• Allmogejakt

Enkät på nätet om säljakt

NotiserPublicerad: 2008-01-16 16:25

EU ska ta fram nytt lagförslag om säljakt. Syftet är bland annat att förbjuda ”olämpliga jaktmetoder”. Förslaget väntas vara klart i juni.
Som grund för lagförslaget kommer EU-kommissionen att använda två nyligen utförda studier om säljakt samt ett frågeformulär som finns på webben.
Resultatet av enkäten kommer troligen att användas som underlag vid utarbetandet av EU-lagstiftningen för säljakt. Därför är det viktigt att så många jägare som möjligt tar sig tid att fylla i formuläret.
Notera att frågorna framstår som oerhört partiska.

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=seals


Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere