• Pinewood

Fansendomen står fast

NotiserPublicerad: 2014-09-16 14:49

Domen i Fansenmålet, där två män av Hovrätten dömdes till två års fängelse för att ha kört över och dödat en varg på sjön Fansen i Bollnäs kommun, blev överklagad till Högsta domstolen.
Nu meddelar Högsta domstolen att de inte kommer att pröva domen, utan Hovrättens dom står fast, skriver Sveriges Radio P4 Gävleborg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

14. 12 Lars läser du några domar

2014-09-19 09:53

Nej Lars jag tror inte att straffsatserna i Sverige avviker speciellt mycket från svenskens uppfattning. Däremot kan ett mindre antal domar uppfattas som avvikande från gängse syn.
Men man bör läsa domen, gärna också FUP, att bilda sig en uppfattning på vad tidningar skriver ger lätt en fel bild av fallet.
Visst det görs misstag, man förstör bevis, åklagaren gör ingen alternativ åtalspunkt, vittnen som tar tillbaka uttalanden etc.
Om du läser domen i detta mål bör även du inse att bevisningen är stark, sällan det finns så stark bevisning i ett jaktbrott.
Och viktigt att tänka på att oskyldiga inte skall dömas för ngt de inte gjort.

13. Självmål Jonte?

2014-09-18 18:13

"men vi lagför inte djur" ??

12. Misstag rickard o jonte?

2014-09-18 13:43

Är det ett misstag att köra ihjäl en annan människa i berusat tillstånd? Är det ett misstag att slå ihjäl en annan människa i ett slagsmål? Är det ett misstag att råna en juvelbutik? samtliga dessa brott har renderat i lindrigare straff än i det aktuella fansenmålet. Att tillvägagångssättet (om det nu är sant) är högst tvivelaktigt tar inte bort faktumet att straffsatserna i detta land är i strid mot de flesta människors rättsuppfattning. Vargen är ett skadedjur, än så länge räknas inte människan dit. Men det är väl ett av målen för ekofascismen antar jag.

11. Inget har förändrats

2014-09-18 07:48

Det var ett tag sedan jag tittade in på denna sida men inget har förändrats.

Att med uppsåt plåga ihjäl ett djur som är skyddat av Artskyddsförordningen ger självklart ett hårdare straff än att av misstag orsaka en människas död om det inte är oaktsamt beteende som ligger bakom.

Självklart är en människas död alltid svårare att bära än när ett djur dör. Men att drivas av sitt hat mot ett djur och inte klara av att tygla sig är inget annat är bedrövligt.

Att en dom faller får mig att misstänka att det finns ett stort mörkertal. Är det kanske så att ni som försvarar denna typ av beteende själva håller på med samma sak utan att åka fast?

10. 9 RK - Nödvärn

2014-09-18 07:48

Nödvärn är något var och en kan åberopa när man försvarar sig mot våldsverkare eller skydda egendom.

En varg skjuten enl p28 kan sägas vara en nödvärnshandling.

Att med skoter förfölja och upprepade gånger köra på och skada en varg, med en skoter, för att därefter slå ihjäl har inget med nödvärnsrätten att göra.

Offret är en varg, de dömda är gärningsmän.
Nödvärnsrätt skulle väl i så fall gälla för vargen, men vi lagför inte djur.

9. #8

2014-09-17 19:02

Din jämförelse saknar verklighet. Men visa gärna på ett fall av yrkande eller dom på vållande till vargens död. I sammanhanget med varg så måste offret bevisa gärningen för att slippa påföljd. Det är en rättsskandal. Jag ser gärna att fler åberopar nödvärnsbestämmelsen.

8. Hans Jageteg

2014-09-17 12:59

Ska du jämföra strafftiden måste du jämföra straffet för att med uppsåt döda en varg och med uppsåt döda en människa.
Och att utan uppsåt orsaka en död varg och att utan uppsåt orsaka en död människa.
Du kommer finna att i bägge fallen ger en död människa mycket hårdre straff.

7. Har ni läst domarna ?

2014-09-17 11:22

Man skall akta sig för att uttala sig om domar om man inte läst själva domen.
Kanske var åklagaren i vargmålet ovanligt skicklig som fick fram bra bevisning till åtalet.
(har bara läst fansendomen)

6. Till 1, Lars.

2014-09-17 07:51

Inte ens dagsböter för det brottet. Samhällstjänst sägs det.

5. Tråkigt...

2014-09-17 07:51

...att höra om minskade inkomster och högre utgifter.

4. 3. Anders!

2014-09-17 07:51

Vem jämför äpplen o päron?? Det är Väl DU som tydligen värderar en vargs liv mer än en människas och därmed strafftiden!

3. Uppsåt

2014-09-16 16:38

Nu jämför ni äpplen och päron igen.
Har men uppsåtligen ihjäl en annan människa kallas det mord och straffet är 10-18 års fängelse eller livstid.

2. Vad hade Domen varit...

2014-09-16 15:17

...Om det hade varit en Människa som hade blivit överkörd? Förmodligen villkorlig dom och lite böter!!

1. Och

2014-09-16 15:17

han i Lillhärdal som körde ihjäl en ung flicka fick dagsböter. Straffen i detta land står i direkt motsats till vad folk uppfattar som rimligt.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB