• Älgskadefondsföreningen

Fågelskådare inte välkomna i jakttorn

NotiserPublicerad: 2012-02-08 15:52

Länsstyrelsen i Västmanland har gett Föreningen för fågelskydd och naturvård dispens för bland annat användande av de jakttorn som står i Färnebofjärdens nationalpark.

Färnbo Östra Viltvårdsområde i Österfärnebo tycker inte att fågelskådare ska ha tillträde till jakttornen. Därför överklagar de nu dispensen hos mark- och miljödomstolen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Klargörande

2012-02-12 12:47

Jag förstår att artikeln väcker frågor. Det behövs mer fakta för att förstå vad saken gäller. Här några:
-Länsstyrelsens dispens avser inte användningen av jakttornet. Den gäller örnmatning, ekoturim och åtgärder som krävs för detta.
- Jakttornet liknar inte andra jakttorn. Det är helt och hållet rest av ideelt arbetande fågelskådare för att fungera som gömsle.
- Användingen av tornet har tyvärr blivit föremål för en konflikt mellan Föreningen för Fågelskydd och Naturvård vid nedre Dalälven och jaktlaget.
- Föreningen har därför nu upphört med all verksamhet vid tornet.
- Föreningen kommer snart att yttra sig över jaktlagets överklagande.

9. Undrar

2012-02-10 08:04

Hur är det om vi vill jaga från fågelskådartorn??

8. allemansrätt

2012-02-09 09:52

Lite krånglig juridik, men är det inte så att en besökare i marken, får göra allt som omfattas av allemansrätten och då ingår väl ej ett klättra upp i älgtorn. Markägaren kan väl ej göras ansvarig om någon skadar sig?

7. Jakttorn?

2012-02-09 08:58

Jakttorn i en nationalpark?

6. FÖRKLARING OM ANSVAR!

2012-02-09 08:35

Varje torn ska enligt bestämmelse vara markerat med en skylt väl synlig. Att obehöriga beträder detta på egen risk och jakt % markägare fråntar sig allt ansvar om detta ej hörsammas. Då har vi enligt skylten gjort vad vi kunnat i upplysnings syfte.

5. Ansvar!

2012-02-09 08:34

Markägaren är ansvarig

4. Ansvar?

2012-02-08 19:15

Om ett av dessa torn råkar vara så dåligt underhållet att någon ramlar ner, då torde jakträttsinehavaren bli skadestånds skyldig.
Eller ingår tornen i jaktarrendet?
Om så är fallet så skall arrendatorn begära att få en skriftlig underhållsplan på dessa,
på så sätt framgår det vem som är ansvarig.

3. Förklaring?

2012-02-08 19:15

Det känns som om denna artikel kunde ha skrivits lite mer utförligt..
- Vad är motiveringen till att fågelskådarna inte får tillträde till Jakttornen?

2. Ansvar?

2012-02-08 19:15

Detta är väl också en fråga om ansvar? Är det inte så att den som uppreser tornet också står ansvarig ifall en olycka skulle inträffa, om inget annat är överenskommet eller stadgat?

1. ANSVAR?

2012-02-08 19:14

Vem bär ansvaret om någon av dessa fågelskådare skadar sig, är det den beviljande enheten eller?

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB