• Älgskadefondsföreningen

En enda räv bar på dvärgbandmask

NotiserPublicerad: 2011-03-15 13:50

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har undersökt 601 rävar som skjutits under 2011. Ingen av dem bar på rävens dvärgbandmask. Den enda som hittills visat sig vara bärare, är en räv som sköts i december 2010 i Uddevallatrakten. Det är ännu för tidigt att säga något om smittoläget utifrån det.

– Att vi inte funnit någon mer infekterad räv kan tyda på att smittan inte är så utbredd. Men vi kan inte dra några slutsatser ännu. Det kan också vara så att rävarna har hunnit göra sig av med smittan och att vi kommer att hitta parasiten i gnagare när vi drar igång den undersökningen i april, säger Marianne Elvander, statsepizootolog på SVA.
SVA planerar att undersöka cirka 3 000 rävar. Samtidigt undersöker man hundträck, där man hittills inte har hittat dvärgbandmask i proverna. Så fort snön är borta kommer man även att samla in gnagare.
– Sammantaget kommer dessa undersökningar att ge oss ett bättre underlag för att bedöma hur spriddrävens dvärgbandmask är i Sverige, säger Marianne Elvander.
Undersökningarna ingår i en kartläggning av utbredningen av rävens dvärgbandmask i Sverige. När kartläggningen är klar kan SVA bedöma smittoläget. Utifrån det kan SVA och andra myndigheter ge rekommendationer om smittorisk.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

21. Tvärtom, kanske...

2011-03-18 21:20

Tänk, Konspiratör, om det skulle vara just så konspiratoriskt som du tror, fast tvärtom:
Att någon planterade en smittad räv i Västra Götaland för att ge just räven skulden, och inte vargen, som säkerligen kommer att dra in smittan i landet.

20. Dvärgbandmasken

2011-03-18 21:12

Tänk om? Tanken som for igenom mig var, att kanske den enda räv som påträffats var insmugglad och utplacerad. I syfte att motarbeta den förda vargpolitiken.Det skulle ju vara ett bra sätt att mobilisera allmänheten att bli negativ till varg, just genom att sprida rädsla för Dvärgbandmask. Det ju väldigt märligt märkligt, att bara en enda smittad räv påträffats, och just i ett vargområde.

19. Anders, det är inte lätt

2011-03-17 15:40

Att hänga med i svängarna varför det är bra med varg. Man har just tryckt på alla de djur, rävar, kråkfåglar och diverse insekter som drar nytta av kadaver efter vargens jakt. Huruvida fler rävar överlever tack vara lämningarna eller fler blir ihjälbitna av vargen blir nog rena spekulationerna.
Nej Anders, hur du vänder på det hittar du inget positivt med varg i kulturlandskapet enligt mina värderingar. Det jag värderar är den klimatsmarta produktionen av mat i skogslänen och att mosaiken av landskapstyper med sin biologiska mångfald upprätthålls.
Under morgonpromenaden med hunden idag börjar han skälla. Mycket riktigt. På 50 meters håll står i snön framför några tallar en kraftig älg. Troligen en tjur som inte hunnit börja anlägga hornen än. Nog är det mycket mer imponerande än något som kan misstolkas som en förväxt schäfer.

18. Anders, det är inte lätt

2011-03-17 15:03

Att hänga med i svängarna varför det är bra med varg. Man har just tryckt på alla de djur, rävar, kråkfåglar och diverse insekter som drar nytta av kadaver efter vargens jakt. Huruvida fler rävar överlever tack vara lämningarna eller fler blir ihjälbitna av vargen blir nog rena spekulationerna.
Nej Anders, hur du vänder på det hittar du inget positivt med varg i kulturlandskapet enligt mina värderingar. Det jag värderar är den klimatsmarta produktionen av mat i skogslänen och att mosaiken av landskapstyper med sin biologiska mångfald upprätthålls.
Under morgonpromenaden med hunden idag börjar han skälla. Mycket riktigt. På 50 meters håll står i snön framför några tallar en kraftig älg. Troligen en tjur som inte hunnit börja anlägga hornen än. Nog är det mycket mer imponerande än något som kan misstolkas som en förväxt schäfer.

17. Calle #3

2011-03-17 10:09

Rävstammen som är den största av dom lär antagligen minska tack vare vargen, så totalt sett kanske även risken med rävens bandmask minskar om vi har varg i skogen.
Annars är ditt förslag om att sätta en övre gräns för vargetableringar i ett län inte helt fel tänkt.
Jag tror det var Daniel Ligne på SJF som föreslog både en miniminivå och en "toleransnivå" på lodjur.
Att ha en sådan toleransnivå på varg för varje län skulle om den blev vettig kunna minska det orimliga rovdjurstrycket på bara några få län och tvinga fram en spridning av vargbeståndet över en större yta söderut.

16. saken är glasklar

2011-03-16 21:41

Miacis snackar troligen skit, hade immunitet kunnat konstaterats hade ett vaccin kunnat tagits fram och något sådant finns inte trots att dvärgbandmasken av WHO ses som ett mycket stort hot...

15. Miacis

2011-03-16 17:34

gi os exemplar på manniskor som utviklat immunitet,och vilka er dom værst drappade landor?Och i vilka av dom landor finns ingon fast vargstamm? Skal bli interessant at se!Jag gissar at du inte svarar.

14. Läs nr 3 Miacis

2011-03-16 15:43

Svensken utomlands har 100 ggr så stor risk att smittas som innevånarna. Och det beror inte på någon immunitet utan på okunskap om riskerna.Hur bodde du i Schweiz, landsort, småstad, storstad? Om det var något av de första alternativen tar det 10-20 år efter hemkomsten innan du vet facit.
Drabbas du kostar det sedan ca en miljon om året att hålla dig vid liv.

13. Miacis

2011-03-16 12:13

länk till denna "upptäckt" tack...

12. Calle

2011-03-16 12:13

Jag vill inte göra ett ja/nej-lek kring ämnet. Faktum är att i mellan Europa, där rävens dvärgbandmask kan betraktas som en plåga bland räv och gnagare, nästan ingen människor smittats. Kontakta gärna läkare, veterinärer och sjukhus i området för att få veta mer. Hundens dvärgbandmask är inte ovanligt i Skandinavien sedan länge. Och detta utan varg. Jag bodde själv i Alperna i två år. mvh

11. Miacis

2011-03-16 12:13

som vanligt vet du ingonting. Manniskor utvecklar INTE immunitet, och i ALLA dom værst drappade landor finns fast vargbestand aven i Svejts!! Læsa på.

10. calle seleborg

2011-03-16 11:28

tack calle för att du står upp mot dessa fanatiker. vi är många som gillar dig TACK

9. Miacis, vargens krampaktige försvarare

2011-03-16 10:11

Hur utvecklar man immunitet mot en 100% dödlig sjukdom? En åkomma som inte kan botas, bara till en viss del hållas i schack.
Problemet med varg som har påpekats flera gånger är att den
1. Fungerar som huvudvärd för båda maskarna
2. Rör sig över mycket stora ytor.

8. Hysteria

2011-03-16 09:06

Intressant är det att veta att även människor utväcklar immunitet mot dvärgbandmasksmittan i de länder där smittan finns. Övrigens finns det ingen fasta vargbestånder i de värst drabbade länder i Europa. Smittbärarna är räven och hundar.

7. En utopi

2011-03-15 22:30

att alla rävar gjort sig av med smittan samtidigt till gnagarna.
Fler rävar måste skjutas i det område som berörs, alla rävar bär inte på smittan ens i områden som är gravt drabbade i andra länder.

6. Hund smittbärare?

2011-03-15 22:30

En räv smittad! Nästa räv kanske smittad 4 timmars bilresa från där denna räv var smittad (nästa rastning av hunden). Sedan har vi ju den biologiska mångfalden som kommer in norrifrån. Och då absolut inte med varg, det är ju helt otänkbart utan mårdhund måste det vara. Ja artrikedomen breder ut sig.

5. avskjutning

2011-03-15 22:30

Skjut av vargfloken ni har i närheten av uddevalla så hittar ni boven i dramat.

4. Det är...

2011-03-15 22:29

en för mycket, men än kan vi inte ropa hej! faran är inte över ännu. Varför vänta ut tills nästa utbrott är det inte bättre att stämma i bäcken än ån, och fortsätta och samla in Räv och Varg då har vi syndaren snart fast.

3. Kommer man att lära sig något?

2011-03-15 17:14

Knappast. Vi har vetat att detta skulle inträffa förr eller senare. Ändå var man totalt oförberedd. Det enda man kunnat åstadkomma är en utökad undersökning på rävar och att göra en utredning under tiden spårsnön smälter undan. Däremot kommer man säkert inte att identifiera det verkligt allvarliga problemet. Våra rovdjursstammar, både räv och varg, är så täta att smittan löper mycket stor risk att få fäste. Jakttid på räv året om och högst två vargrevir per län skulle hjälpa långt för att stoppa smittan när den kommer nästa gång med en hund, räv, varg eller mårdhund.
Något som SNF m. flera skulle protestera högljutt emot. Rovdjuren betraktas ju som viktigare än människor.
Vad gäller smittoläget i Europa bör man komma ihåg att de fall som konstateras nu smittades för 10-15 år sedan. Under de åren har biomassan av dvärgbandmaskar 10-20 dubblats i Europa.

2. Det finns en eller flera smittbärare!

2011-03-15 16:38

Att tro att det va en smittad räv och inget mer, det tror ingen på. skjut vargar och ta prov på dem, skicka up utbildad personal å lita skit som de kan samla in för undersökning, även om det är som att leta efter en nål i en höstack så är det inte över, en.

1. Fortsätt!

2011-03-15 16:38

Detta ger i alla fall hopp om att det kanske går att få stopp på det. Vi får fortsätta skjuta rävar och lämna in dem, sen är det bara att hålla tummarna för att det reder sig! Bra nyheter i en annars så dyster rovdjurvärld.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB