• Allmogejakt

Eftersöksjägare sköt även oskadda kalvar

NotiserPublicerad: 2007-06-07 10:17

En 60-årig jägare från Hagfors kallades ut för att göra ett eftersök på en trafikskadad älg. Händelsen utspelades en vecka före älgjakten förra hösten. Han fann den skadade älgkon och sköt henne. Kons båda två kalvar blev kvar, oskadda. Jägaren fällde dem också. Det var ändå bara en vecka kvar till jakten drog igång, resonerade han.
Resonemanget godtas dock inte av åklagare, eftersom kalvarna fälldes utanför tillåten jakttid. Nu åtalas mannen för jaktbrott och riskerar böter och indragna licenser. Miljöåklagare Susanne Widlund anser att han gjort sig skyldig för brott mot jaktlagen och jaktförordningen. Det enda uppdrag den 60-årige jägaren hade var att söka upp och fälla den skadade älgkon. Den tolkningen av rättsläget styrks av Anders Wetterin, biträdande enhetschef på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Tack JR

2007-06-19 10:49

Förutsätter att du skriver sant. Det är bra att få klarhet och då förstår vi också åtalet, bra!

5. Fel!

2007-06-18 08:27

Eftersom jag är väl insatt i det aktuella fallet, kan jag tala om att den fällda kon var helt oskadad! Det var följaktligen helt fel att skjuta henne! Skyttens egna kommentarer avseende kons uppträdande var också mycket vaga!
När man idkar eftersöksjakt skall man altid vara ytterst noga med att före skottet verkligen förvissa sig om att det aktuella djuret verkligen är så allvarligt skadat att det både av etiska och djurskyddsskäl måste avlivas! Detta är naturligtvis än viktigare när det hela sker bara fyra dagar före älgjakten!
Erfarenhetsmässigt vet man att moderlösa älgkalvar klarar sig redan från midsommartid även om de då naturligtvis inte utvecklas fullt normalt. I det aktuella fallet hade det varit relativt enkelt att under den snart förestående älgjakten kunna finna och skjuta dem. Än lättare om den oskadade kon också hade fått överleva de få dagarna till jaktens början.

4. Helt rätt!

2007-06-14 10:01

Den jägare som sköt kalvarna gjorde helt rätt. Om han är rätt citerad vet jag inte men hans formuleringar reagerade jag på.
Jag hade också skjutit kalvarna av den anledningen att de får svårt att klara sig. Skulle en ko bli skjuten före sin kalv så ska man göra allt för att få tag på kalven. Varför skall man ändra etiken bara för att det är en trafikskadad älg? Det är orimligt.

3. Etik

2007-06-08 14:57

En av de första och mest grundläggande etiska regler en jägare får lära är att inte fälla hona från hennes ungar. Dilemmat vid ett liknande eftersök uppstår när man skall avgöra NÄR inte ungarna är beroende av modern längre.
I älgens fall är dess naturliga beteende att kalvarna följer modern till året efter födseln, då stöts fjolingen undan för att bereda plats för nya kalvar.
Min logik och min etiska uppfattning är att naturen har en avsikt med detta och kalvarna lär av modern. Därför ser jag det som fullständigt naturligt att även kalvarna skulle fällas i detta läge.
Jag ser också att detta är en erfarenhet att lära av och uppmanar alla eftersöksjägare som kan tänkas hamna i samma situation att kontrollera före vad som gäller.
Fälla kalvarna och riskera åtal för olaga jakt, eller låta bli att fälla kalvarna och riskera åtal för djurplågeri?
Själv kommer jag att inom Jägarnas Riksförbund se till att frågan lyfts till Nationella viltolycksrådet för bedömning.

2. Va?

2007-06-08 09:16

Det är väl klart att kalvarna ska skjutas. Hur gör vi under ordinarie jaktid? Att låta kalvarna leva och kanske låta dem svälta till döds är inte försvarbart.

1. Hur har ni andra gjort?

2007-06-07 14:48

Om kon var så svårt skadad att den borde fällas infann sig en svår fråga för eftersöksjägaren.
Vi ska (jag vill betona ska) fälla kalvarna före kon och så blev det. Hur det senare rapporterades vet vi inte men kanske där är orsaken till åtalet.
Saknar åklagaren verkligen förmågan att inse att det i vissa situationer kan vara ytterst svårt att snabbt fatta rätt beslut?
Det händer bland andra poliser titt som tätt.
Då bör man absolut hellre fria än fälla.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons