• Älgskadefondsföreningen

Bokätande hjortar övervakas

NotiserPublicerad: 2013-05-30 11:07

SLU Grimsö har ansökt om tillstånd att sätta upp nio kameror i ett skogsområde i Sjöbo kommun, Skåne, eftersom kronhjortar skalar av barken på bokträd och att något måste göras åt saken.

I ansökan skriver SLU Grimsö att bok är ett av de viktigaste träden för skånskt skogsbruk och att de i ett forskningsprojekt vill se vilka kronhjortar som barkar av träden, när och hur ofta.
Länsstyrelsen i Skåne ger SLU Grimsö tillstånd till att sätta upp kamerorna och att använda dem dygnet runt. De anser generellt att kameraövervakning ute i naturen kan vara integritetskränkande för de människor som eventuellt kommer med på bild.

”Ska omprövas efter ett år”
– Länsstyrelsen finner dock att Sveriges lantbruksuniversitet visat att det finns ett behov av kameraövervakning för att kunna ta fram motåtgärder till barkskalningen. Eftersom betydande integritetsintressen berörs i området ska tillståndet omprövas efter ett år, säger Henrik Kvennberg, föredragande i ärendet vid Länsstyrelsen Skåne, i ett pressmeddelande.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Barkskalning

2013-05-31 14:01

Barkskalning av hjortar är mycket undersökt av polska eller tyska forskarna. Behöver de svenska uppfinna igen hjulet för att få veta orsakerna? Men om man får EU pengar..

1. Fantastiska Sverige!

2013-05-30 15:39

När man då sedermera har identifierat bokmalarna, blir det en ansökan om urvalsjakt då?

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB