• Älgskadefondsföreningen

Dubbelregistrering en säkerhetsrisk

NotiserPublicerad: 2010-09-08 12:28

En säkerhetsrisk inom älgjakten är den så kallade dubbelregistreringen där renskötare jagar älg på samma villkor som markägarna.
– Vi har haft incidenter nästan varje år, säger Tore Johansson, ordförande för Lannavaara och sopperobyars samfällighet, till Sameradion.
Tore Johansson menar att man bör samordna jakten på marker där det finns flera personer som har jakträtt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Finns bara grundlagsenlig jakträtt.

2010-09-08 15:47

Om ägaren inte arrenderar ut jakten. Det är totalt fel tolkning inom statliga fjällen och privata marker som finns inom renskötselområdet. Jurister påpekade detta vid Ekströms fjällutredning, att bruksrätten för renskötsel är enbart behovsrätt till jakt och fiske för uppehället i samband med renskötsel. Det innebär att markägare inom renskötselområdet har ensam ägande- och jakträtt på sin mark enligt grundlagen. Sverige har en totalt snedvriden rättighetsförskjutning som baseras på en RENNÄRINGSförordning före grundlagen. Dubbelregistreringen får inte förekomma, bl.a ur säkerhetssynpunkt, men det verkar som lagrådet och JO sover på saken. Samma gäller våra statliga fjäll där vi ALLA ÄGER FJÄLLEN TILLSAMMANS PÅ SAMMA VILLKOR OCH MED SAMMA VÄRDE PÅ ALLA SVENSKA MEDBORGARE, TILL JAKT, FISKE OCH REKREATION. Det ÄR också olika regler i olika län om fjällen, vilket måste ändras till att FASTIGHETSVERKET, som nu sköter statens ägande, skall ta ansvaret för administrationen och ta hjälp av ett medborgarråd från fjällkommunerna och andra sakägare. Man kan ändra Rennäringsförordningen §3 men inte nödvändigtvis om man följer grundlagen och då äger vi fjällen tillsammans och privatmarker har egen jakträtt. Det är turbulent när orättvisorna och olika regler gäller och detta har samtliga partier i riksdagen struntat i att åtgärda, men nu har det nya partiet till riksdagen, Landsbygdsdemokraterna med i sitt program, det som jag beskriver ovan. Jag har bott i Norrbotten och håller med Tore i Lannavaara, att det för med sig stora olycksfallsrisker med två av varandra ovetande jaktlag på samma marker. Detta system måste tas bort med det snaraste och kommer LD in i riksdagen, tas saken omedelbart upp.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB