• Pinewood

Beagle vargdödad i Dalarna

NotiserPublicerad: 2012-08-25 07:55

Åttaårige beaglehanen Tjärbackens Ecco dödades på fredagsmorgonen av varg i Dalarna, skriver Jaktjournalen.

Attacken skedde vid Öråsens föbod cirka en mil öster om Malung. Ägaren Ingvar Jansson, Knivsta, var på plats för att jaktträna beaglen och en jämthund. Han insåg att någonting gått snett när pejlen visade att hunden stod stilla men skallade kontinuerligt.

– Då förstod jag att något var riktigt fel och skrek samtidigt som jag sprang mot platsen som bara var 80 meter bort. När jag kom fram såg jag vargen och hunden var sliten i stycken. Det är fördjävligt, berättar en tagen Ingvar Jansson för Jaktjournalen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

53. Lite kul

2012-09-02 10:21

att länsstyrelsens "uppföljningar" brister totalt på många håll. Enligt mina noteringar så har man gjort mer för att öka skillnaden.

52. Kenneth Eriksson

2012-08-31 10:03

Tack för senaste uppgiften ang Maria Norrfalks utredning +-20 %

51. Egna korrigeringar till 45.

2012-08-31 07:27

Länken till Maria Norrfalks utredningsförslag (som heter: Uthållig älgförvaltning i samverkan) kan hittas och studeras här (felaktig länk i 45): http://www.regeringen.se/sb/d/11596/a/128456
Där kan bl.a. Noteras att Maria Norrfalk föreslog sanktioner och avregistrering om avskjutningen skiljde mer än +/- 20% under planens tidsperiod (sid. 155). Naturvårdsverket ändrade det senare till strängare +/- 10% per jaktår.

50. Utrotning

2012-08-30 13:32

Om vi inte har en livskraftig jakthundsstam av olika raser riskerar vi inavel vilket snart leder till utrotning.Är inte en jakthundsras viktig utan den kan man bara utrota, är det så politikerna tänker.
Visst kan man födda upp jakthundar, men var ska man träna dom? alla bor inte i södra skåne

49. #40

2012-08-29 10:54

Vad är det vi jakthundsägare skall lära oss? När vi oroades för att släppa våra hundar, fick vi höra att på en vargdödad hund så krävdes 23000/jakttimmar.
För min del blir det ca 58 år om jag räknar 8 tim/jaktdag, nu är ju inte hunden lös 8 tim varje gång men det bjuder jag på.
Då överdrev vi riskerna enl er värnare.
Risken var ju nästan försummbar.
Nu får vi bannor när vi får våra jakthundar dödade. Risken som var försummbar då, har tydligen på något konstigt sätt blivit uppenbar nu. Snart är det nog säkrare att släppa på motorvägen (ironi).
Men när objektiviteten är borta så kan man argumentera som man vill, även om det är så dumt så åtminstone min klocka stannar lite då och då.

48. #40

2012-08-28 17:03

Alternativet står mellan att antingen låsa in ALLA levande varelser eller vargen. Har så alltid varit. EU har ingen rätt att bestämma över Svensk befolkning och dess fauna. TE värnar om inavlade vargar. Det säger det mesta om tankebanor kring djur. Att du aldrig lär dig av historien. Börja med att slå upp ordet varg i en ordlista vars generationer är LÅNG.

47. Kenneth Eriksson

2012-08-27 17:40

Kenneth Eriksson, tack för dina uppgifter angående NVV:s rätt att avregistrera ett älgskötselområde vid 10 % avskjutning under- eller överstiger planerad avskjutning, älgskötselplan.
Nig vackert och sitt stilla och tyst verkar gälla.
Hoppas att JRF tar tag i det här och vi alla försöker påverka politiker så att får en ändring av 10 %-regeln.
Tack Kenneth för informationen

46. Mera brutna löften (eller lär dej själv)

2012-08-27 16:59

Hur skulle det vara om du äntligen bestämde dej för att hålla ditt löfte om att sluta skriva på denna sida. Vi som har åtminstone ett uns av medkänsla o kan känna empati blir så innerligt less på dina ständigt upprepade floskler,lögner o arroganta spydigheter. jag kan inte i ord beskriva det förakt jag känner för vissa av er på den så kallade bevarandesidan för det skulle med etthundra procents säkerhet redigeras bort (fullt förståeligt).

45. Anders Lundberg.

2012-08-27 15:16

Beslutsordningen i detta fall har varit den normala. Då utser först regeringen en utredare (som man kan ana är lämplig att med muntliga direktiv komma med förslag som önskas. Obs! Detta är min spekulation som jag ej kan visa). I detta fall var det Maria Norrfalk, landshövding i Dalarna med erfarenhet från skogliga frågor. Att tro att hon haft tät kontakt med NVV under tiden med utredningen är dock högst troligt. Här kan den läsas, http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/84/56/c7f15b49.pdf Efter det att utredningen är lämnad till regeringen skickar regeringen frågor om synpunkter till vissa organisationer, föreningar m.fl. för deras åsikter. Det är den s.k. remissrundan. Tyvärr hittar jag ingen länk över samtliga remissvar men det är offentliga uppgifter och finns på webben. I detta fall har bl.a. båda jägarorganisationerna lämnat sina synpunkter, tillsammans med många fler som regeringen anses berörs. Regeringen tar del av remissvaren, men behöver inte bry sig om dem, och formulerar en proposition som lämnas till riksdagen för beslut. Har regeringen majoritet blir det endast en formsak i riksdagen där enkel majoritet bestämmer. Med ett minoritetsstyre kan överenskommelser träffas med andra partier i förväg för att det ska kunna klubbas igen. Lyckas inte sådant kan det bli nödvändigt att ändra själva propositionen. Då lämnar partier eller enskilda riksdagsmän egna motioner som regeringen får bedöma. Det hände i detta fall när några S-ledamöter hade synpunkter och lämnade en motion. Regeringens proposition om den nya älgjakten heter: ”Regeringens proposition 2009/10:239 Älgförvaltningen” Du kan hitta dessa här http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/prop-200910239-lgforvaltnin_GX03239/

På sidan 35 finns följande text:

”Det bör därför framgå av jaktlagen att länsstyrelsen
har möjlighet att avregistrera ett älgskötselområde som inte
uppfyller de krav som ställs på ett sådant i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Avregistrering bör kunna ske exempelvis om ett älgskötselområde avviker från skötselplanen på ett sådant sätt att det strider mot älgförvaltningsplanen. Länsstyrelsen bör även, om det
är befogat, kunna avregistrera de älgskötselområden som inte lämnar in en skötselplan inom föreskriven tid, underlåter att delta i förvaltningsområdets inventeringar, brister i rapportering av fällda älgar eller på annat sätt motverkar en kunskapsbaserad skötsel av älgstammen.”

Slutligen kommer då berörd myndighet, i detta fall Naturvårdsverket, ut med nya mer detaljerade formuleringar om bestämmelser som naturligtvis ska överensstämma med riksdagsbeslutet – propositionen. Här kan dessa läsas: http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/jakt/aelgforvaltning/foreskrifter-algforvaltning.pdf
Under § 15 i detta dokument har NVV skrivit som följer:
” En avskjutning inom ett älgskötselområde som under- eller överstiger planerad avskjutning med mer än 10 procent per jaktår vad gäller
1. totala antalet älgar,
2. fördelningen mellan vuxna djur och årskalvar eller
3. könsfördelningen mellan de vuxna älgarna
eller som på annat sätt tydligt avviker från älgförvaltningsplanen bör anses som en väsentlig avvikelse från älgskötselplanen om avvikelse inträffar mer än en gång under en treårsperiod. En avvikelse avseende avskjutning av vuxna älgar bör dock alltid överstiga två älgar per år för att anses vara väsentlig.”

Här kan man tycka att NVV tagit sig friheter och ställt strängare krav, troligen omotiverade, för att skicka budskapet till markägare och jägare, ”se nu till och lyd annars mister ni jakten”. Men så är ordningen och regelverket idag, med dem som bestämmer på NVV. Av erfarenhet vet vi att beslut ändras rätt ofta för att kunskaper kommer efter hand som visar att besluten och reglerna inte var så bra, eller tillräckliga.

Vad vi vanliga dödliga kan göra är att själva lämna in våra synpunkter inför nya avgörande riksdagsbeslut (under remissrundan). Det är nu t.ex. under hösten som ännu ett nytt beslut ska tas om rovdjuren. Så se till att skriv till regeringen och beskriv vad ni tycker, det är brottom. Det är vår demokratiska rätt.

Jag har försökt att enkelt beskriva beslutsordning i riksdag och regering. Är något felaktigt hoppas jag på att det blir påpekat och rättat.

44. Vem beslutade om NVV rätt att avregistrera ä-omr.

2012-08-27 10:03

Tack för uppgifter att Naturvårdsverket kan avregistrera ett älgskötselområde eller storlicens om man får en älgavskjutning som är 10 % mindre eller över tilldelade älgar.

Det har varit så många turer sedan SJF började med förslag till Viltförvaltningsområden (VFO) och nu senare nu förslagen om älgförvaltningsområden (ÄFO) så att man inte lästa alla nya förslag och beslut. Därför tacksam för mer information.

Älgförvaltningsplaner är 3-åriga och skall godkännas av länsstyrelsen. Om vi utgår ifrån att ett älgskötselområde har 50 anslutna jaktlag och årlig tilldelning på 30 vuxna älgar så går det ju inte att förutse hur många vuxna älgar och kalvar som björnar och vargar tar och det tredje (3) året så kanske man bara lyckas att skjuta 27 vuxna älgar = 10 % under beslutad tilldelning så då kan Naturvårdsverket gå in och avregistrera älgskötselområdet.

Därför bör vi få reda på när (vilket år/datum) beslutades om att Naturvårdsverket skall ha denna rättighet.
Vem beslutade och hur ställer sig jägarorganisationerna till detta.

Vidare bör vi få reda på vilka inventeringar vi skall göra och när dessa skall utföras och om snö och kyla försvårar/förhindrar sådan inventering så har Naturvårdsverket då rätt att avregistrera älgskötselområdet eller storlicensen?

Om älgskötselområde eller storlicens avregistreras så kan det ju dröja flera år innan det blir någon älgjakt inom deras tidigare områden.
Vad säger våra jägarorganisationer om detta?

43. Fy fan

2012-08-27 08:18

Var och jaga björn nyss och varje gång hundarna kom tillbaks så såg man glädjen i hundförarna. Kommentaren vara oftast tur att ingen varg tog dig. Ska det vara på detta sättet? Nä nu du djurvän får du nog byta namn till vargvän istället. Ek, Erlandsson och Norrfalk, sover ni igenom detta problem?

42. 30 Mats Eriksson 32 Anders Lundberg

2012-08-27 08:18

Mats E. Precis som du har jag också funderat om inte JRF skulle arbeta för att bli ett politiskt parti med specialisering på jakt, viltvård, natur o miljö osv.
SJF ser ut att arbeta mer för att bli en myndighet än en organisation för Jägarkåren. Skriv motionen, du får säkert många underskrifter.

Anders Lundberg. Dina frågor är välmotiverade, men tyvärr lär du inte få ngt svar. Det är bara att hoppas att ordspråket "även vattendroppen urholkar stenen" besannas.
JRF är på stark frammarch och borde inte ligga alltför långt bort i tiden när vi är hundra tusen medlemmar.
Vi fortsätter jobba på med medlemsvärvning. När miljö och naturvännerna inser att JRF är på rätt väg, då kommer vi att få många nya medlemmar. Den sanne miljö och naturmäniskan kan INTE acceptera den politik och drevet som nu pågår mot jägarkåren. Det finns ingen annan ideell organisation än jägarkåren som på ett bättre sätt värnar om djur, viltvård, natur och miljö i landet Sverige.

Min åsikt om O-version frilevande varg gäller och blir bara starkare.

41. Micke 25 samt andra

2012-08-27 08:17

läs den prop som ligger till grund för den rovdjurspolitik vi har idag. Om du läser 4.3 i pdf dokumentet, Påverkan på viltstammarna så kan du dra din egen slutsats om vad som är att vänta.
http://infocentrum.se/html/varg_pdf/Prop_2000_kommentarer.pdf

40. Att ni inte lär er!!

2012-08-27 08:17

Sluta släpp era hundar där det finns varg. Ni har inte rätt att utan omtanke om hunden gång efter gång utsätta er hund för det här. Är ni inget rädda om era hundar? Ni kan lika gärna släppa dom på motorvägen, går det bra så gör det. Det är inte vargens fel, den ser hunden som ett byte. Ni måste acceptera att de gäller nya förutättningar i skogen i dag.

39. Svar till 29,28 och 26

2012-08-26 17:13

Tycker det är tråkigt att viljan att misstolka är så stor.

Nr 29: Du fick ett bra svar av nr 34.
Sedan är jag så less på att höra tjatet söder om Dalälven - norr om Dalälven. Ett slitet uttryck.
Det jag vet är att rump-Dalarna ligger söder om Dalälven och att norr om Dalälven är dalfolket sturskare. Annars är inte Dalälven gräns för något annat än fantasin.
Du skriver det på ett nedlåtande sätt om "gods och herrgårdar"!? Här i närheten finns bara vanliga bondgårdar.

Nr 28: Jag nämnde ju Uppland som vargrikt och att jag sedan nämnde Knivsta var p g a att Leif Karlsson kategoriskt buntade ihop oss "söder om Dalälven". Bara så att DU vet!

Nr 26: Apropå empati, har du läst mitt inlägg nr 8. Har inget emot att du släpper din hund fri. Vill bara att ni ska vara rädda om era hundar.
Vad gäller det härliga samspelet med hund kan jag säga att jag tränat och jobbat med stående fågelhundar i 45 år, i sitt rätta element. Från norr till söder. Om nu fågelhundar räknas?

0 varg ifall någon tvivlade.

38. 32. Anders Lundberg

2012-08-26 17:13

Det är helt riktigt det du säger om avregistrering av älgområden.
Man tillåter en avvikelse på max 10%
över eller under inom området. uppfyller man inte det kravet kan man avregistrera området.
Som oregistrerat område får man jaga enbart kalv under dom första 4 dagarna på älgjakten.
Men det finns fler krav på oss jägare!
Vi måste även medverka på inventeringar, om man nu inte vill ut i 1m snö och -25 är även det skjäl att säga upp ett område.
Sedan har vi vad kalaset kostar, bara här i dalarna har man bildat 16 grupper med 6 personer i varje grupp, varje person har ett grundarvode på 5000kr p/år summan för det blir 480,000kr enbart för Dalarna.
Denna summa ska finanseras av oss älgjägare.
Så fungerar den Svenska diktaturen som NVV,LST och inte minst SJF för mot oss jägare.

37. MINISTERFRÅGA?

2012-08-26 17:12

Det var det jag påpekade i ett försök till inlägg men redaktionen missade väl det för det jag skrev i går blev aldrig publicerat, en del går igenom som har varit mycket mera magstarkt än det som jag delgav i min syn på händelsen, men så är det! Ingvar beklagar din förlust och lastar inte skullden på dig som KONTAKTMAN gjorde. Sedan Leif Vad har Svenljunga gruppen med denna sak att göra?

36. Till Inl.Nr.32. Anders Lunberg.

2012-08-26 17:12

Jag ställer mig upp och gör stående ovationer,Jag gör verkligen det.Detta är bland det underbaraste jag läst på bra länge.

Snacka om att verkligen ta initiativ på hög nivå,får rysningar rakt igenom kroppen då jag läser detta,och dessutom veta vem som har fått tagit del av ditt mail.

Jag är djupt imponerad,ditt mail kan bli med stor sannolikhet en milstolpe i svensk historia på vargproblemet i sverige.

Jag tackar dig för en underbar läsning.

35. Anders Lundberg i 32.

2012-08-26 17:11

Tack för din redovisning och ambitiösa arbete i vår gemensamma landsbygdsfråga.
Om jag ska tordas svara med egna åsikter på dina frågor i första stycket blir svaret Ja, det verkar så, på samtliga utom kanske den sista. Det viktiga är kanske inte att flytta ansvaret från NVV utan att anställa människor med objektiv hållning samt med empatiska och humanistiska förmågor. Men visst, varför inte under Landsbygdsdepartementet.

Jo, den senaste älgbeslutet i riksdagen ger NVV ytterligare verktyg för att ta död på jakten i landet. Apropå det du skriver i inledningen tror jag ett garanterat sätt att slippa upplösning av området vid för låg avskjutning är att svara: Vi bedömde älgtillgången så svag att om vi skulle skjuta fullt drabbar det rovdjuren allvarligt, de skulle få matbrist. Nog med skämt och ironi nu.

Att våra politiker smiter ifrån den rimliga skyldigheten att svara visar med all önskvärd tydlighet vilka tomtar vi har som ska leda landet. Det är inget annat än ett bevis på deras oförmåga att ta ansvar. Finns inga skäl i världen att hysa någon som helst respekt för dessa människor som skor sig gott på våra pengar.

Och, naturligtvis lider även jag stort av vargangreppet på
Tjärbackens Ecco. Usch vilka politiker vi har. Jag tycker också vi följer patriks synpunkter i 33.
Återigen tack för din insats Anders.

34. 29 Leif

2012-08-26 11:13

Enkelt att besvara din fråga Leif. Det ät inte möjligt att släppa hund i Västmanland om man inte vill riskera kompisens liv.Jag bor mitt i 5 revir Hedbyn,Uttersberg,Kloten,Färna och sedan i år nytillkomna Munktorp/Åsby (än så länge inte officiell benämning).Du kan hitta och läsa själv hur många vargdödade hundar är det sista åren i U län.Inte bara jakthundar även gårds-och knähundar strök med.Hemma på gården eller i skogen vad spelar det för roll?De är döda och saknade.Lider med dig Ingvar.

33. Kära landsbyggdsbor

2012-08-26 11:12

Många kommentatorer gör sig lustiga över samt lägger skulden för vargpolitkien på "oss" storstadsbor. Jag bor i sthlm- och i villa dock utan liten handväskhund. Varför dra alla oss över en kam, jag är själv jägare och sympatiserar helt med o-visonen och lider lika mycket av dylika bilder som ni även om jag inte själv är drabbad. Vi är många stadsbor som är på "er" sida
så lägg inte mina ägg i regeringens korg bara för att de har sitt säte här. Gör inte denna fråga till en landsbygd vs stadsbygd debatt ni mister många sympatisörer på det viset.

32. Ställt frågor till partiledare. F.n inga svar

2012-08-26 11:11

Vet inte om jag uppfattat ny information rätt att om jägarna inte skjuter av hela älgskötselområdets eller storlicens tilldelningen av älg eller överskjutning av tilldelade älgar så kan Naturvårdsverket upplösa älgskötselområdet eller storlicensen.
När och efter älgskötselområde eller storlicens beslutade om hur många älgar man fick skjuta så kan ju björnar och vargar ha dödat vuxna älgar och kalvar och därmed påverkat avskjutningsresultatet eller att de av rovdjuren blivit skrämda från området eller andra orsaker till att man inte kunnat skjuta av alla tilldelade älgar.
Är det här ett nytt sätta från NVV att försvåra all jakt??
Nytt sätt att gynna rovdjursförvaltningen?
Är det så att miljöminister Lena Ek /regeringen låter Naturvårdsverket helt avgöra hur många vargar det skall finnas i Sverige?
Är det så att miljöminister Lena Ek/regeringen gett NVV rätt att upplösa älgskötselområden och storlicenser om jägarna inte skjuter tilldelade älgar?
Är det så att miljöminister Lena Ek /regeringen kommer inte att låta folkvalda politiker (riksdagen) besluta i frågan?
Miniminivåer = fritt fram för de som vill ha obegränsat antal rovdjur.
Vet inte om jag uppfattat informationen rätt men borde vi inte verka för att beslut om jakt och rovdjursförvaltning bör flyttas från NVV till Landsbygdsdepartementet eller Jordbruksverket?


Före ovanstående information ställt dessa frågor till samtliga partiledare.
F n. inga svar.
De flesta berörda anser det mycket viktigt med tak för vargstammen.

Är det så att miljöminister Lena Ek /regeringen låter Naturvårdsverket helt avgöra hur många vargar det skall finnas i Sverige.
Svar: Ja eller Nej.
Är det så att miljöminister Lena Ek /regeringen kommer inte att låta folkvalda politiker (riksdagen) besluta i frågan?
Miniminivåer = fritt fram för de som vill ha obegränsat antal rovdjur.
Därför frågas kommer du och ditt parti att kräva/besluta om att vi skall ha tak för vargar, björnar, lodjur och järvar?
Vi har nu uppgifter att kostnaden för kompletterande rovdjursavvisande stängsel kommer att kosta minst fem (5) miljarder enbart för Sveriges fårgårdar men samhället kommer bara att bidra med ca två % av denna kostnad. Kostnad för underhåll (slagning av gräs under eltrådar) kommer troligen att gå på mer än en miljard per år.
Kommer Naturvårdsverket att få besluta om obegränsat antal rovdjur utan att de har pengar för att ersätta berördas rovdjurskostnader?
Den allmänna uppfattningen, ej motsagd, är att i Skandinavien så fanns ingen varg från ca 1960-talet till 1982 då olika rovdjursförvaltare uppger att ett ”Ryskt vargpar” har etablerat sig i ett av förening utsett lämpligt område i Värmland för återinplantering av varg. De fick valpar år 1983. Några år senare så uppgav man att en ”Rysk varghanne” hade dykt upp i samma område (förhindrade inavel?). Ingen hade sett de ”Ryska” vargarna när de via Finland invandrade till Värmland.

Frågor utifrån artikel i Jakt & Jägare. ”Projekt varg” som startades i mitten av 1970-talet.
Artikel med rubriken ”SNF-chef köpte djurparksvargar” och uppgifter att Man planerade inköp av 20-tal vargar från svenska djurparker som skulle stå för den skandinaviska vargrasen. Men dessa vargar härstammade alla från två vilda syskonpar.
Vi kan nu i tidning läsa. ”Enligt den nyligen släppta sårbarhetsanalysen kring vargstammen så räcker det med 38 vargar i Sverige, men att yttre faktorer som kan hota överlevnaden kräver 100 individer”. Sårbarhetsanalysen är gjort av landets främsta forskare Cuillaume Chapron, Henrik Andrén, Håkan Sand och Olof Liberg vid Skandulv.

Frågar utifrån ” Projekt varg” borde inte vi och EU snarast få del av en utredning hur vi fått vår nuvarande vargstam? Är den inplanterad eller invandrad?
Svar: Ja eller Nej
2 Vad beräknas varg- hela rovdjursförvaltningen kosta för berörda?
Vad beräknar ditt parti att varg respektive hela rovdjursförvaltningen kosta för berörda?
3.Hur många räknar ni med att tvingas upphöra med djurhållning mm
Svar:
4 Räcker det inte, utifrån Sårbarhetsanalysen, med 38, ja högst 100 vargar här i Sverige?
Svar: Ja eller Nej
Om ert partil anser att 38 vargar räcker inte för att motverka inavel vad är då anledning om ni vill gå över högst 100?
Ge ett klart besked .
Om ni vill gå över 100 vargar ge i så fall klart besked hur många vargar vi i så fall skall förvalta år 2014?
Svar:
Hur många vargar skall vi i så fall förvalta år 2018? Svar:
Borde inte ert parti se till att Sverige stöder Schweiz begäran (och gör egen begäran) om ändringar i Bernkonventionen artikel 22, som 11 medlemsländer redan har beviljats bl a Finland, att medlemsländerna själva ska sköta rovdjurspopulationen i sitt land som då också automatiskt följes av EU:habitatsdirektiv då EU ratificerade Bernkonventionen 1982?
Svar: Ja eller Nej.
Veterinär Hans Boström, Grimsö forskningsstation och före pension ansvarig vid senaste årens vargmärkning har till Jordbruksverket m fl myndigheter framfört ”SVA som har ansvaret för undersökningar av våra vargar har bandmaskundersökning endast utförts vid enstaka tillfällen sedan vargarna började att invandra i Sverige för ca 30 år sedan”.
Kan det vara dessa invandrande vargar som spridit dvärgbandmask till tre områden här i Sverige?
Svar: Ja eller Nej.
Från 1 januari 2012 har avmaskningskravet för katter och hundar som kommer från dvärgbandmaskområden ( bl a centraleuropa) tagits bort.
Därför frågas vem har kommit med det förslaget och har man tagit bort avmaskningskravet för då kan man, och ni politiker, uppge att det är inte invandrande/inplanterade vargar utan hundar och katter utan avmaskning som sprider dvärgbandmasksmittan?
Svar: Ja eller Nej.
Vem kom med kravet på borttagen avmaskning?
F n inga uppgifter om bekämpning av dvärgbandmask i nu tre smittade områden.
Är det helt o.k att inte bekämpa dvärgbandmasksmittan i dessa tre områden?
Svar: Ja eller Nej
På Internetmedicins hemsida kan vi läsa Vidare kan det bli aktuellt med råd om faecesprovtagning av hundar och avmaskning av misstänkt smittade hundar var 28:e dag.
Vidare skriver man angående Hundens Dvärgbandmask (blåsmask, cystor) 30 personer födda i andra länder får år 2010 här i Sverige diagnosen Hundens dvärgbandmask. Framgår inte om de bor här men verkar ha blivit undersökta här.
Angående Rävens dvärgbandmask skriver man Medelöverlevnaden ökat från 3 år till 20 år under 2000-talet.
Sumptonen kommer ca 5 till 15 år efter att man blivit smittad.
Kommer ditt parti verka för att Svenska staten helt förbjuder import av vargar som medför stor risk för spridening av rebies och dvärgbandmask?
Svar: Ja eller Nej
Kommer ditt parti verka för att djurägare alltid skall ha rätt att skydda tamdjuren mot de 5 stora rovdjuren enligt Djurskyddslagen när tamdjuren farmas på gårdar, hagar, aktiveras, tränas upp till 200 meter från sådan plats? Att denna rätt att avliva rovdjur skall vara oinskränkt, utan myndighetsbeslut och utan att bli misstänkt för jaktbrott, då avlivningen är enligt Djurskyddslagen? Avlivningen är inte skyddsjakt enligt jaktförordningen?
Svar: Ja eller Nej.
Är det inte så att EU säger att DsL har företräda vid djurskydd?
Svar: Ja eller Nej
Kommer ditt parti se till att rovdjurspolitiken i Sverige ändras snarast och då måste människors och deras liv och näringar på landbygden gå i första hand före de 5 stora rovdjuren, vilket EU direktivet anger att rovdjur inte får påverka negativt?
Att Svenska staten fullgör sitt ansvar i den av staten 2011 ratificerade Landskapskonventionen om öppna landskap, tillväxt på landsbygden, betande boskap, kulturella traditioner och fritidsverksamhet mm?
Svar Ja eller Nej
Kommer ditt parti se till att Regeringen snarast beslutar att Rovdjursförvaltningen överförs till Landsbygdsdepartementet, Skogstyrelsen alt. Jordbruksverket, detta även skyddsjakt som kräver snabba beslut?
Svar Ja eller Nej
Kommer ditt parti att se till att Riksdagens beslut om regional och lokal bestämmanderätt genomförs fullt ut och att Viltförvaltningsdelegationerna får beslutsrätt i frågor om Rovdjurs-förvaltningen och Sverige kommuner får enligt Plan- & Bygglagen vetorätt om de 5 stora Rovdjuren i egen kommun?
Svar Ja eller Nej


31. Märkligt tyst från Svenjlungagruppen!

2012-08-26 11:05

Eller är det så enkelt, att man tiger och tycker detta är helt ok.
Vi kanske skulle bjuda upp herr Ekberg med sina jämthundar på löshundsjakt, nu när septemberjakten drar igång.
Det är ju helt ok med vargar i skogen enligt dom.
Eller är det så enkelt att det är NIMBY som gäller för dom ??
Men för mig som hundförare i verkligheten finns bara en väg. Jägarnas Riksförbund = 0 frilevande vargar

30. Vi verkar vara bakbundna

2012-08-26 11:04

Det är många år sedan jag dagligen började läsa vår webbtidning och hela tiden har vi hört orden ... Nu får det vara nog ... Nu måste vi göra något osv.
Fortfarande står vi på ruta ett. Faktum är att jag tror mer och mer på att det krävs ett politiskt parti för att verkligen kunna påverka detta. Vi knyter näven och är förbannade hemma i köket, men vi förmår inget så länge vi inte är i riksdagshuset. Eftersöksstrejken ger inget resultat än så länge och samma är det med traktorkaravanerna. Efter ett par dagar har trafikanterna glömt och lägger sin röst på samma gamla parti som far och mor gjorde.
Snart börjar de politiska partierna sitt gamla vanliga lurendrejeri ... Vi ska ta tag i problemen med vargen ... vi ska göra si och så.
JRF skulle förutom att de är en jägarorganisation varit ett politiskt parti med jakt, viltvårds, skogs och naturfrågor som specialområde. Då skulle vi säkert få så många röster att vi kom in i riksdagen. Inte förrän då skulle vi få något att säga till om. Inte förrän då skulle vi kunna göra riktig skillnad. Kanske skulle vi motionera om det till nästa stämma.
Det här låter egentligen inte klokt. Troligen är tanken lite naiv, men jag tillåter mig ändå att ge luft åt det jag mer och mer tänker på.
Det vete tusan om det inte blir en motion ändå.

29. Siggan nr23

2012-08-26 10:07

Du pratar om hur duktiga ni är på inrapportering av rovdjur (varg) fram till april.
Var befinner sig dina kära vargar idag 26 aug.
Du kan väl tala om för jägarna i din region, vart det är säkert att släppa hundar nu.
Vad det gäller inrapportering av rovdjur i dalarna,
Så är det meningslöst att rapportera, För det fungerar som så att så länge inte en person från LST kommer ut och kvalitetsäkrar spår eller synobs, ja då finns inte den vargen.

28. Siggan Nr 23.

2012-08-26 09:38

Kan säga till dig att det är många runt om i Uppland som ej vill ha varg, själv bor jag i Knivsta kommun och vill absolut inte förknippas med Stockholm. Bara så att du vet.....

27. Så tråkigt....

2012-08-26 09:37

Så tråkigt att mista sin bästa vän.

26. Siggan

2012-08-26 09:37

Att se och uppleva sin hund i sitt rätta element i skogen "fri", samspelet slår mycket annat. Att sedan detta händer får nog den starkaste Man/Kvinna att bli outömligt sårad, så visa empati. Snacka inte om att inte släppa sin hund fri, det är alla hundägares rätt att göra när det är tillåtet och vi människor kommer alltid att stå över hybridvargen. Norr till söder.

25. Jag vill höra vad dom styrande har att säga om detta

2012-08-26 01:15

âr det så att vi skall sluta släppa hunden i jakt?

är vargen viktigare?

Jag vill veta från dom som styr och ställer.

24. Leif#3

2012-08-25 22:22


Klockrent, det stinker NIMBY lång väg .Det finns bara en väg att gå om löshundsjakten skall överleva, Noll frilevande varg.

23. Nr 3 och nr 12 och andra

2012-08-25 22:21

Till nr 3: Det räcker inte med söder om Dalälven. Du får ta fram karta och kolla. Södra Dalarna, Uppland och Västmanland har gott om varg. Vad gäller U-län kan du gå in på rovobs och kolla för här i Västmanland har vi noggrann rapportering fram t o m mitten av april (varg).
Dalarna är i vanlig ordning dåligt på att rapportera förekomsten av varg och andra rovdjur. Anmärkningsvärt! Det borde vara självklart att tala om för befolkningen var rovdjuren befinner sig.
Sen var det ju så att den här stackars hundägaren kom från Knivsta, klart söder om Dalälven och nära huvudstaden.

Nr 12: Jodå, man har låtit vargarna leva, men utan kontakt med människor, vad det nu innebär.

SNÄLLA HUNDÄGARE, offra inte era vänner!

22. Till Leif Karlsson inl.nr.16

2012-08-25 20:46

Bockar o bugar för informationen:)

21. 500 vargar

2012-08-25 19:20

var på ett föredrag på grimsö där föredragshållaren pratade om att det finns 500 vargar redan idag.är livrädd att släppa min hund i skogen nu man vill ju inte mista sin bästa jaktkompis.

20. Ingvar

2012-08-25 19:20

Jag beklagar men varför släppa hund där. Å utan bössa va du väl me.

Redaktionell kommentar:
Jag har talat med hundägaren, men på en mycket dålig telefonledning. Han förklarade dock att det inte varit problem tidigare med vargar just där angreppet skedde.

Mikael Moilanen, reporter

19. Nu

2012-08-25 19:07

får det vara slut på daltandet med rovdjur och EU och hela skiten. Man mår illa av att se sådana här bilder och man lider med den stackars hundägaren som hittar sin kamrat på detta vis. Uppmanar härmed alla som sympatiserar med att vi gör oss av med både dagens EU-rövslickare som själva EU att i nästa val lägga sin röst på det parti som är berett att kliva fram och ta till krafttag för att återställa den ordning som rådde innan denna totala urspårning,för detta är rena galenskapen. Upp till kamp!

18. Var är svenljunga och sjf Nu??

2012-08-25 19:07

Nr 3 slår huvudet direkt på spiken,vart är tak nissarna och varg vännerna nu??Var ut men min trädskällare i morse,kunde inte njuta av jakten för jag sprang på vargskit. Det i ett område som vi inte har haft varg i förut. Alla som vill ha ett tak på vargar och säger att vi skall minska/hålla ner rovdjurs kostnaderna. Vad kostar detta? Lider så fruktasvärt med ägaren och hunden som dog i skräck och plågor ivrigt skällande på husse som kanske kunde hinna dit med hjälpen.Fyfan vad folk är patetiska som inte ser vad politikerna ställer till med. RIP kära hundar som dör så här.

17. Aj!

2012-08-25 19:06

Stackars hund. Den har lidit väldigt mycket eftersom det ser ut som om ryggraden är intakt. Tänk att få tarmarna utrivna bara så där och sönderbiten anal ochh avrivna testiklar...AJ AJ AJ AJ.....släpp inte hundar till vargar eller GÖR REVOLT! Ta tillbaka er rätt att jaga. Släng upp den torterade hunden på Potocniks skrivbord och fråga honom...med vilken rätt han hänvisar till då han "stulit våra gröna näringar p¨å landsbygden i Sverige" och varför han ägnar sig åt tortyr av våra svenska hundar. Låt hela världen se detta övergrepp! Hund efter hund efter hund..både jakthundar och sällskapshundar och betesdjur!

16. Till Nr 10

2012-08-25 19:05

Det är 11st dokumenterade dödsfall.
Du kan gå in på folkaktionens hemsida. www.folkaktionen.com

15. Lantis!

2012-08-25 19:05

Varför efterlyser Du denna känslomässiga analfabet?
Låt hennes kommentarer "självdö"!
Hon har definitivt inget att tillföra i debatten.
Utan uppvisar bara ett oresonligt hat mot oss jägare.
Stackars människa, tragiskt!

14. ingen jägare

2012-08-25 19:05

skall gå ut med hunden utan att vara beväpnad.

13. 11. Lantis

2012-08-25 19:05

Håller med dig til fullo, väntar bara på att det ska dyka upp elaka kommentarer och floskler från denna s.k. "Djurvän". Behöver inte byta alias, bättre att sluta de elaka inläggen här.
Beklagar djupt det inträffade.

12. Lika inför lagen

2012-08-25 19:05

Såg att det var en som blev dödad av tiger i tyskland. Där blev tigern dödad på en gång av personalen på djurparken. Tänker på flickan som låg i varghägnet på kolmårdens djurpark och INGEN ville gå in och hämta henne och kontrollera om hon var vid liv.
Är det någon som vet om man har gjort något med vargarna i kolmården. Jag tycker att man från personalen och polisens sida skulle skämmas när man behandlar en kollega på detta sätt. Nej JRF stå på er, noll tollerans när det gäller vargar i naturen.

11. Var är du "Djurvännen"?

2012-08-25 15:11

Skall du gäspa eller sucka den här gången.

Titta nu noga på bilden och läs texten. Blir du inte berörd av detta (heller) kan du börja med att lägga bort din patetiska signatur.

Jag har även flera andra råd och rekommendationer till dig.

10. Till inl.nr.9

2012-08-25 15:11

Ja dom kan gärna ta med sin lilla såkallade minihund,sen kan dom kapa till en pinne o tejpa fast på det som är kvar av minihunden,Och verkligen få en exakt kopia likt det som säljs i butikerna nämligen golvmoppen.

En fråga till övriga,är det någon som har kurs på hur många vargdödade hundar det är nu sedan årets början..?? Jag antar att siffran stegrat rätt rejält senaste månaderna.

9. Tack..

2012-08-25 13:34

Tack, för att vi djurägare på landet ska dras med den skit villaägare i samhällen och stadsbor vill ha. Kom ut hit till landet med era små minihundar så ska ni få känna på hur det känns att se sitt djur sönderslitet.

8.

2012-08-25 13:33

Det var ingen trevlig början på dagen att se och läsa det här.
Jag fick tårar i ögonen när jag såg bilden.
Beklagar det inträffade för ägaren!
Nu undrar jag hur många hundar som ska offras för älgjakten?
För min egen del, som håller på med fågelhundar, är svaret enkelt - ingen lös hund i vargmarker, d v s norr om Mälardalen där skogen tar vid.
Jag vet att alla ni älgjägare har värdefulla och vältränade hundar för sin uppgift. Att låta dom stanna hemma när husse eller matte ger sig iväg med bössan är ju faktiskt djurplågeri det också.
Det är ett stort dilemma för alla oss jakthundsägare som lagt ner så mycket träning på våra jaktkompisar - att ev "tvingas" offra dom. Ska våra jakthundar med sin stora jaktlust och jaktglädje bli enbart sällskapshundar och gå i koppel för jämnan?

7. Jag har en vision

2012-08-25 13:32

Att ställa upp lika "mycket" som staten gör för befolkningen i vårt land.

6. sjukt

2012-08-25 11:40

jag är så sjukt trött på detta nu!!!
måste bli ett stopp snarast!!!

5. Lider med er

2012-08-25 11:40

...och beklagar förlusten.

4. det verkar

2012-08-25 11:40

finnas en varg per 500 ha i mellansverige,för att bara ha ``210´´i sverige är det ofantligt mycket hundangrepp..vintern blir intressant

3. Lyckliga vargkramare,

2012-08-25 11:40

Fler bilder på era kära vargars härjningar.
Ytterligare en jägare som får bära ut sin jaktkamrat ur våra skogar,Pga en liten skara asfaltsbiologers lek med inplanterade Rysshybrider.
Detta mina jägarvänner är anledningen till mitt ställningstagande, Jägarnas Riksförbund = 0 frilevande vargar i Sverige.
Svenska jägarförbundet och Svenljunga gruppen tycker tydligen att sånt här ska vi acceptera, eftersom dom vill ha 200 vargar.
Efter Moilanens interjuv med centerpartisten, som säger att vi har ca 230-280 vargar idag enligt vissa forskare.
( Det är alltid den lägsta siffran som räknas)
Ja, då blir det uppenbart för mig i allafall att SJF & SJG, tycker det är helt ok med dagens vargpolitik, förutom att man kanske skjuter bort ca 30 vargar, ja då har vi summan som dom vill uppnå 200 vargar.
Vart ska dessa ca 30 vargar skjutas då?
Troligen blir det söder om dalälven, För där nere vill man ju inte ha vargar springande runt gods och herrgårdar.
Snacka om NIMBY
RIP.
Tjärbackens Ecco

2. POLITIKER " HALLÅÅÅÅ ".......

2012-08-25 11:39

.....VAKNA...!!!

1. Det är rent ut sagt.....

2012-08-25 08:52

.....FÖRJÄVLIGT..!!!!

Jag får beklaga förlusten för en när o kär vän.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB