet beskrivs även att myndigheterna måste jobba för att få lokal acceptans. Ingen organisation som representerar människor som drabbas av vargen accepterar en så högt satt GYBS som NVV föreslår. Argumenten finns för ett GYBS kring 100-120 vargar och nu måste vi enat börja använda dessa argument mot de som hävdar arternas undergång och kraschade miljöer som du uttrycker det.

17. Det är nog riktigt Kjell

2013-05-23 14:07

Vi måste ha ett GYBS att kunna relatera till och då hamnar vi kanske på ca 180, att jag tror på just dessa siffror beror på att regeringen aldrig pratat om annat än 180 - 210 visserligen om hur många vargar vi skall ha men eftersom GYBS är politiskt blir ju ett GYBS i princip där, vi tycker väl att det kunde vara lägre men inte ens 180 är gjort i en handvändning och med NVV,s alltid försiktiga beräkning om de nu skulle rätta in sig i ledet, kommer nog det faktiska antalet vara betydligt högre, det vet vi av tidigare erfarenhet.
Gybs är idag angeläget och vi kommer inte ifrån detta, men är ändå bara en del i ett större sammanhang där framförallt djurägare och människor på landsbygden måste få bättre möjligheter att påverka sin egen situation och då är vi där igen om kravet nationellt och mer lokalt bestämmande.
Min personliga åsikt är annars att antalet rovdjur i Sverige skulle regleras efter den skada som uppkommer, men eftersom det inte finns en enda politiker som håller med blir det bara en vision.
Att värnarsidan aldrig kommer att godkänna det GYBS-tal som till slut kommer fram hör till spelets regler.
När du talar om GYBS 100-120 och sårbarhetsanlys att det behövs 38 vargar för att minimera utdöende-risken är det så vitt jag förstått korrekt men nu handlar GYBS också om hotet om EU-domstol samt en förmodligen omfattande lobbying-verksamhet av vältaliga lobbyister som inte tvekar att försöka övertala politikerna om arternas undergång och kraschade miljöer.

16. #13 Jan Bratt. - Vi måste också formulera våra krav på GYBS.

2013-05-23 11:26

Du skriver att miljörörelsen aldrig kommer att acceptera ett lägre GYBS än 300-400 vargar. Därför är det av allra största vikt att vi på andra sidan nu hävdar att det räcker med 100-120 vargar för att uppfylla de krav som art och habitatdirektivet anger. Vi har en sårbarhetsanlys som visar på att det behövs 38 vargar för att det skall vara mindre än 10% risk att vargen dör ut på 100 år.
Sedan har forskarna lagt på 150% på detta för att hävda MVP. Då har man tagit höjd för alla tänkbara katastrofer som kan drabba vargstammen.
Utifrån detta skall man lägga fast var GYBS skall ligga. Och eftersom man redan tagit höjd för alla tänkbara katastrofer så anser vi att man inte behöver göra det en gång till då man lägger fast GYBS.
Det som står i art och habitatdirektivet är att GYBS skall vara betydligt över MVP vilket vi då anser att 120 vargar kan vara en beskrivning för. Vi har nu inte så mycket mer tid i denna fråga då NVV nu kommer med en ny förvaltningsplan där man kommer att ange GYBS värdet.
Genetikfrågan är en fråga som kan lösas om viljan finns. Det krävs en reproduktiv immigrant vart femte år för att uppfylla de krav som finns i guidelinen till art och habitatdirektivet.

15. Claes

2013-05-23 08:09

Varje försök i framtiden att reducera vargstammen kommer ofelbart att leda till överklagande och begäran om inhibition eftersom den speciella grupp av organisationer det handlar om har denna rätt.
Det problemet liksom art och habitatdirektiven är en fråga för regeringen och hur mycket man vill arbeta för detta.
Mitt förbund som jag kallar JRF arbetar så vitt jag förstått med
att besluten skall fattas nära och med den som drabbas, ganska lokalt mao, även SJF går ut med en drive att vi måste få nationellt bestämmande över våra rovdjur.
Jag tror detta är viktigt samt att de 5 organisationerna som tidigare samarbetat tar upp stafettpinnen igen.
Vilket verk som borde ansvara för den nationella rovdjurspolitiken har också diskuterats men är ju en fråga för regering och riksdag.
Claes, att ändra klassificering på miljöärende till biologiskt ärende är jag inte kompetent att svara på för jag vet inte hur man skall gå till väga, men jag tror att får vi ned rovdjurspolitiken på lägre nivåer kan vi förändra åtskilligt.

14. # 13

2013-05-22 16:44

Hej Jan. Dina kommentarer innerhåller många bra infallsvinklar.
Din senaste om " miljörörelsens " starka vilja att påverka rovdjurspolitiken.
Men hur skulle rovdjurspolitiken och rovdjursdyrkarnas möjligheter se ut om rovdjuren INTE hanterades som ett miljöärende, utan som sig bör , ett biologiskt ärende !
Personligen tror jag att detta skulle förändra dagens utveckling drastiskt.
Vad tror du ? har du några förslag på hur en sådan omskrivning går till väga ? och vilka kan åstadkomma en sådan.
Jag kan ha fel , men detta är troligtvis den snabbaste och effektivaste vägen för räddningen av den Svenska landsbygden.
Ha det

13. Kjell L. Svenljungagruppen

2013-05-22 13:27

Det är sant var är LRF.
Det är också sant om vad vi anser om GYBS-talet, men tyvärr finns där delade meningar.
SJF driver ju detta och har fått mycket värdefulla uppgifter och beräkningar från Dag L. som också är engagerad men mer fristående kanske i frågan. Regeringen ligger nog också på nivåer som är inte så långt från jägarna, men man har ju inte presenterat något konkret än.
Idag vet vi nog att ett GYBS under 300-400 aldrig kommer att accepteras av miljösidan som menar att de har EU,s direktiv som stöd.
Stöd har de redan från EU,s kommissionär Poltocnik likväl som från div verk och myndigheter här i Sverige.
Vargen är för miljörörelsen en viktig del, men i ett betydligt vidare perspektiv där man också vill ha större möjligheter att i framtiden medverka och bestämma.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sveriges-naturskydd-bland-det-samsta-i-eu_8183376.svd

12. Vad gör JRF...

2013-05-22 09:57

...och andra intresserorganisationer som LRF m flera?

11. Och JRF....

2013-05-22 09:57

LRF,renskötarna och fåraveln...dom har väl överklagat redan får man förmoda....

10. JRFs överklagande?

2013-05-22 09:57

Varför prövar inte vi om vi får överklaga, genom att de facto göra det?

9. Äntligen...

2013-05-22 09:56

...börjar det att hända saker! Hoppas nu att Jägarnas Riksförbund gör det samma och överklagar domen. Allt annat är oklokt om inte de agerar.

8. SJF överklagar

2013-05-22 09:56

Vad gör Jägarnas Riksförbund, de har också medlemmar med åsikter?!

7. Rimligtvis NVV?

2013-05-22 09:56

Naturvårdsverket har för all framtid diskvlificerat sig från all kompetens i rovdjursfrågan. Vad menar Sköld?

6. Va bra

2013-05-22 09:56

Hur gör JRF då??? Ovanligt tyst. Väntas det Ek svar

5. Bra Jägareförbundet!

2013-05-22 09:55

Bra att Svenska Jägareförbundet överklagar domen. Domen gäller ju huruvida det är juridiskt möjligt att bedriva en urvalsjakt med syfte att förbättra inavelsgraden på den svenska vargstammen. Grunden till avslaget från rätten var ju att Sverige inte har Gynnsam Bevarande Status (GYBS) och då kan man inte bedriva någon typ av jakt även om syftet är att förbättra inavelsgraden. Men jägareförbundet måste givetvis hävda att vi har GYBS i dag med stöd från avtalstexten i art och habitatdirektivet. Vi menar att man kan hävda GYBS redan vid 100-120 vargar enligt art och habitatdirektivets text så det är bred marginal upp till de ca 350 vargar som finns verifierade i årets inventeringar. Men var är LRF i denna viktiga fråga? De om några borde kunna överklaga då deras medlemmar är de som verkligen är drabbade.

4. det har dom redan visat

2013-05-22 09:55

Att SJF vill visa sina medlemmar att dom påverkar i vargsaken. Det har de gjort i projekt varg sedan de startade 1976 med sitt deltagande och delfinansiering av detta idiotprojekt. Att sitta och betala sin egen avrättning är troligen ett svårslaget rekord.
Om de skulle vilja visa sina medlemmar trovärdighet redovisa då alla turer i projektvarg.

3. Talesrätt?!

2013-05-22 09:54

Nog borde väl allt annat orimligt. Jägare är ju en av alla grupper som drabbas. Det kan knappast påstås från "bevararsidan".

2. jo

2013-05-22 09:54

Dä är väl kanske bra men det har ju inte hänt ett enda litet skit hitintills

1. Viktigt, javisst!

2013-05-22 09:54

Jo det är viktigt att överklaga och så får man se om SJF har den rätten vilket inte är säkert.
Om detta gör någon nytta vet man inte då förvaltningsrätten i princip återgett de synpunkter om vargjakt som bevarandesidan alltid haft och då kan man nog gissa sig till var sympatierna ligger.
Jag tror inte det händer så mycket om man inte angriper grund-problemen vilka sträcker sig några år tillbaka. Århuskonventionen 2005 samt de art och habitat-direktiv vi godkänt och där vi nu ser effekterna av.
När miljösidan är inblandad blir det ofta ett rent elände. I Göteborg har MP drivit igenom trängsel-skatten och där nu Göteborgarna gör allt för att försöka riva upp detta. Att i efterhand ändra på det som beslutats är inte så lätt.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB