• Älgskadefondsföreningen

Dyrare jaktarrenden i Timrå

NotiserPublicerad: 2006-03-07 21:09

Kultur- och tekniknämndens arbetsutskott i Timrå kommun har gått igenom gällande taxor för bland annat jaktarrenden. Dessa ska nu höjas rejält. Avgiften för jakträttsupplåtelser för älg ligger nu på sju kronor per hektar, men ska höjas till tio kronor per hektar. Ännu större höjning blir det att jaga hare. Småviltsarrendena ska också höjas till tio kronor per hektar, från att ha kostat tre kronor per hektar. Minsta avgiften för både småvilt och älg blir 400 kronor per år.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons