• Pinewood

Diskuterar skogen och älgarna

NotiserPublicerad: 2014-05-06 10:15

Den 6 maj samlas ett 40-tal företrädare för skogsnäringen och jägarna för att diskutera läget för älg och skog i de fyra nordligaste länen i Sverige – Västerbottens, Norrbottens, Västernorrlands och Jämtlands län.

Det är första gången ett sådant möte arrangeras sedan den nya älgförvaltningen inleddes. Mötet hålls på Evys lunchrestaurang och catering i Umeå.
Fokus kommer att ligga på hur arbetet med de parallella mål som satts upp för förvaltningen, som exempelvis kvaliteten på älgstammen och skadorna på skogen, och hur det ska utföras på bästa sätt. Man kommer även att se över utformning av älgbetesinventering och foderprognoser.
– Genom dagens dialog vill vi stärka arbetet med den nya älgförvaltningen. Vi hoppas att vi genom detta arbetssätt ska få en mer långsiktig och samstämmig bild av hur förväntningarna på de olika intressenternas roller i älgförvaltningen ser ut, säger Björn Jonsson, enhetschef på länsstyrelsen Västerbotten, i ett pressmeddelande.
– Det är mycket positivt att skogsfrågorna får en allt tydligare plats i en utvecklad älgförvaltning. Fakta om omfattningen av såväl älgens betning som tillgång på foder är viktiga underlag för beslut om förvaltningen, säger Staffan Norin, regionchef för Skogsstyrelsen, i pressmeddelandet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Havererad förvaltning?

2014-05-07 09:10

Mitt intryck är att målen för älgförvaltningen redan fallerat. En balanserad älgstam visa vi fodertillgången och att älgarna skall fällas där de finns fungerar inte!
I praktiken är målet att jägarna skall oavsett förutsättningarna ha lika mycket kött i boxen var och en.
Älgförvaltningsgrupperna fungerar dåligt och älgskötselområden är ointressanta för markägarna att aktivera sig i, eller är utspelade att aktivera sig i. Bolagen tar inte sitt ansvar varken i ÄFO eller vvo.
Det rimliga är att Naturvårdsverket tar stortag och styr upp förvaltningen och följer upp anvisningarna till underlydande organisationer och ser till att förvaltningen sker på ett korrekt sätt.
Idag tröskar förvaltningen på med samma idéer som förut och den nya förvaltningen håller på att haverera.
Den reglerade älgjakten har funnits i snart sextio år och har inte blivit som den var tänkt.
Misslyckas även den senaste modellen, vilket den håller på att göra, återstår att gå till ruta ett! Mycket talar för detta om inte en skärpning främst från Naturvårdsverket sker med knallhård uppföljning av riksdagens beslut.
Länsstyrelserna måste också ha sig en ordentlig knuff!

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB