• Pinewood

Bra år i norr för kungsörnen

NotiserPublicerad: 2011-01-30 18:14

Antalet lyckade häckningar av kungsörn har ökat i Norrbotten, där ungefär en tredjedel av landets kungsörnar finns. Under förra året noterades 44 lyckade häckningar, vilket kan jämföras med 32 året innan.
– Med tanke på att det är gott om smågnagare så ser det ut som att även 2011 kan bli ett riktigt bra år, säger Håkan Thyrén, samordnare för kungsörnsinventeringen i Norrbottens län, till Sveriges Radio P4.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Vad ingår i

2011-01-31 08:12

de där habitatdirektivet som det är så mycket snack om? Alla EU's djurfauna eller bara vissa?
Homosapiens på landsbygden i en röd stuga med rödlistade frigående djur på ägorna, bör nog snart skrivas in!

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB