• Pinewood

Ejderinventeringar visar katastrofsiffror

NotiserPublicerad: 2011-05-02 09:57

Inventeringar av kustfågel visar att det finns allt färre ejder. Arten riskerar att försvinna från Stockholms skärgård.

En av teorierna är att det är brist på ämnet tiamin, och ett forskningsprojekt har startats för att se om det är boven i dramat.

– Projektet Levande Skärgårdsnatur kommer vara behjälpliga i forskningsarbetet framöver med viss provtagning och insamling av fakta och forskningsunderlag. Vi hoppas att inom en snar framtid kunna komma med svar som gör att trenden kan vändas i kommande års inventeringar, säger Gunnar Hjertstrand, fältsamordnare för Projekt Levande Skärgårdsnatur, till Båtliv.
Inventeringarna visar även andra intressanta resultat när det gäller djurlivet i Stockholms skärgård.
Siffrorna visar bland annat att skarv-, havsörn- och sälbestånden inte växer lika fort som tidigare.
Lena Nyberg, VD för Skärgårdsstiftelsen, tycker att det är positivt att stiftelsen hjälper till att förebygga en frisk natur i skärgården.
– De resultat vi får fram i inventeringarna och arbetet med Levande Skärgårdsnatur ger viktiga nycklar till forskarnas vidare arbete med att hitta öppningar i den problematik som påvisas, säger Lena Nyberg till Båtliv.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Åland

2011-05-04 09:22

Minskningar märks även på Åland bland vissa arter. Sedan den "riktiga" vårjakten i stort sett förbjöds, och jägare inte längre vistades i skärgården på våren har fåglarna minskat. Då kan alla rovdjur arbeta ostört. Här finns Havsörn i rikliga mängder, kråkor, mink samt även mårdhunden. Men fågelskådarna menar på att havsörnen inte är ett problem, trots att alla bofasta skärgårdsbor vet exakt hur det går till då havsörnarna jagar ejder / ejderungar. Vilket dom ibland gör i par tills ungarna inte klarar av att dyka undan längre. Många ådor tas då dom ligger på bo också, vilket nu har resulterat i att de är 7-8 gudingar på varje åda.

4. Samma sak i Norge

2011-05-03 08:41

Brukade fiska på somrarna i Norge. Massor av ejdrar. Senaste åren tomt. Lokalbefolkningen gav havsörnen skulden. Havsörn, mink och korp verkar se till att den naturliga balansen uppkommer. Dvs tomt på de arter vi betraktar som nyttiga. Den biologiska enfalden visar sitt rätta ansikte. Och ornitologerna gläds?

3. Korpmarodörerna.

2011-05-02 15:29

Här ute bland öarna, söder om Lysekil (närmare Gullholmen) har vi blivit "drabbade" av det ökade antalet korpar de senaste åren. Förr om åren kunde vi se mängder av alla de sorters sjöfågel inne på de grunda områdena i Ellösfjorden och ut till Islandsberg. När vi nu är ute med båten, så ser vi i stället korparna "jaga runt" på öarna bland ejder och måsbon på jakt efter ägg och ungar . Detta har medfört att det blivit väldigt glest med sjöfågel och då speciellt med ejder.
Korpen har, som vi som bor här ute upplever det, blivit ett gissel. Att dessutom tillåta skyddsjakt på ejder på vissa ställen är ju helt vansinnigt. Det finns avskräckande medel att använda vid tex. musselodlingar. Vårt önskemål, här ute i kustbandet, är att tillåta en mindre (antal) skyddsjakt på korpen för att återställa balansen. Om det dessutom finns sjukdomar som också påverkar arten är det ännu mer brådskande att eliminera korpbeståndet. Att se och höra ejdrarnas parningsförberedelser tidigt på våren är en av vårens höjdpunkter här ute.

2. Skyddsjakt

2011-05-02 13:30

Jag läste någonstans att någon länsstyrelse hade beviljat en skyddsjaktansökan på ejder, kommer inte ihåg var.

1. Det är...

2011-05-02 11:28

detta som vi har påtalat i många år allt måste upp till Stockholm innan det kan bli bättre. jag bara säger Kungsörn, Havsörn, Korp, Kråka, Mink och Trut. där är minskningen i klarspråk.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB