• Pinewood

Dubbelregistreringen bör slopas

NotiserPublicerad: 2010-11-17 04:43

Riksdagens miljö- och Jordbruksutskott vill se över dubbelregistreringen av älgjakt i norra Sverige.
Utskottet anser att det parallella utnyttjandet av jaktmarken av både samer och andra jaktlag skapar onödiga konflikter mellan samebyar och lokalbefolkning. Därför bör dubbelregistreringen tas bort.
Utskottet menar att regeringen bör göra en översyn och återkomma med förslag på hur dubbelregistreringen ska kunna tas bort och hur drabbade ska kompenseras.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Om Nybyggare

2010-11-19 21:20

Nybyggarna i norrland skulle inte leva av jakt och fiske,de skulle odla upp Sverige,de skulle odla korn o.dyl,som frös bort vartannat år.De hade jakträtt en halv mil från gården.Läs Sara Lidman.
Samerna skulle jaga och fiska ,de betalade bågskatt för det.

9. Åke

2010-11-19 10:03

Detta är ju en av de surdegar som finns. En gång i tiden sålde/gav den Svenska staten bort mark till nybyggare som skulle befolka fjällvärlden. Ur ett samisk perspektiv var detta ren stöld då de använda markerna för renskötsel. Att sen staten på ett smart sätt hittade på begreppet "Sameby" och på så sätt söndrade det samiska folket i två delar, samer med rättigheter och samer utan rättigheter var ett genidrag.
Istället för att slåss gemensamt mot svenska staten så träter man nu internt. Man kan inte ens komma överrens om att man vill att Sverige ska godkänna ILO-169.

8. Grundlagstolkning, debattörer, att tänka efter före.

2010-11-18 20:38

Grundlagen fråntar ingen jakträtt i fjällen som vill jaga, vi är alla lika värda och alla är väl likställda Svenska medborgare. Sedvanerätt eller lång bruksrätt, så Ni menar att om en släkt arrenderar sedvanemässigt ett gods mer än en generation, så tillfaller äganderätten o jakträtten till arrendatorn automatiskt? Det blir en rättsröta och anarki som inte följer grundlagens äganderätt. I fjällen är det ingen som fråntar samerna några rättigheter, tillika skall alla ägare av fjällen ha samma rättigheter, så du Mårdner menar väl inte att samer skall rankas högre än vi andra om en grundlagsenlig rättighet i ett demokratiskt land. Samma är förhållandet angående ILO 169 att det inte kan godkännas för då ger vi med ett leende på läpparna äganderätten till våra gemensamma fjäll till en minoritet på 400 familjer, eller vill Ni säga ja till ILO 169? Fjällen skall skötas av Fastighetsverket o inte länsstyrelserna, ska sköta med samma regler för alla med ett medborgarråd som grund. Har Ni som jag läst ILO 169? Jag blev i alla fall mörkrädd.

7. Den här...

2010-11-18 09:49

... med dubbelreistrering är inte så enkel att man bara kan hävda att det inte är en juridisk rättighet. Skulle i så fall länsstyrelsernas tjänstemän begått ett så fatalt tjänstefel när dubbelregistrering tillåtits? Ska vi tro att så är fallet? Nä naturligtvis inte. Frågan är mkt djupare än så. Det ska därför bli ytterst intressant att se vad regeringens utredning kommer fram till.
Lika intressant blir det att se och höra vad jaktorganisationerna JRF o SJF har för synpunkter. Fd.ordf i Västerbottens Jägareförbund Åke Sandström tillika riksdagsman (c) arbetade för borttagandet av dubbelregistrering, måhända att hans arbete börjar ge resultat, hoppas så!

Självklart måste JRF O SJF förbundsjurister träda fram på arenan och förklara förbundens juridiska syn på frågan om dubbelregistreringen. LRF lantbrukarnas riksorganisations medlemmar berörs också, då stora delar av renbeteslandet även berör deras verksamhetsområde.
Eller vad tror ni om man inför dubbelregistrering exv i Dalafjällen.

Självklart är min uppfattning att dubbelregistreringen ska tas bort, den ställer till mkt obehag.
Idag kan vi läsa och se vad som är aktuellt med Vapstens samebys beskattning av älgstammen.
Men vi får komma ihåg att rennäringslagen och urminnes hävd är starka kort då det gäller samernas rätt att jaga o fiska.

6. Hm, Åke Siikavaara!

2010-11-18 09:48

Menar du att renägarna ska fråntas jakt och fiskerätten på statlig fjällmark?
I och för sig tycker jag att de kan dela den rätten med den större delen av samekollektivet, och sedan kan samerna som kollektiv få avgöra om de vill dela med sig av jakten till andra, och ta del av intäkterna för detta.

5. Dubbelregistreringen måste bort - har ingen juridisk grund

2010-11-17 19:16

Vi alla Svenska medborgare äger statliga fjällen tillsammans och skall därför enligt grundlagen ha samma rätt att nyttja fjällen för jakt, fiske, näringar och fritid. Som Ulrik påpekar handlar dubbelregistreringen om privatmarker som ingår i renskötselrätten, både fjällsamer o skogssamer som har betesrätt på privata marker. Där är den juridiska grunden fel, för renskötaren har getts jakträtt jämnsides med den privata markägaren, dubbelregistrering som länsstyrelserna gör fel, intill rättsövergrepp mot markägaren som har grundslagsrätt men renskötaren har bara jakt o fiskerätt för s. k behovsrätt i samband med aktiv renstötsel, ta en matfisk eller byte för maten. Markägaren har ensam laglig jakträtt och inget annat och detta framkom klart när Ekström utredde fjälljakten, då alla remisser från jurister visade att renskötaren har mycket svag om ingen jakträtt alls, möjligvis behovsrätt. Så detta utspel från riksdagen är mycket bra och hoppas det rätt.
Sedan är det stora felet i administrationen av fjälljakten att länsstyrelser har olika system och alla utesluter ortsbor och ger fördel åt renskötare trots att vi har samma grundlagsrätt till statliga fjällen. Ni som berörs KRÄV nu att Fastighetsverket, statens egendomsskötare, tar hela administrationen av statliga fjällen och ett system för alla, i första hand svenska medborgar, vilket även är renskötare, sedan utlänska i mån av plats och vilttillgång med jaktguider.

4. Blind...

2010-11-17 15:21

Nu pratar du om något annat. Dubbelregistreringen har inget att göra med ortsbornas och renskötarnas (samebymedlemmarnas) jakt på statens mark där man ofta jagar på samma områden men där ex västerbotten har ett system där jaktlagen/renskötarna skiljs åt i tid när jakten sker.
DUBBELREGISTRERINGEN handlar om den privatägda marken som i många fall blir registrerad på 2 st olika A-licenser.

3. Ett fel till

2010-11-17 13:41

Ett fel till som ständigt begås när det debatteras om dubbelregistrering (faktiskt ej i denna artikel dock) är att säga att dubbelregistreringen förekommer i fjällvärlden. Även skogslandet i både Norr- och Västerbotten är drabbade av samma problem.

2. Hmmmm

2010-11-17 13:40

Woj-Woj. Länsstyrelsen i Norrbotten har vid tre tillfällen nekat jaktlag, jagandes på statens mark i Kiruna kommun att ersätta medlemmar som av den ena eller andra anledningen slutat. Länsstyrelsen motiverar sitt beslut med att samebymedlemmar som jagar inom samma område skall ges företräde. Beslutet innebär att den förhatliga dubbelregistreringen så småningom kommer att försvinna med hjälp av länsstyrelsen Norrbottens Rennäringsenhets goda minne. Jag betvivlar att länsstyrelsen har den befogenheten!

1. Halvfel!

2010-11-17 12:02

Först och främst blir det korrektare om man skriver att det är renskötarna som utnyttjar dubbelregistreringen. Samer som grupp har absolut inget med dubbelregistreringen att göra men däremot den lilla klick av samer som är renskötare. Sedan är det så att dubbelregistrering sker när den privatägda (bonnskogen) marken ovan odlingsgränsen som redan är reggad i någon A-licens även blir registrerad av renskötarna i samebyn i deras A-licens. Samma mark kan jagas av två jaktlag samtidigt och dessutom blir marken även "dubbelbeskattad" när tilldelningen delas ut. Värt att påpeka är att i Västerbotten har renskötarna förståndet att inte jaga på dessa marker som är dubbelregistrerade eftersom det är ett infekterat och oförsvarbart system. Här i Västerbotten skulle ett borttagande av systemet inte påverka renskötarnas jakt i praktiken (deras tilldelning kan bli lägre men bara marginellt då bonnskogen utgör en liten del av totalen i deras A-licens) men det vore fint rent principiellt om systemet slopades.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB