• Allmogejakt

EU-politiker jobbar för skarvjakt

NotiserPublicerad: 2007-07-03 11:37

EU-parlamentarikern Lena Ek från centerpartiet jobbar för att få allmän skarvjakt. Tillsammans med tio andra delegater från olika EU-länder har en skrivelse skickats till EU-kommissionen med en begäran om att ta bort skarven från listan över fridlysta fågelarter.
När skarven fridlystes på 1980-talet fanns omkring 350 fåglar i hela landet. Enligt Lena Ek finns nu över 200 000 skarvar och beståndet ökar med 30 procent per år.
– Genom att skydda en fågel som har livskraft och ökar ständigt riskerar man att underminera själva syftet med att skydda vissa fågelarter, säger Lena Ek till NT, Norrköpings Tidningar.
Hela frågan kring skarv är infekterad. Skarven anses göra stora skador på fiskenäringen. Per-Erik Olsson är länsfiskekonsulent hos länsstyrelsen i Östergötland. Han ser egentligen inga hinder att ha allmän jakt på skarv
– Det finns så mycket skarv nu så det finns absolut inget hot om att den skulle försvinna, säger han till NT.
Vesa Jussila, som inventerar fågelbestånd åt Östergötlands länsstyrelse håller med.
– För mig är skarven en fågel bland många andra. Det finns andra arter som är betydligt viktigare att skydda än skarven, säger han till NT.
Ur etisk synpunkt tycker Vesa Jussila dock att det är lämpligt med reglerade jakttider, så man inte stör häckning och kläckning.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. ÄNTLIGEN...

2007-07-03 13:54

...kanske JRF:s enträgna arbete att få politikerna att komma till insikt kommer att bära frukt. Givetvis skall skarven underordnas biologiskt riktiga jakttider precis som övrigt jaktbart vilt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons