• Älgskadefondsföreningen

Björnriven älg avlivades av polis

NotiserPublicerad: 2008-05-05 10:57

På förmiddagen söndagen den 4 maj larmades polisen av en bilist som sett en björn sitta och äta av en halvdöd älg. Detta skedde vid Fjätervålen, mellan Särna och Idre i norra Dalarna.
När polisen kom till platsen levde älgen fortfarande, men den hade svåra skador.
– Klockan tre minuter över tolv mitt på söndagen var en polispatrull på plats och avlivade älgen. Jag förmodar att björnen då var borta, och att man inte tog något beslut om att avliva den. Att fånga och äta älgar är ett naturligt beteende för björnar, säger Lars-Åke Lindman, biträdande länsvakthavande på polisen i Dalarna, till Dagens Nyheter.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

13. Anonym, ditt ansvar kan ej bortförklaras

2008-05-12 09:11

Att anklaga andra för sin egna brister är ett lika gammalt som banalt debattknep. En positiv sak finns dock att säga om din inlaga, du har ett samvete och det har börjat plåga dig. Hoppas plågan växer i takt med djurplågeriet som de stora rovdjuren åstadkommer.
Sverige har under 150 år haft ett djurliv som undan för undan blivit allt rikare och med allt större mångfald. Men detta gäller icke längre, ekologisterna har på grund av att Sverige haft en minoritetsregering under många år, lyckats skaffa sig ett stort och odemokratiskt inflytande, främst genom mp men även genom v. Dessa två partier sätter sina ideologier framför demokratiska och allmänmänskliga principer om att inte plåga djur. På ett icke demokratiskt vis har ekologisterna fått till stånd sådana lagändringar att vi nu har starka stammar av både björn, varg och lo i våra skogar. Främst varg men i viss mån även björn ställer till med ett enormt djurplågeri bland älg och naturligtvis även bland övrigt klövvilt.
Detta är det människor som har åstadkommit och det är människor som har det hela och fulla ansvaret. Låt mig slippa höra alla infantila inlägg om att det är naturligt, att myror plågar bladlöss, om tigrar och liknande mm. Det är politiker och deras stödtrupper som t ex Anonym, som var och en har sitt moraliska ansvar som inte blir mindre därför att ni är flera som bära detta tunga ansvar. Att medvetet plåga djur och dessutom veta att människor kommer att bli dödade och lemlästade bara därför att man som Anonym blivit “frälst” av ekologismen är nog så lågt man kan komma.
Lär dig om ekologismens illgärningar runt om i världen och omskola dig.

12. Feynman

2008-05-09 10:50

Du är hjärtligt välkommen till den mest extrema falangen av Djurens rätt. Alla djur som skadar andra djur måste lagföras och få sitt straff. Smällande av mygga skall resultera i fängelse mellan 1 och 10 år. Kämpa på!

11. Richard!

2008-05-08 09:14

Du får mitt fulla stöd för din förklaring att rovdjurspolitiken har lett till ett enormt stort lidande för många av skogens djur och speciellt för älgen. Se mitt gamla inlägg http://www.folkaktion.com/content/view/4053/34/
Det är djurplågeri orsakat av människor (förekom ej tidigare under de senaste 100 åren) och vi människor gör vad vi kan för att undvika att djur plågas, om man är normalt mänsklig vill säga.

10. Dödade människor är dödade människor och djurplågeri är djurplågeri

2008-05-08 09:14

Jag förstår att det plågar dig att jag helt rätt benämner djurplågeri för djurplågeri, du vill gärna att vi skall säga predation för att det inte skall framgå vad det är frågan om och så att du inte behöver ha dåligt samvete.
Under 150 år var landet utan rovdjur och jägarna skötte klövviltet och dess jakt utmärkt och vi fick stora och friska klövviltstammar. Sen har rovdjur tillkommit enbart genom människan försorg och därmed kan man inte tala om att det är naturligt.
Att dessa fina klövviltstammar nu är i det närmaste förödda i rovdjurstäta områden är knappast jägarnas fel.
Skogsstyrelsen tycker dessutom att det fortfarande finns för mycket älg, så ditt snack om att jägarna har orsakat en obalans i skogarna synes sakna stöd därifrån.
Sen får jag erkänna att jag har sett så många ekologister kalla sig just “jägare” när de skriver inlagor, så att tillsammans med hur du formulerar dig så tror jag inte att du är jägare utan just ekologist. Som sådan har du ett personligt ansvar för de människor som har dödats och skadats och för det oerhörda djurplågeri som nu sker i våra skogar. Du bör stå upp och ta ditt ansvar, smärtar det för mycket kan du hoppa av ekologismen och börja arbeta för landsbygdens och bytesdjurens bästa. Att ekologister inte tar mig på allvar (din insändare tyder på motsatsen) stör mig inte, ser det snarare som beröm.
Sven: Min sign. beror på gemenskap genom barn.

9. Richard Feynman

2008-05-07 17:04

Jag är jägare. Om mina åsikter, att jag trivs med björn i skogarna, gör mig till "ekologist" så varsegod!
Om något är fel med balansen i skogarna så är det vi jägare som har en överskjutning på älg.
Till sist Richard, sluta kalla predation för "djurplågeri". Det stjälper dig mer än det hjälper. Folk tar dig inte på allvar när du använder sådana uttryck.

8. Alldeles rätt Richard.

2008-05-07 07:48

Jag delar helt din förklaring. Vi som ser det nyktert har bildat vår uppfattning under livets gång helt oberoende av rovdjurspropaganda och stolliga individer, som Arne Naess, som tror sig ha "hittat lösningen". Men du, varför din signatur?

7. Djurplågeriet är inte naturens gång

2008-05-06 17:06

Simon Westin, jag förstår att du är ekologist och därför så tar du överhuvudtaget inget hänsyn till djurs och människors lidande bara din lära ekosofin har framgång.
Att djurplågeriet som nu pågår mot de vilda djuren i Sverige inte är naturligt beror på att det är människor som är ansvariga.
De som varit med om de beslut som medfört att vi nu har stora stammar av rovdjur och alla som du som stöder dessa beslut, ni är alla personligen ansvariga för det grymma djurplågeri som just nu pågår. Att kalla det naturligt håller inte som ursäkt, ansvar kan inte delas, just du är ansvarig och du bör ta detta ansvar.

6. Richard Feynman

2008-05-06 16:38

Första meningen i ditt inlägg bevisar på en gång att du måste skaffa dig ett nytt perspektiv på hur en natur fungerar.
Det björnen gjorde mot älgen är INTE djurplågeri. Det är naturens gång, precis som det alltid har varit sedan flera 10 000-tals år tillbaka.

5. Djurplågeriet måste stoppas

2008-05-06 10:43

Genom sitt sätt att döda förorsakar de stora rovdjuren ett enormt djurplågeri som nu pågår i våra skogar och som ökar för varje dag.
Detta är naturligtvis inte rovdjurens fel, det är rovdjursaktivisterna och politikerna som inte kan dra sig undan ansvar för detta genom att hävda att detta är naturligt, ty stora rovdjur fyller inte någon funktion i dagens Sverige och det är politiker som bestämmer om där skall finnas rovdjur eller ej.
Det finns stränga lagar mot djurplågeri, trots detta är Sveriges riksdag skyldiga till det största och skamligaste djurplågeriet som förekommit i det moderna Sverige.
Att det har kunnat bli så här beror på att det finns en mycket aktiv grupp av s k ekologister, riksdagsbeslutet 2001 som ligger till grund för en stor del av dagens elände, betraktas av ekologisterna som en av sina största framgångar i Sverige.
De har sin lära och bryr sig inte om lidande hos vare sig djur eller människor, det är en våldslära även om de presenterar sig som djur och naturvänner. De flesta unga biologer är ekologister och de är anställda inom myndigheter som hanterar djurfrågor. Ekologisternas mål är att rensa naturen från människor och återlämna den till djuren. De måste stoppas innan det är för sent. Men likt lusflugan arbetar de i det fördolda och är svåra att komma åt, de släpper sina vingar och biter sig fast i något statligt jobb.

4. Inte snällt.

2008-05-06 10:04

Du har just dumförklarat mig Allmänheten, det är inte snällt.
I tv-rutan har vi alla fått se och höra hur snabbt och effektivt rovdjuren dödar vilket har varit falsk upplysning. Du förringar frågan fullständigt, varför? Bryr du dig om när människor lider och är det nån skillnad på det lidandet jämfört med djurens? Vilket som, du får stå för dina åsikter och jag för mina. Okej?

3. Vi måste börja....

2008-05-06 10:04

...klargöra dessa fakta för de som gått på rovdjursföreningens falska propaganda om rovdjuren som något ädelt upphöjt över allt annat.
Helt klart ska man visa hur älgar äts medan de fortfarande är vid liv.

2. Sven..

2008-05-05 16:05

Du behöver inte dumförklara hela Sveriges befolkning. Alla förstår att det kan gå till på det här sättet. Alla har väl i alla fall någon gång sett hur katterna leker med mössen. Tror du att älgen känner mera smärta än musen för att den är större?

1. Om detta visats på TV

2008-05-05 13:06

TV har föskönat rovdjuren under många år genom att visa dem i falsk skepnad. Om verkligheten skildrats som att rovdjuren käkar på levande bytesdjur har inga vanliga svenskar tillåtit att rovdjuren fått växa till som nu skett. Medveten bortsortering av fakta beordrad av våra fanatiska rovdjursförvaltare kan man misstänka.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons