• Älgskadefondsföreningen

Dom mot jägarbas prövas inte

NotiserPublicerad: 2007-10-24 15:01

Sven Gunnar Sivertsson, ordförande i Jägareförbundet Mittnorrland, fälldes för jaktbrott i maj i år.
Under älgjakten för tre år sedan skadsköt Sivertsson en älg, som sedan gick in på en annan jaktmark. Sven Gunnar Sivertsson letade upp älgen på den marken och avlivade den. Han talade dock aldrig om för den rättmätige jakträttsinnehavaren vad som hänt. Därmed gjorde jägarbasen sig skyldig till brott.
Han själv menar att det är jaktledaren i hans eget jaktlag som borde ha underrättat jakträttsinnehavaren.
Sven Gunnar Sivertsson friades till en början i tingsrätten, men när ärendet togs upp i hovrätten fälldes han. Straffet för jaktbrottet blev 40 dagsböter à 150 kronor.
Sivertsson överklagade domen till HD, Högsta domstolen. Men HD har valt att inte ge fallet prövningstillstånd.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Jägarbasens dom

2007-10-25 11:35

Alla, inte minst en ordförande för en jaktorganisation, borde känna ett så pass stort personligt ansvar att han inte skyller ansvaret för sitt handlande på någon annan.
Att en erfaren jägare underlåter att rapportera en händelse som den beskrivna höjer inte precis anseendet för jägarkåren – beklagligt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons