• Pinewood

Björnen sliter den levande älgen i stycken

NotiserPublicerad: 2008-06-09 16:22

Mikael Karp och Erika Lindkvist från Arvidsjaur, fick se ett riktigt naturdrama fredagskvällen den 6 juni. När de var på väg hem från vänner i Arjeplog såg de ett djur som sprang in i skogen. I vägkanten låg en svårt skadad älgko.

– Det stod en bil med ett äldre Arjeplogspar där före oss och vi trodde först att de kört på älgen, men de berättade att det var en björn. Just som de sa det kom björnen tillbaka. Den noterade oss, men var mer intresserad av björnen, berättar Mikael för Norrbottens-Kuriren.
Mikael och Erika hade med sig två kameror, som de förevigade händelsen med.
– Den ena kameran körde jag slut minneskortet på och den andra tog batterierna slut på. Många bilder blev också lite suddiga, för man var ju lite skakis, säger Mikael till Norrbottens-Kuriren.

Sliter stycken av den sprattlande älgen
Björnen hade rivit älgen blodig redan innan de kom till platsen. När den sedan fortsatte att äta av den sprattlade den med benen.
Det äldre paret hade aldrig sett björn i skogarna innan. De ringde till sin son och snart kom allt fler bilar till platsen. Snart gav björnen upp och försvann in bland träden.
– Vi satt nog kanske 20 minuter och såg på då han åt av älgen. Det var fascinerande och mycket adrenalin, men ingen blev rädd, berättar Mikael för Norrbottens-Kuriren.
Mikael jobbar på jägarbataljonen som driftstekniker och brukar jaga småvilt och älg. Att möta björnen så här slår allt både han och sambon Erika varit med om tidigare.

Länk till video på Expressen TV:
http://www.expressen.se/webb-tv/index.html?serialid=10590

Stora tussar av älghår ligger på vägen efter björnattacken. Först efter cirka 20 minuter med åskådare på plats lämnar björnen älgkroppen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

55. Roslagsmormor

2008-06-21 17:41

Enda rovdjuret som är större oportunist än just räven är troligen vargen och bägge två lär hela tiden hur de bäst skall få tag i något ätbart till minsta möjliga förlust av
energi. Här har du två rovdjur som är bland de skickligaste som finns på att decimera viltbeståndet och de blir inte sämre bara för att du vill att de skall vara det...
Hos oss på våra marker lämnar geten kidet någonstans
under långa tider i början för att inte leda rovdjur till det.
Tyvärr har räven under årtionden lärt sig att hitta det ändå.
Har själv flera gånger suttit och tittat på när räv försökt sig
på att ta kid när geten varit närvarande, och är inte räven i par med en till så misslyckas den oftast just på grund av att geten mycket galant klarar att försvara det.
Din teori är alltså att rävar inte kan lära sig jaga på nytt sätt,men att rågetter kan "avlära" sig att försvara sin
avkomma?

54. Kanske visst även Einstein att rådjurgetterna….

2008-06-20 09:01

…..på dagtid vilade och var nära sina kid. Jag tror det är svårt att se att de ändrat denna vana. Dessutom borde de ha större chans att försvara sina kid om de är i närheten – såvida de inte har tappat förmågan till detta.

Skulle vara intressant att få veta mer om din teori om att räven skulle ha lärt sig nya jaktmetoder och varför.

53. Man behöver inte...

2008-06-19 10:13

.,..vara någon Einstein för att förstå att räven numer "lärt" sig att jaga kiden på dagen när geten inte är i närheten och försvarar det.
Å andra sidan har väl ingen heller beskyllt Roslagsmormor för att vara en Einstein, av förklariga skäl.

52. Jo då Feynman...

2008-06-17 07:32

...det är just jägare som reagerat. Varför skulle de inte vara det? Kan du själv ge en förklaring på fenomenet att rådjursgetterna på vissa håll förlorat den ”gamla” förmågan” att skydda sina kid mot räven?
Ju snabbare en art reproducerar sig ju snabbare visar sig förändringarna.
Vad du menar med meningen ”Om människorna är skulden till att antalet arter minskar... så måste man väl döda en faslig massa människor...” förstår jag inte alls. Utveckla gärna så att det blir begripligt.

51. Falco, evolutionen går snabbt i Sverige!

2008-06-16 14:02

Arter kommer och går, individer föds och dör. Så har det varit och kommer att förbli och är fullständigt naturligt. Det finns inga vetenskapliga belägg för att antalet arter minskar, man har inte det minsta hum om hur många arter som vid varje tidpunkt är i vardande eller håller på att försvinna. Inte vet man om människorna påverkar detta eller ej.
Ditt snack är ovetenskapligt trams liksom ditt snack om att det är evolution eller vanlig invandring som ändrat artantalet i Sverige sedan senaste istiden. Titta själv på dina egna uttalanden:
"Problemet är tidsperspektivet. Ingen ny frilevande art har tillkommit i Skandinavien sedan senaste istiden, däremot har ett stort antal, både växt- och djurarter slagits ut" och "Nja, det åtminstone jag talar om är nyutvecklade arter i evolutionen, ej invandrade sådana!"
Hur skall du ha det?
Om människorna är skuld till att antalet arter minskar och denna minskning skall hejdas till år 2010 så måste man väl döda en fasligt massa människor, de allra flesta rent utav det, eller har du någon helt egen lösning där människorna plötsligt inte längre är skuld till arters utdöende?
Roslagsmormor, inte har du fått din kunskap från en jägare inte.

50. Så har jag också tänkt Sune.

2008-06-16 14:01

Och då fylls jag av sorg, smärta och även ilska. Att tänka sig dessa män kämpande för sina liv mot björnkäften och sedan få sina kroppar sönderslitna och uppätna. Huuva!
Ilskan kommer när jag tänker på att vissa människor har skapat detta. Vi levde tidigare gott i Sveriges glesbygder utan rädsla för naturen och dess djurliv men se hur det blivit. Att någon med hjärtat på rätta stället kan försvara detta är en gåta för mig. Till vilken nytta?

49. Calle, tyskterriern, perspektiven och logiken

2008-06-16 09:18

Kort replik. Jag vet inte varför ni går omkring med skygglappar och hugger på pseudofrågor och självklarheter som inte behöver diskuteras. Som jag tidigare skrivit måste man tydligen på dessa sidor vara pedantiskt övertydlig för att inte bli vantolkad och dumgjord.
Vi är vuxna individer och vi vet alla att Sveriges växt- och djurarter invandrat i den postglaciala eran och att migrationen av arter sker genom mänsklig aktivitet och spontant över tiden. Denna migration ökar däremot inte den biologiska mångfalden globalt.
Problemet för Europa liksom övriga världsdelar är den ökande utslagningen av växt- och djurarter i en allt snabbare takt.
IUCN bedömer att uppemot 45 000 arter är globalt starkt hotade, varav 20 000 utrotningshotade, till följd av en okänslig mänsklig aktivitet.
Det är detta hot mot den biologiska mångfalden som FN nu vill hejda till 2010. Man kan kanske förhoppningsvis börja bromsa den negativa utvecklingen då och en nödvändig belysning är satt på problemet. I detta arbete måste även Sverige bidra.

48. Får mej att tänka på.

2008-06-16 07:33

Det är otrevliga bilder från naturen och som stämmer dåligt med uppgifterna att björnen i huvudsak bara tar älgkalvar. Men det som får mej riktigt illa till mods är de bilder jag får när jag tänker på hur det såg ut när björnarna tog livet av mannen i Valsjöbyn och trebarnspappan utanför Jokkmokk.

47. Feynman, diskussionen avslutad

2008-06-16 07:32

När man ,som du, för ut diskussionen i alltmer hysteriska osakligheter, är den för min del avslutad.

46. Faktum är Falco...

2008-06-16 07:32

...att den biologiska mångfalden påverkas mer negativt av att till exempel fäbodriften försvinner, än vad den gör om vargen
återigen tas bort, detta är odiskutabel fakta.
Du visar även din okunnighet genom att tala om att inga djur tillkommit i Skandinavien sedan istiden.
Du inser inte heller att djur som är borta för alltid är det, detta måste väl även innefatta den varg som fordom fanns i Sverige och enligt alla forskare numera är utdöd (enligt DNA-analys av svensk varg på naturhistoriska).
Dina egna ord: "De är för evigt borta och går inte att kompensera med införsel av andra arter från annat håll."
Med den inställningen, jämte din inställning till vargen i Sverige, måste jag hålla med andra på forumet – hur är det med logiken?

45. Falco

2008-06-16 07:30

Lätt att efterlysa logik hos andra (Kenneth denna gång), men att inte ge minsta antydelse till att använda sig av det själv ger verkligen kraft i dina ord och egna övertygelse...

44. Tidsperspektivet Falco

2008-06-16 07:29

Samtliga arter vi har har invandrat efter istiden. Och den största antalet har tillkommit de senaste 1 000 åren efter att människan började röja och odla upp skogslandskapet. Cirka en tredjedel av våra nuvarande arter är beroende av kulturlandskapets mosaik.
Du får nog studera den biologiska mångfaldens utveckling sedan istiden lite bättre Falco.
Mårdhund och varg är naturligt förekommande österut. Varför ska den ena uppmuntras och skyddas medan andra dödas vid åsynen? (För undvikande av missförstånd. Jag vill inte ha in mårdhunden. Eller vargar med sjukdomar.)

43. Ja du Feynman...

2008-06-16 07:29

...(eller vad du heter), utveckling kan ske över årtusenden, men vissa egenskaper behöver bara några decennier eller mindre för att visa sig.
Jag har nu hört en del äldre jägare förvånas över dagens rådjurgetters handfallenhet inför rävarna som ger sig på deras kid. ”Förr anföll getterna hårt med frambenen när räven försökte ta deras kid” det är vad de säger.
Kanske detta är en följd av rävskabben och den under en period minskade rävstammen?
Liknande försvarsegenskaper när det gäller älg och varg, verkar vara sämre här än i länder som haft varg utan uppehåll.
Finns säkert fler exempel på när ett djurs egenskaper (arvsanlag) kan visa sig vara nyckeln till överlevnad.

42. Nå, Falco!

2008-06-16 07:28

Förstår du mig nu då som nollvisionär efter mina pliktskyldiga svar på dina frågor?

41. Falco, har någon djurart utvecklats på så kort tid som 10 000 år?

2008-06-13 17:41

Jag övervägde denna tolkning men eftersom det normalt nog tar betydligt längre tid än 10 000 år för att utvecklas så tog jag en snällare tolkning för att inte undervärdera dig.
Hur många människor måste dödas omgående om dina önskemål skall uppfyllas innan 2010? Det låter rent ut sagt otäckt!

40. Tillägg

2008-06-13 16:45

Det jag betonade var också att ett stort antal både växt- och djurarter slagits ut sedan istiden. En utveckling som tyvärr accellererat. De är för evigt borta och går inte att kompensera med införsel av andra arter från annat håll. Det är också därför man strävar att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden till 2010. I alla fall är denna målsättning ett steg i rätt riktning.

39. Javisst Richard, du har rätt

2008-06-13 16:45

Ett område som ekoligistrena absolut inte talar om, eller är intresserade av, är ekonomin. Det är typiskt för både miljö- och vänsterpartister. Inget ansvar med andra ord.

38. Feynman, det mesta om bakfoten

2008-06-13 16:45

Nja, det åtminstone jag talar om är nyutvecklade arter i evolutionen, ej invandrade sådana!
Det är en viss men avgörande skillnad.
Nyetableringar av djur- och växtarter i Sverige, dels inplanterade och dels sådana som expanderat norrut finns ytterligt många exempel på. Det sker hela tiden. Det har dock ingenting med evolutionär artutveckling att göra. Det är, som sagt, alltså helt vitt skilda saker vi talar om.
I övrigt finner jag det invektiva innehållet i ditt inlägg ej värt att kommentera.

37. Falco vill ha varg, men inte människor

2008-06-13 15:38

Tack för det svaret, Falco. Detta var precis vad jag vill ha fram, ekologisterna ser människorna som problemet och det är människorna som måste bort och rovdjuren som skall in.
Med tanke på den kallhamrade och människofientliga ideologi som ligger bakom ditt svar, så synes det mig självklart att vargen är inplanterad i södra Sverige.
Ekologisterna är väl organiserade, har ett eget riksdagsparti, egen “bibel” författad av Arne Næss och ett flertal kamporganisationer. Denna fanatiska lära är det som glesbygdens människor och djur nu lider under och tyvärr ser det ut som om de är på väg att vinna slaget, åtominstone vad gäller rovdjuren och glesbygden i Sverige. Nutidens biologer i Sverige är “frälsta” av ekosofin och är nästan utan undantag troende ekologister, frågan om det bland dessa finns någon professionell (objektiv, icke troende forskare) ekolog lämnar jag obesvarad.
Jag känner inte och känner inte till någon sådan.
Beträffande invandrade arter sedan senaste istiden har du fel och fel igen, ex vis kanadagås, mufflonfår, kopparand osv.
Sedan finns det nog mängder av fiskar, insekter, växter och annat som kommit hit. Arter som isbjörn, mammut, jätthjort osv har försvunnit men jag tror att antalet arter i Sverige trots detta har ökat enormt sedan senaste istiden.

36. Men dessa då, Falco?

2008-06-13 15:37

Mårdhund och tyskhare, fasan och kanadagås samt kammanet och japanskt ostron för att nämna några däggdjur, fåglar och sjölevande. finns säkert många fler, vad sägs om contorta?

35. Richard Feynman

2008-06-13 15:37

Så var är då anledningen till att vi har älg i skogen enligt ditt resonemang?

34. Signaturen Feynman rör på sig

2008-06-13 13:56

Problemet är tidsperspektivet. Ingen ny frilevande art har tillkommit i Skandinavien sedan senaste istiden, däremot har ett stort antal, både växt- och djurarter slagits ut. Utslagningen har tyvärr accellererat under det senaste seklet till stor del genom tanklös mänsklig aktivitet.
Umbärlighet och oumbärlighet är relativa frågor, alltid ställd i relation till något annat. Biosfären med dess sammansättning är oumbärlig för livet på jorden, Kuiperbältet är däremot knappast oumbärligt för vårt solsystems existens.
Om du inte ännu insett det så är mänsklighetens tillväxt och miljöpåverkan det stora ödesdigra hotet mot mänskligheten, inte enstaka frilevande djurarter. Försök orientera dej i tillvaron och se hoten där de finns. Och sluta gärna tugga din ekologism, det börjar anta tröttsamma dimensioner.
Du kanske bör upplysas om att det finns riktiga ekologer som professionellt sysslar med ämnet.

33. Svar efter kort betänketid, Falco.

2008-06-13 11:53

Men för allas kännedom, detta är enbart mina egna åsikter och i frågan har jag ingen makt.
1. Jag vill inte ha på mitt samvete att fullständigt ha utrotat en art. Det blir ändå inte fallet om vi så skulle ta bort samtliga vargar från den Skandinaviska halvön. Däremot är jag övertygad om att det inte skulle spela någon roll för ekosystemen om vi ”sopar bort” vargen fån klotet. Det blir vissa praktiska problem med mitt förslag (i tidigare kommentar) men det ankommer de som älskar vargen att hantera. Men inga lösa vargar i landet!
2. Vi har nog delat drivkrafterna med jakten tror jag mig ana. Men med åldern och det förändrade skogsbruket är det mesta av det redan borta. Det går att behålla med enklare jaktutrustning (tekniska hjälpmedel) och mindre nyttjande av motorfordon osv. men där får vi äldre lite stöd av de yngre. Att vi jägare ”producerar” animalisk föda är stödet och bonusen, inte min personliga huvuddrivkraft.
3. Alla bäckar små!
4. Nej, jag är övertygad om att inget kommer att vara som tidigare. Det är fel att hänga kvar vid något som varit, vi får inte gamla tider åter frivilligt.
5. Överdriv inte, det löser sig nog, och att agera så vi slipper dansen på våra kistor ser jag endast som en from förhoppning, en dröm. Och som jag skrivit flera gånger, om vi så skulle utrota björn, varg, lo och järv från den Skandinaviska halvön så saknar det betydelse inför människans och övriga arters möjligheter till överlevnad i framtiden.
Kloka ansvarsfulla politiker ser till att lösa de uppenbara olägenheter som nuvarande riksdagsbeslut från 2001 orsakar!

32. Falco, är du oumbärlig?

2008-06-13 11:39

Ingen individ eller art är oumbärlig för jorden och således inte för Sverige. Arter kommer och går, vilket är lika naturligt som att individer föds och dör. Ekologisterna har en religiös föreställning om att alla arter som någon gång funnits på något ställe skall ges möjlighet att finnas kvar där. Detta är en uppfattning med så stora konsekvenser för mänskligheten att ingen, utom de mest rabiata fanatikerna som Falco accepterar den.
Enda anledningen till att ha stora rovdjur i Sverige är att ge möjlighet till de som vill att få se stora rovdjur. Av detta följer att rovdjuren i så fall skall befinna sig i hägn. De som medverkar på något sätt till att släppa ut stora rovdjur i områden där de varit borta gör sig skyldiga till grymt djurplågeri och annat ännu värre.
Till roslagsmormor: Namn är inte unika och trots dina förhoppningar så rör jag på mig fortfarande.

31. Valmöjligheter finns än Kenneth

2008-06-13 10:36

Jag efterlyser fortfarande logiken i ditt resonemang kring vargar i hägn och antalet av övriga frilevande rovdjur.
1. Varför vill du hägna ett antal vargar för att bevara arten? Nostalgi eller bara dåligt samvete? Vad blir ditt långsiktiga mål med åtgärden och hur ska det fungera över tiden och i praktiken? Och, tack, lämna det lättköpta argumentet att ge "vargvännerna" något att titta på.
2. Är ditt engagemang i naturen och jakten enbart baserad på kortsiktiga mänskliga produktionsmål och livsmedelsförsörjning? Då tycker jag synd om dej. Var har du äventyret, upptäckarglädjen, spänningen och den fysiska utmaningen, som i alla fall för mej varit drivkraften. Har du tappat allt detta på vägen ?
3. Världssvälten som följd av ohämmad befolkningstillväxt, missväxt och klimatförändring löser vi naturligtvis inte till någon del genom att konsumera våra gräsätare. Som i all annan problemlösning handlar det om att åtgärda orsaken och inte bara lindra symtomen.
4. Vad gäller miljöarbetet i skogen och naturen och din syn på urbaniseringen förstår jag att du gett upp helt för marknadskrafterna och kortsiktiga produktionsmål. Ser du ingen väg att förbättra situationen för fauna och flora ens regionalt??
Om vi inte tror att uthålligt miljöarbete kan förbättra situationen i naturen kan vi lika gärna lägga ner verksamheten med en gång. Och inte minst för jakten vore det vägs ände i så fall...
5.Klarar vi inte miljömålen och fortsätter med utslagningen av djur- och växtarter kommer våra efterkommande att, med rätta, dansa med spikskor på våra gravar.

30. N.Arg

2008-06-13 10:11

Jag kan försöka hjälpa till och förklara. Rovdjursvännerna tror nämligen att vi människor inte tillhör naturen på vår vackra lilla blå planet! De tror att vi är besökare i naturen och endast får beskåda. Vi kommer nämligen från yttre rymden. (Tänk om man ändå kunde samla ihop dom i en raket och skicka hem nötterna.)
Ha en skön helg !

29. Reflektion i all ödmjukhet

2008-06-13 09:51

Säga vad man vill om dig Falco, men ödmjuk? För övrigt så tycker jag det är konstigt att när björn eller varg utsätter sina bytesdjur för plåga varje gång de tar ett byte så är det bara helt okej och enligt naturens lag enligt rovdjursförespråkarna. Men när människan, ett av andra rovdjur, någon gång råkar skadskjuta ett djur så skriks det om djurplågeri så det står härliga till.
Vari ligger logiken, och för all del ödmjukheten, i detta?

28. Glömska

2008-06-13 09:22

Människan får inte glömmas bort i sammanhanget. Människan lika väl som djuren tillhör vår natur. Det förstår inte balkongekologerna då de lever mycket långt från vardagsnaturen. De lever i sin egen fiktiva värld och kan väl så få göra. Vi som lever i verkligheten tillsammans med djur och natur vill kunna fortsätta med det.

27. Falco

2008-06-13 09:22

Nu är du ute och cyklar IGEN ! Det handlar absolut inte on att utrota alla predatorer. Däremot handlar det om att skjuta bort de vidriga bestar som kallas varg! Dom hör inte hemma i Sverige. Sänk antalet övriga stora rovdjur kattskrällen och björnar med 50% så lägger sig lugnet över gamla svedala igen! Nästa gång vi får se en liknande film så kan det lika gärna vara en häst. Kanske din om du har någon!

26. Valet är redan gjort

2008-06-13 09:21

Det blir ”djurparken”, för den har vi människor redan nästan fullständigt genomfört. En enkel uträkning på hur ytorna i landet används ger svaret. All skogsmark (exklusive nationalparkerna), så när som på några få reservat och impediment av myrar, berg och övriga svårtillgängliga platser används idag för produktion av cellulosafibrer i människans tjänst.
Odlad mark är mer uppenbart i tjänst för odling av matvaror också för människan. Annan mark används för bostäder, vägar m.m också för människans väl. Vad återstår? Själv har du Falco klarsynt påstått att någon vildmark ej längre existerar. Därför löper vi linan ut och tar även bytesdjuren, gräsätarna, i vår tjänst till matproduktion när vi nu i världen står inför matbrist.
Alternativet utrotning av alla predatorer har ingen i jägarleden föreslagit.
Av princip skulle däremot en fullständig utrotning av våra 4 största rovdjur inte innebära några negativa effekter över huvud tagit, det borde vi kunna vara överens om, vi har ju faktiskt facit. Vad gäller t.ex. krokodiler är det vare sig min eller din sak att avgöra. Men jag är fullständigt övertygad om att boskapsägare, där krokodiler finns, inte vill förlora sina djur dessa, lika lite som vi vill att björn, lo eller varg tar våra. De på plats avgör är mitt förslag.
Så här är mitt allvarliga förslag, 500 björnar max på skandinaviska halvön, 400 lodjur och samerna får bestämma antalet järvar i fjällkedjan. Så länge vargar går lösa kommer de att hatas. Därför är det bästa för vargarna stora inhägnader och matning med pellets (eller uppfödda bytesdjur om det anses nödvändigt) och utbyte av gener helt efter forskarnas idéer.
Apropå naturens ordning, du glider i frågan tycker jag, I människans historia, ja det finns faktiskt aktuella fall där det fortfarande pågår, dvs. där människan lever i stammar enligt naturens ordning och dödar och äter upp sina artfränder. Det gjorde vi alla övriga längre tillbaka och varför skall vi inte göra det idag? Är naturens ordning den rätta, är det en självklarhet eller hur. Det klingar ändå falsk att förespråka ”naturliga förhållanden” idag när människan idag använder DNA-tekniken för att förbättra växter och djur för vår egen arts bästa.
Av demokratiska skäl är det långt ifrån självklart att de mest intelligenta ska bestämma utan snarare de flertaliga töntarna (eller är förståndet jämt fördelat i mängden?). Hur som, spelar det ingen roll när vi inte vet vad som är rätt eller fel. Och då får den ekonomiska aspekten väga tungt.

25. Richard Feynman...

2008-06-13 09:20

...vem är du egentligen?
Lika anonym – som en som ärligt säger sig vara det – är du inte, eftersom du använder dig av en död persons namn som inte har ett dugg att göra med det vi diskuterar här.

24. Synd att kalla det djurplågeri

2008-06-13 09:19

Att kalla ett rovdjurs dödande för djurplågeri känns överdrivet. En björn har dödat på liknande sätt under väldigt många år. Inte tror jag att björnen har genomgått nån sorts utveckling i att effektivisera sitt sätt att döda? Den tänker nog knappast på ett moraliskt eller etiskt sätt heller..ojoj, stackars älgen jag dödar nu, måste nog döda den snabbt så att den inte lider i onödan. Människan är det djur med den mest utvecklade hjärnan och kan till skillnad från djur känna medlidande (eller?).
Vi har utvecklat vår teknik att ta död på djur för att göra det så effektivt,snabbt och skonsamt som möjligt. På stenåldern gick det inte så snabbt för våra anfäder att döda ett större vilt. Att kalla det som händer när en björn slår en älg för djurplågeri är löjligt. Djurplågeri är nåt som människor står för, t ex dålig djurhållning. Jag är fortfarande en ung jägare och har bara hunnit med 1/3 del av vad Kenneth Eriksson gjort. Men jag tror att han får byta ut "djurplågeri" mot nåt annat ord i hans rovdjurspolitik.
Själv tycker jag att vi i dag har på tok för många stora rovdjur i Sverige. Jag är lyckligt lottad att bo i ett område där vargföryngring ej får förekomma, än så länge kanske ska tilläggas. Jag tycker synd om de människor som fått varg på sina jaktmarker.

23. En stilla undran

2008-06-13 09:18

Kan någon svara på hur björnen skulla ha tagit älgen av daga för att det skall passa alla tyckare?
Björnen kan inte belastas för att den finns i vår fauna, den gör ju vad den kan för att få mat.
Vi människor är orsaken till att rovdjuren finns bland oss och vi människor käbblar med varandra om rovdjurens vara eller icke vara.
Men att använda sig av björnens naturliga beteende för att vinna sitt eget syfte i rovdjursdebatten leder tyvärr ingen vart. Tvärtom leds debatten till vägs ände eftersom tyckandet slutar i åsikter som mer har med filosofi att göra än ekologi.
Jag bävar för den dagen vi människor uppfinner en apparat som kan höra gräset skrika när det tuggas på, vilka djur skall bort då och på vilka mänskliga grunder?

22. Kenneth Eriksson

2008-06-12 16:26

I en diskussion på dessa sidor är det tyvärr nödvändigt att vara pedantiskt övertydlig om man inte vill bli vantolkad. Man blir det ofta ändå eftersom folk inte läser det man skriver utan svarar reflexmässigt på signaturen.
Jag tror nog alla förstår att det finns en himmelsvid skillnad mellan, vad du kallar, " en avskyvärd naturens ordning" och de umgängesformer som råder oss människor emellan. De senare styrs nämligen av nödvändiga sociala konventioner och lagar, lagar som även föreskriver normer kring djurhållning och människans förhållningssätt till vildfaunan liksom jakt.
Vilda djurs normala agerande mot varandra i ekosystemen ska vi däremot inte fingra i eller moralisera över!
För att få djuren att bete sig "socialt acceptabelt" skulle krävas en omvandling av, det vi idag kallar natur , till en gigantisk manipulerad djurpark. För att undvika ond, bråd död och slagsmål bland djuren skulle vi behöva utfodra dem med pelleterat foder och hålla predatorer och bytesdjur strikt åtskilda.
Jag kan förstå att ett sådant scenario skulle vara en våt dröm för en naturordningsman, men är inget de flesta av oss vill se eller ens tänka oss.
Åsikter och konsekvenser. Jag har länge efterlyst den yttersta logiska konsekvensen av rovdjurshatarnas och 0-visionärernas åsikter. De har nämligen svårt att hålla ihop hela tankekedjan till sin yttersta konsekvens, nämligen utrotning av alla predatorer i världen, alternativt skapande av den utopiska djurparken.

21. Falco

2008-06-12 14:42

Jag tycker givetvis inte om att du kallar mig neurotisk och att mina åsikter är beklämmande. Naturens ordning är avskyvärd. Finns bland rovdjurskramare en annan uppfattning bör ni snarast, om ni vill vara konsekventa, förslå att samma ordning skall gälla bland oss människor. Vad hindrar er?
Som hundkarl i älgjakten under snart tre decennier har jag upplevt åtskilliga ”dödskamper” på nära håll och trots det anser jag detta med stora rovdjurs usla dödande vara just uselt och avskyvärt. Därför är jag också emot rovdjurspolitiken som ger detta resultat. Djurplågeri är vad det är och inget annat, men vi kan förhindra det och ja, självklart, det ska vi göra. Detta djurplågeri fyller ingen funktion och innebär inget gott för någon. Och visst Falco, det behövs idealister, men de ska inte ha ansvaret för de har svårt att ta fulla konsekvensen av sina åsikter.
Roslagsmormor bör också, för att vara konsekvent (med sina åsikter), föreslå att samtliga bilförare får medföra lämpligt handeldvapen, samt verka för att vi ”i västvärlden” ska ha samma förhållningssätt till djuren som i övriga världen. Ett hänsynslösare sätt betyder det med andra ord.
Rovdjurspolitiken innebär djurplågeri, det vet inte svenska folket. Om TV rutorna matats med dessa verklighetsbilder hade Riksdagsbeslutet år 2001 varit omöjligt att genomdriva. Må vi hoppas på att förnuftet till slut får segra. För varje levande rovdjur får flera hundra (om inte tusental) bytesdjur lida helvetets kval, det är inte djurvänlig politik.

20. Reflektion i all ödmjukhet...

2008-06-12 12:40

Man kan förstå att människor som sällan eller aldrig konfronteras med dramatiken i naturen, tycker att dessa bilder är obehagliga. Att folk, som gärna och ofta vill kalla sig jägare och naturmänniskor, upprörs är dock mer förvånande. För att inte säga beklämmande.
Att ett medvetslöst djur sparkar i så kallade spinala reflexer vid retning av kotpelaren borde vara kända fakta för alla jägare, kan man ju tycka.
Man må, för övrigt, tycka vad man vill om rovdjurens sätt att försörja sig, men stora och små rovdjur dödar på detta sätt. Visst kan man ta illa vid sig och förfasa sig men det hjälper föga.
Acceptans och förståelse för skeendet i naturen har självklart heller ingenting med bristande medkänsla med bytesdjuren eller dålig politik att göra. De som upprörs över naturliga skeenden i naturen bör ta sig en allvarlig funderare över sin egen natursyn och psykologi. Är dödandet på avstånd i skydd bakom kikarsiktet skonsammare för det egna psyket? Ja, du slipper i alla fall känna sprattlet i dina käkar och höra dödsrosslingarna mot ditt öra. Du bålde jägare, var glad för det.
Och vad blir då konsekvensen av den upprördhet som kända tyckare här framför? För bytesdjuren lider väl i hela världen?
Blir konsekvensen utrotning av de stora kattdjuren, björnarna, vargarna, vildhundarna, rovvalarna, krokodilerna och rovfåglarna för att vi ska få frid i vår herres hage och i våra ömma sinnen? Ja, städuppdragen kommer aldrig att ta slut för dessa neurotiska ordningsmän.
Man kan till sist undra över hur Calle vill definiera en "naturlig död" för en älg? Ett stilla insomnande i legan, mätt av år och tyngd av krämpor?

19. Roslagsmormor, detta var nog bara en outbildad svensk älg!

2008-06-12 12:38

Jag vill citera en av dina tidigare inlagor:
"Ett exempel på 'degeneration' är väl älgen i Sverige som verkar närmast 'tam' gentemot rovdjur jämfört med t ex USA och Kanada, där älgen har en ständigt närvarande predator, och där 'tama' individer knappast klarar sig."
Roslagsmormors upprördhet verkar falsk, hon skriver i många tidningar och förspråkar varg och hånar jägare.
Du mormor är, som alla andra ekologister, skyldiga till att människor har dödats och kommer att bli dödade av rovdjur. Du är skyldig till det enorma djurplågeri som nu pågår i de svenska skogarna och att låtsas vara upprörd över en enstaka älg som dör "naturligt" (enligt ert synsätt) är skamligt. Lämna skammen mormor och börja arbeta för ett Sverige fritt från stora rovdjur.

18. JAG MÅSTE DÅ SÄGA!

2008-06-12 11:19

Att bara för att du ev är jägare när du är ute och åker på vägarna, sä betyder det inte att man alltid har ett vapen med i bilen. Dessutom kan det ju vara så att den som bor i Norrland och kör bil, inte är jägare. Så du roslagsmormor, med de avstånd som finns i Norrland så kan det ta längre tid innan någon som kan avliva är framme. Dessa bekymmer har inte du, där du bor, eftersom att här kan man få tag på någon som kan vara behjälplig, att avliva ett djur om det behövs. Men som sagt det tog lång tid innan denna (sakkunnige) person dök upp med sina åsikter, men förr eller senare så var det väntat att det skulle ske!

17. Läs innantill, Roslagsmormor

2008-06-12 11:18

Det är politikerna som har bestämt att rovdjuren ska tillbaka. Det är politikerna, och sådana som du, som tycker att våra vilda djur ska leva ett liv i skräck för att sedan sluta på på detta sätt. Ska vi också gå tillbaka till grottstadiet för att leva "naturligt". Vi låter inte ens våra hundar göra upp rangordningen själva utan ingriper när det blir för blodigt.

16. Jag måste då säga...

2008-06-12 08:51

...att Calle Seleborg har nått under det lägsta möjliga lågvattenmärket när han beskyller politikerna för att vara orsak till de regler som under miljontals år gällt i naturen, och som våra förfäder var fullt medvetna om. Man kan beskylla politiker för mycket – men den här beskyllningen är väl ändå att gå rejält över gränsen.
I dag finns det uppfödare av till exempel lamm som inte klarar av att äta stekar från sina egna djur, men lätt kan skicka dem till slakt att ätas av andra. Vad är det för moral?
Våra förfäder – som det ofta hänvisas till på dessa sidor - skulle nog ha stått som frågetecken inför något sådant.

15. Nä nu undrar jag verkligen....

2008-06-12 08:50

...vad det är för tomtar som kommer med inlägg här. Calle och Kenneth kör på i vanlig stil, men det borde väl finnas några som kan kalla sig jägare och naturkännare på den här siten eller?
Calle och Kenneth anser uppenbarligen att på jorden ska det vara som i Edens lustgård. Lammen ligger tryggt och vilar i lejonens famn.
Vi som har lite sansad och realistisk syn på hur det fungerar i naturen upprörs knappast av att rovdjur – eller som i björnens fall (och även när det gäller vildsvin), även allätare kan döda på det sätt de själva anser lämpligt (och ofta inte särskilt humant).
Märk väl – det är vi människor,särskilt vi i västvärlden – som upprörs över det faktum att djur dödar andra djur på ett inhumant sätt. Men då ska vi kanske ha i åtanke att rovdjuren faktiskt inte är eller tänker som oss människor!

Däremot att bara stå och titta på ett djur som lider, ringa till kreti och pleti för att få även dessa som publik kring något som mer verkar vara som ett romerskt ”gladiatorspel”. Det får i alla fall mig att fundera över hur folk tänker.
I det här fallet vore det väl högst lämpligt att försöka få fram en skytt som kunde avliva älgkon. Istället står folk bara och glor! Vem är värst? Björnen som inte kan göra annat än att försöka skaffa sig mat, eller människorna som fullt medvetna om älgkons lidande står där som publik och - - - ja vad? Njuter?!
Väldigt sjukt – det är det ord som faller närmast! Är det ingen av er andra som tänkt i de banorna??

14. För att få makt låter miljöpartiet tusentals älgar plågas ihjäl.

2008-06-12 08:49

Socialdemokraterna är, genom att falla undan för miljöpartiets utpressning, de som är direkt ansvariga för de skador som rovdjuren ställer till med. Folk på landsbygden är vana vid att ta hand om djur och lider som alla normala människor när de ser djur lida. När djur måste avlivas så gör man detta på ett så skonsamt sätt som möjligt.
Att denna normala mänskliga medkänsla med djur tycks saknas, hos politiker och hos rovdjursaktivister, är det som mer än något annat upprör folk och gör dem förbannade. Hur kan normala människor återinföra stora rovdjur och därmed utsätta de vilda betesdjuren för ett skamlöst djurplågeri och det utan någon vettig grund?
Att det samtidigt medför stora kostnader, hälsorisker och lidande även för människorna utan att det är till fördel för någon, gör inte saken bättre.
Detta är en stor politisk skandal som redan krävt människoliv och kommer att kräva flera dödade och skadade innan lagarna ändras. Rovdjurens återinförande i den svenska skogsmarken kommer att beskrivas som en stor skam när den nutida svenska historien skall skrivas. Att döda ett fridlyst rovdjur utan vinningssyfte är inte tjuvjakt utan nödvärn eller civil olydnad.

13. Ytterligre en

2008-06-11 13:20

Min vän anonym. INGEN STUDSARE MEN OTROLIGT STARKA KÄFTAR. Så ett bett i nacken och slita av atlaskotan skulle göra susen för snabb avlivning. Så troligtvis trivs björnen med det han gör. Ungefär som grisar tycker det är kul att rulla ärttunnor!

12. Anonym har inte fattat

2008-06-11 13:19

Det är ingen som klagar på björnen. Det är politiker, påhejade av "Naturskyddsföreningen”, som har bestämt att våra djur i skogen ska dö på detta sätt.
P.S. Jag föredrar viltsteken framför stordriftsköttet på Ica.

11. Här kommer en

2008-06-11 11:25

Tror inte att björnen tycker om att maten sparkar. Men han har ju ingen studsare att avliva med.
Vidare tror jag inte att han tycker att det är kul att en massa människor står och ser på när han käkar.
Slutligen, han kan ju inte gå på ICA och handla när han blir hungrig som Reine, Urban, Calle, Lasse Be och alla ni andra.

10. Nu väntar vi på...

2008-06-11 09:22

...mer kommentarer och utlägg från rovdursförespråkarna.
Det har varit tyst från deras sida. Jag tror att de har fullt upp med att vittja sina minkfällor i anslutning till fiskdammen på gården.

9. Porr?

2008-06-11 09:22

Kunde ingen ha rensat fältet från plågor?
Vad är så intressant?

8. Calle Seleborg, Naturvännerna...

2008-06-10 17:43

Helt klockrent inlägg.
Logiken är den samma när de ger "frihet" åt minkar och rävar från farmer, alla dör en kvalfull död utan mat och skydd. Så kallade djurrättsaktivister måste ha missat det mesta vad gäller att minimera djurs lidande.

7. Dessa Anonyma

2008-06-10 12:16

Du Anonym, ditt inlägg är en pinsam jämförelse. Det är skillnad i storlek på en älg och de djur du jämför med. Kom ut på landet och se verkligheten. Haren tas av daga fort även om den uppger sitt ångestskri innan döden kommer. "Råttan" som du uttrycker det, fast du säkert menar mus? Eller sorken, de är bara munsbitar.
Inga av dessa djur lever så länge som älgen gör på filmen. Så jämförelserna haltar. Det är även synd om fällfångade möss, som fastnar fel i fällor. Inte skriker ni om att förbjuda dessa redskap inte?

6. Sanna bilder från verkligheten

2008-06-10 12:15

De återger vad vi rovdjurskritiker har förespråkat och påstått under lång tid. Men fortfarande finns det svårövertygade individer, som anonym 08.56 här nedanför, som desperat menar att så skall det vara.
Till dig vill jag upprepa vad jag anser och själv skrivit för länge sedan: Om vi människor kunde skulle vi ändra spelreglerna i naturen i en mer human riktning. Det kan vi nu inte för alla arter men de stora rovdjuren är helt och hållet i våra händer.
Du anonym bör i alla fall kunna hålla med om att ordningen i naturen är avskyvärd. Detta står klart för de flesta med kunskaper men tyvärr finns ju människor med brister som också står passiva och beskådar misshandelsfall och andra övergrepp människor emellan. Det kanske är samma människor som hyllar de stora rovdjuren?
Denna djurmisshandel är ett resultat av nuvarande rovdjurspolitik och de ansvariga är de som genomdrivit ordningen, fortsätter i samma bana, beviljar statliga pengar för att det ska fortsätta och alla som stöder detta. Må vara att de flesta av de sistnämnda blivit vilseförda av propagandan, men tragiskt är det.
Hade kon kalvar och var är de i så fall? Skänk en tanke åt den fulla effekten av rovdjurens härjningar och vad det betyder för bytesdjuren. Kom sedan igen med fullständiga namn och berätta att ni stöder detta.

5. Anonym!

2008-06-10 12:15

Precis, det är ingen skillnad mellan råtta, älg eller orrkyckling. Bara att processen är betydligt snabbare för småvilt! Samt när det gäller mård och räv så finns det jaktmöjligheter som gör att vi jägare kan hålla efter rovdjurens predationstryck. Känslomässigt mycket viktigt. Dessutom – ju större rovdjur desto mer kan man associera till att man själv någon gång kan få samma medicin som älgen på filmen. Tänk på det du, det är bara att ta Valsjöbyn som exempel...

4. Lase Be

2008-06-10 09:02

"...den stackars älgkon som torterades till döds!"
Dina ord är så pinsamma!
Tycker du samma sak när räven tar en hare eller råtta?
När mården tar en orrkyckling?

3. Äntligen!

2008-06-10 08:46

Så finns det äntligen bevis på att det inte är någon plötslig död och ögonblicklig som från en jägares kula. Nu finns det bilder att det är plågsamt och att djuren sparkar och känner smärta när de blir styckade levande. Hos diktaturer som stympar sina offer för erkännanden, kallas det tortyr. Så som vi alla vet stödjer dessa naturvänner som vill leva i harmoni med naturen tortyr! Sedan att den "expert" som uttalade sig i artikeln, ”han från Skansen”, säga att det bara är gamla och svaga djur samt kalvar som björnen klarar av. Vilket nys. Går det inte att få reda på vems jaktmark det var för att sedan sända in ben med meraför analys, för att åldersbestämma den stackars älgkon som torterades till döds!

2. Naturvännernas högtidsstund

2008-06-09 22:25

Vad skönt det måste vara för djurvännerna från Naturskyddsföreningen och jaktmotståndarna från Djurens Rätt och Föreningen för Hänsynsfull Jakt, att se en älg som slipper de grymma, skjutgalna jägarna och slippa hamna i frysboxen som mat, utan får dö en "naturlig" död.

1. Bra undervisningsmaterial

2008-06-09 22:25

Denna film ska rovdjursföreningen använda i sitt infomaterial till skolbarnen. Då får de verkligen se hur snäll och ofarlig en björn är. Samtidigt kan frågan ställas om hur mycket en människa väger i käftarna på den.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere