• Älgskadefondsföreningen

Fällfångst av lo tillåts?

NotiserPublicerad: 2007-04-05 17:01

I dagsläget är fällfångst av lodjur bara tillåtet inom renskötselområden. Men nu håller Naturvårdsverket på att se över möjligheterna att tillåta fällfångst även på andra platser.
Fällfångst är en effektiv metod. Därför är metoden inte är tillåten utanför renskötselområden. Det är helt enkelt för många jägare och för få lodjur. Naturvårdsverkets tjänstemän är oroliga att hela tilldelningen av lodjur kommer att tas med fälla. Risken att lodjuren skadas och lider för att fällorna vittjas för sällan bidrar också.
– Naturvårdsverket välkomnar en debatt kring fällfångsten. Den uppfattning som jag fått från jägarna är att de har olika syn på fällfångsten. Jägarorganisationerna är inte heller odelat positiva till fällfångst av lodjur, säger Johan Bodegård på Naturvårdsverkets viltförvaltningsavdelning till Svensk Jakt.
Totalt får 75 lodjur fällas i Sverige under 2007. Förutom i Norrrbotten där tilldelningen är noll.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Det är verkligen ett steg tillbaka

2008-02-25 09:32

Det är rena rama djurplågeriet att jaga med fälla. Och inte kan det väl vare sig ha rekreationsvärde eller stärka känslan av mandom?

2. Sila mygg och svälja kameler...

2007-04-11 08:18

Redaktionen missar vad jag ville få fram.
Om lo av misstag fångas i fälla gillrad för räv, gjord godkänd för lofångst eller ej, får loet avlivas om djur återstår på tilldelningen i länet och fångsten sker under tid då övrig lojakt tillåts, detta gäller även utanför renbetet.
Och i praktiken så är det ju så att de flesta sådana fällor står gillrade för räv även under lotid, i alla fall när lojakten nu aldrig överstiger mer än ett par dagar.
Så vari ligger egentligen problemet med att man inte får
fånga lo i fälla, mer än att man nu inte behöver en godkänd fälla...?

1. Inget egentligt problem

2007-04-08 14:49

Fångas en lo i till exempel en rävfälla är det ju bara att släppa ut den om det inte är tillåtet att jaga lo just då förstås. För då är det helt lagligt att avliva den även i fällan om den fångats av misstag och det finns lo kvar av tilldelningen. Så tolkas lagen och så stod även i länsstyrelsernas papper som delades ut till lojakten. Så vari ligger problemet då de fällor som används till lofångst är samma fällor som fångar räv?
Dessutom skiljer det inte mycket i vare sig inåtling eller val av bete i fällan.

Redaktionell kommentar:
Detta gällde för fällfångst av lodjur i renskötselområdet i år enligt Naturvårdsverket:

Fällfångst
Fällfångst är endast tillåten fr.o.m. 1 mars 2007 t o m 31 mars 2007. Med stöd av 15 § jaktförordningen beslutar verket att följande fångstredskap får användas för fångst av lodjur: Värmländsk tunnelfälla (L57), Småländsk rävfälla (L58), Nyåkersfällan (L66), Lofälla m/Grimsö (L94) eller Öster-Malmafällan (L61) med villkoret att fällorna endast får vara av heltäckande material (ej nät). Vid användningen skall tillses att inga utstående kantiga detaljer förekommer invändigt i fällans fångstutrymme. Fällor med rundvirke i fångstutrymmet får inte användas vid fångst av lodjur. Ansvarig jaktledare skall förvissa sig om att fällorna är i enlighet med detta beslut.
Varje fälla skall vara tydligt märkt med typbeteckning samt användarens namn, adress och telefonnummer (26 § Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och statens vilt [NFS 2002:18]). Tillsyn och vittjning av fällor skall ske minst en gång per dygn. En vittjning skall dock alltid ske på morgonen (27 § Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och statens vilt [NFS 2002:18]). Lodjur som vid fällfångst konstateras vara märkt bör inte avlivas utan frisläppas. Kontakta dessförinnan Lodjursprojektet.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons