• Älgskadefondsföreningen

Eftersök betalas av jägare även i fortsättning

NotiserPublicerad: 2008-01-09 16:15

Eftersök på trafikskadat vilt finansieras idag via jaktkortsavgifter. En utredning som skulle passa över kostnaderna på trafikförsäkringen skulle vara klar till den 30 april 2008.
Nu är utredningen försenad och det nya datumet blir den 30 juni 2009. Jägarna kommer alltså att få fortsätta betala eftersöken, trots att det enligt jordbruksminister Eskil Erlandsson bara skulle ske under en övergångsperiod.
I praktiken kommer en ändring av systemet inte att ske förrän tidigast 2010, eftersom det ska skrivas proposition och ärendet ska behandlas i riksdagen innan något kan göras.
”Om nu inte någon handlingskraftig person – jordbruksminister Eskil Erlandsson kanske – kan bryta ut denna fråga ur utredningen och snabbt komma till beslut”, funderar Bertil Lundvik i Svensk Jakt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Hur gör man med Statens vilt?

2008-01-10 14:18

Visserligen är det sällsynt nu men droppen är väl om vi skall betala för eftersök på rovdjur. Föreslår i så fall total bojkott på eftersök av dessa djur. Låt Rovdjursföreningarna göra det.

2. Tacka nej till eftersök

2008-01-10 14:18

Detta är en ickefråga då jägarkåren får skylla sig själva. Lösningen är att ställa in allt eftersöksarbete tills frågan är löst. Kräv också vettiga ersättningar för utfört arbete.

1. Vad nu då?

2008-01-10 14:18

Så efter 2010 kommer jägarna att få betala eftersöken både på bilförsäkringen och jaktkortet. För inte kommer de styrande att sänka jaktkortsavgiften, däremot kommer säkert försäkringen på bilen att höjas. De flesta jägare har väl bil? Jag säger bara BLÅLJUS!!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB