• Älgskadefondsföreningen

Endast skyddsjakt på åländsk lo

NotiserPublicerad: 2012-03-21 18:40

Ålands fåravelsförening har skrivit ett brev till landskapsregeringen där de vill att det ska bli fri jakt på lodjur och därmed bli fredlösa.

Landskapsregeringen håller inte med. De tycker att det varken är önskvärt eller möjligt att förklara lodjuren fredlösa. Däremot kan skyddsjakt på individer som orsakar problem beviljas i undantagsfall. De påpekar dessutom att lodjuret omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv och att det är fridlyst i landskapslagen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Skyddsjakt

2012-03-22 10:40

Som vanligt körs den lilla människan
över. Nu lever inte vi längre i en demokrati. Diktaturen i Bryssel bestämmer. Jag blir för.. ,men vad hjälper det. Bra ändock att vi kan få protestera i Jakt & Jägare.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB