• Allmogejakt

En björn blev tre med DNA

NotiserPublicerad: 2009-07-11 02:42

I norska Selbufjella, söder om Tronheim, har man under en tid jagat en slagbjörn som dödat 28 får. Nu visar DNA-analyser att det rör sig om minst tre slagbjörnar.

– Vi spekulerade i att det kunde vara frågan om två björnar, men vi blev överraskade när DNA-proverna kom – och visade att det var tre björnar, säger Björn Rangbri på den regionala miljömyndigheten till nättidningen adressa.no.
Fyra hårprover hade skickats på analys. Ett av proverna gick inte att analysera. Det tre andra, varav två var tagna vid dödade får och en vid en dödad älg, gav fullständiga DNA-profiler. De visade sig härröra från tre olika hanbjörnar.

Oenighet om björnstammen
I området har det redan beviljats skyddsjakt på en björn. De nya kunskaperna innebär att man nu kan överväga att ge tillstånd för skyddsjakt på fler björnar.
Det råder oenighet om hur stor den norska björnstammen är. Representanter för de norska fårbönderna menar till exempel att det finns minst sex björnar i det aktuella området.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Detta är intressant.

2009-07-19 21:00

För vem trodde att det var 3 stycken?
Var björnarna av sydeuropeiskt ursprung eller av rysk härkomst? Efter DNA undersökningen borde det vara känt. Våra svenska björnar sägs vara av 2 arter, den sydliga med ursprung från Europa söder om oss som blev fast i Skandinavien när havet skilde oss från kontinenten, samt en art som vandrade in öster- och norrifrån efter istiden. Dessa arter påstås ogärna para sig med varandra och kan tydligen ännu särskiljas, ett intressant faktum. När vår björnstam i landet var som lägst har jag sett siffran 130 st. nämnas. Då kan det inte ha varit många kvar av den sydeuropeiska varianten men ändå har jag aldrig sett någon som oroar sig över den variantens svaga genetiska status, märkligt!
Ska det tolkas som att en art överlever på sikt med blott några få individer? Ja det kan vi fråga oss. Bävrarna var ju inte så många vid återinplanteringen och det gäller flera andra introducerade arter också. Förresten, vi människor var väl blott 2 st i begynnelsen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere