• Älgskadefondsföreningen

Dispens för fordon under lojakten

NotiserPublicerad: 2013-02-25 10:11

I Dalarnas län har länsstyrelsen tagit ett tilläggsbeslut om licensjakten på lodjur, som utgör ett undantag från förbudet att söka spår med motordrivet fordon. Detta gäller i jaktområde 1.
Motorfordon får användas på befintligt vägnät, och uppmärkta skoterleder, i syfte att ringa in djuren för att fastställa deras ungefärliga vistelseplats.
Man får däremot inte hindra lodjur med hjälp av motorfordonet eller skjuta, spåra, förfölja eller genskjuta lodjuret från fordonet.
Licensjakten med tilläggsbeslutet får pågå under hela mars månad.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Störtlöjligt i alla fall

2013-02-26 07:56

Det borde vara tillåtet att klyva av områdena med motorfordon även där inte skoterleder och vägar finns. Detta för att bestämma djurets ungefärliga vistelseplats INNAN JAKTEN PÅBÖRJAS. Tror inte att någon, under den sk ringningen vill komma för nära så att lodjuret skräms iväg. På vissa håll är markerna för stora, så en jakt hinner aldrig organiseras om spårningen enbart skall ske med skidor.
Obs. Jag menar inte att terrängfordon skall användas när jakten påbörjas.

1. Bara att öppna fönstret....

2013-02-25 16:59

...och kånna åt vilket håll det blåser idag verkar det som, för ena dagen får motorfordon knappt startas innan piketgruppen och helikoptern kommer farande andra dagen är det legitimt att spåra rovdjur snacka om dagsform eller månadsperioder, det egentliga syftet kanske är fjäsk som råder,men behåll era lodjur tills dom markerar i sandlådan i lekparken, ska det vara så ska det, punkt slut.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB