• Älgskadefondsföreningen

Bromsad nedgång i älgstammen

NotiserPublicerad: 2008-07-01 15:08

Ny avskjutningsstatistik visar att 80 974 älgar fälldes under jaktsäsongen 07/08. Det är en liten nedgång från föregående år, då 82 370 älgar fälldes.
– Under de senaste åren har nedgången varit betydligt större. Antalet fällda älgar under den senaste jaktsäsongen tyder på att den långvariga nedgången i älgstammen nu bromsas, säger Göran Bergqvist, klövviltkonsulent på Jägareförbundet.
Den ökande rovdjursstammen, som tar minst 6 000 av älgarna, minskar dock avskjutningen i rovdjurslänen.
– Den svenska älgförvaltningen måste ses över. Det är därför bra att regeringen nu tillsätter en särskild älgutredare. Älgjakten är halverad jämfört med för 20 år sedan. Vi måste titta på lämpliga vägar att öka vår fantastiska älgstam, säger Håkan Weberyd, Jägareförbundets generalsekreterare.

Se avskjutningsstatistik för de olika länen på
http://www.jagareforbundet.se/forsk/algavskjutning2.aspKommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB