• Älgskadefondsföreningen

C-politiker begär mer lojakt i Västmanland

NotiserPublicerad: 2006-03-23 09:46

Lojakten i Västmanland blir en fråga i riksdagen för jordbruksministern Ann-Christin Nykvist.
Det är c-politikern Jörgen Johansson från Arboga som tycker att tilldelningen på två lodjur i årets jakt var alldeles för snålt tilltagen.
Han tycker att fler lodjur bör fällas i Västmanland och begär besked från jordbruksministern.
Naturvårdsverket har tidigare motiverat den låga tilldelningen med att Västmanland tillhör det område i Mellansverige där lodjuren ska ha lättare att kunna sprida sig i sydlig riktning.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons