• Älgskadefondsföreningen

Bävrar kan stoppa tåget

NotiserPublicerad: 2011-12-23 11:42

En bäverhydda har hittats nära järnvägen mellan Södertälje Syd och Järna söder om Stockholm. Bävrarna har dämt upp ett dike som försvagar banvallen. Dessutom har de nästan gnagt av stora aspar, som riskerar att falla över banvallen.

Nu har länsstyrelsen gett tillstånd att riva hyddan och att avliva bävrarna genom skyddsjakt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Men är...

2011-12-25 15:16

det inte så att bävern har återtagit sina marker från de vita det är ju vad man hör hela tiden när frågan gäller vargen.Låt Bävern vara passar det inte flytt,

1. Tänk..

2011-12-24 10:23

att de till slut kan ha hittat en anledning till varför tågen oftast står stilla...

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB