• Pinewood

Dvärgbandmask fråga i riksdagen

NotiserPublicerad: 2010-04-01 17:18

Riksdagsman Ulf Berg, m, undrar i en skriftlig fråga om jordbruksministern tänker ta några initiativ i frågan om spridning av bandmask i Sveriges vargstam.

Ulf Berg konstaterar att dvärgbandmasken, Echinococcus granulosus, kan smittas via bär och svamp och också kan orsaka en dödlig sjukdom hos både älgen och människan. 

Han pekar vidare på att en del undersökta finska vargar har varit bärare av parasiten och att man i finska älgar också upptäckt cystor från bandmaskparasiten.
– Frågan är om det i dag finns en genomarbetad handlingsplan för åtgärder om dvärgbandmasken anträffas i den svenska vargstammen, undrar Ulf Berg i sin fråga till jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Svar på skriftlig fråga 2009/10:699

2010-04-08 16:12

Såsom nu tydligen blivit vana hos alla som skall svara på frågor om e. granulosus så uppehåller de sig gärna vid e. multilocularis. Men jordbruksministern kommer dock fram till e. granulosus och då säger han, citat:

”Den form av dvärgbandmask som tas upp av frågeställaren, hundens dvärgbandmask, Echinococcus granulosus, kan också smitta människor, men ger en något lindrigare och mer lättbehandlad form av blåsmasksjuka”.

Detta är i grunden ett roligt uttalande, han säger att granulosus är ”något lindrigare och mer lättbehandlad” än multilocularis som är i princip obotlig och dödlig! Skämtsam minister vi har. Men vad menar han, för att bota granulosus krävs ofta omfattande kirurgiska ingrepp och långvarig, ibland livslång medicinering. Är han månntro inne på Jordbruksverkets uppgift om att granulosus är ”lättbehandlad”?

Nej, tyvärr så är minister Erlandssons svar ytterligare ett exempel på hur myndigheter i frågan om vargens parasiter ljuger, mörkar, pratar om annat osv., allt för att slippa tala om den dödliga och grymma sanningen om dessa bandmaskar. Därför blir ministerns svar:

”Jag anser inte att det i nuläget finns skäl att vidta några ytterligare åtgärder för att undersöka förekomsten av hundens dvärgbandmask i Sverige”.

Det är sanslöst vilka piruetter regering och riksdag dansar i vargfrågan, sanningen trycker dock allt hårdare på och snart kan inte myndigheter och press knipa käft längre.

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=71&dtyp=frs&rm=2009/10&dok_id=GX12699&nr=699

7. Svenska riksdagen är en ansvarslös hoper

2010-04-07 10:49

Åke Siikavaara: Man måste fråga sig varför detta inte har gjorts av jägarförbunden, kennelklubbar, bondeföreningar mm? Troligen därför att både deras ledare och ledningarna för myndigheterna är ideologiskt korrupta på så vis att de inte på några villkor törs gå emot vad som uppfattas som konsensus i rovdjurspolitiken.
Vi måste lära oss av USA, åk till Yellowstone och lär er hur ”vetenskapsmän” fullständigt kan ruinera fungerande ekosystem, besök Montana, Idaho mm och lär er vilken katastrof bandmasken är. Svenska lögnaktiga myndigheter representeras utmärkt av jordbruksverket när det skriver om dvärgbandmask att ”Den kan smitta människan, men är relativt lättbehandlad”, http://www.sjv.se/download/18.b1bed21121e26684180004294/V%C3%A4rt+att+veta+om+dv%C3%A4rgbandmask+mars+SLUTLIG+4+maj.pdf.

Eftersom dvärgbandmasken är så ”lättbehandlad” så kanske regering, riksdag, herrar och damer generaldirektörer inte har något emot att jag bjuder dem på krösamos med maskägg eller vart sitt strå med färska smultron smaksatta med maskägg? Det ger dem ju ett strålande tillfälle att demonstrera hur ”lätt” det är för svensk sjukvård att diagnostisera och behandla hydatid! Personligen kommer jag att hantera krösamoset/smultronen iförd heltäckande skyddsdräkt.

I den norska rapporten ”Menneske og rovvilt. Eystein Stordal, Bjørn Uldal” finns en bra samling referenser. Läs referenserna och dra följande konklusion: Endera så är dvärgbandmask en för svenska/norska rovdjursforskare totalt okänd art eller också är det en art som de möjligen känner till men som "forskarna" tror är totalt ofarlig, ointressant och inget att forska på? Eller kan det vara ideologi?

6. Anmälan finns hos Folkhälsoinstitutet

2010-04-03 12:37

Redan i nov. 2009 gjorde jag en anmälan till FHI (nr; VERK 500/2009) och begärde en snabb och grundlig undnersökning om dvärgbandmaskens farlighet för oss. Därutöver begär jag utredning om påfallade stor risk för ohälsa hos djurhållare som dagligen får sina djur attackerade och hotade av rovdjur. Vi får hoppas att det går i rask takt hos FHI. Såå om Ni har fakta kan ni bifoga till min anmälan hos FHI, men enbart fakta.

5. Dvärgbandmaskar i Ryssland

2010-04-03 12:37

Googling på "Echinococcus russia" ger en del information. Hittar en artikel som säger 500/år. Efter Sovjetunions sammanbrott är smittan ökande i de gamla republikerna. De flesta fallen kommer från smitta från hund. Men den vilda reservoiren finns hela tiden i bakgrunden med vargen som huvudvärd.

4. Ryssland

2010-04-03 11:01

Skulle va intresant att vete hur många människor i Ryssland som drabbas av dvärgbandmask per år? Nån som vet vart man kan få info om detta?
Förstår inte varför man tar en idiotisk risk när man VET att den slår ut all ätbart i skogen till slut.

3. konsten att äventyra folkhälsan!

2010-04-02 19:44

Det är beklämmande att risken med dvärgbandmasken har mörkats av forskare. Se så det har gått i Finland. Om vi nu skulle få dvärgbandmask i Sverige , så har det skapats ett folkhälsoproblem i och med att bär och svamplockning omöjlig görs samt att vistas i skogen med hund. Jag tänker på oss alla som vistas i skog och mark, vi utsätts för risken att få dvärgbandmask. Så det blir ju både ett psykiskt och fysiskt problem i slutändan.

2. Den enda planen...

2010-04-02 01:36

hittills är ju att det skall öppnas en korridor i norr för att underlätta för vargar österifrån att ta sig neråt i landet...Man tar sig för pannan...

1. Snabbt svar idag

2010-04-02 01:36

Kan sedan förklaras med att det var bara ett April-skämt.
Tyvärr har jag inte trots flera propåer fått någon indikation att man har en aning vad man ska göra för att möta hotet. Det enda man sagt är att lyckas man fånga in en invandrande varg ska man avmaska den. En procedur som amerikanarna misslyckades med. Men nu pratar vi ju förstås om svenska veterinärer och forskare.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB