• Allmogejakt

EU kräver lagändring om vårfågeljakt

NotiserPublicerad: 2007-07-12 10:58

EU-kommissionen hotar Finland med böter om vårfågeljakten inte förbjuds i jaktförordningen. Det är främst på Åland som vårjakten på sjöfågel har varit stor. Finland måste förbjuda vårjakten inom två månader, kräver tjänstemännen vid EU-kommissionen.
Finland, inklusive Åland, förlorade rättegången om vårjakten i EG-domstolen år 2005. Därefter har frågan varit hur Finland och Åland ska göra för att efterleva den domen.
EU-kommissionen kräver att den nuvarande förbudsskrivningen i en föreskrift ska flyttas upp till jaktförordningen.
Både i Finland och på Åland kryper man nu till korset.
– Fredagen den 20 juli ska landskapsregeringen bestämma ett datum för när lagändringen ska träda i kraft, säger Olle Ekström till Ålandstidningen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Fyy!

2007-07-12 11:44

EU = E uropas U ndergång

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons