• Älgskadefondsföreningen

Får ingen ersättning för dödade får

NotiserPublicerad: 2011-05-16 16:13

I januari dödades tre får av lodjur hos en djurägare i Degerfors. Han nekas dock ersättning för fåren på grund av att elstängslet inte uppfyller de krav som länsstyrelsen ställer.

Samma fårägare fick nämligen fem får dödade för drygt ett år sedan och fick ersättning för dem. Då påtalade länsstyrelsen att han inte skulle få mer ersättning om det hände igen, om han inte såg till att byta till ett godkänt elstängsel.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Självklart.

2011-05-19 09:49

BÅDE i #4 och 5 har egentligen allt frakommit, för din stängning har ju klarat ditt syfte, nämligen att hålla djuren inne. Sedan kan det absolut inte vara ett uns av ditt bekymmer att det tillåts att ovälkomna djur tar sig in i hagen och dräper dina tamdjur. Hade inkräktaren varit hundar har givetvis dennes ägare fått betala kalaset, nu är detr staten som är ägare och som då givetvis skall betala ut ersättning, för om ett djur av rovdjursart blir felaktikt avlivat vill staten ha ersättning, jag tror det räcker med den liknelsen.

5. Helt korrekt nr.4

2011-05-17 14:03

Det framgår klart och tydligt att vi djurbönder är helt utlämnade till Lst godtycke när det gäller ersättning eller "bevisbörda att kunna delge lst vem elller vad som varit i hagarna och dödat våra djur.
En sak vet vi djurägare och det är att dödligheten ökat från 0 % till att vara årligen återkommande.
Tydligen så anser sig lst att dom står över grundlagen för i äganderätten tillhör betesrätten markägaren.
det är kanske dags att lrf och flera org. vaknar till innan vi djurbönder tröttnar på galenskapensom dagens rovdjurspolitik ger uttryck åt och ger uppslåtterängar och betesmarken med åtföljnde igenskogning.

4. Länsstyrelsens stängselkrav

2011-05-17 08:59

Var kan man läsa den bestämmelse, som säger att, ekonomisk ersättning för rovdjursrivna tamdjur beror på Länsstyrelsernas åsikt om stängslet runt betena ?
Var kan man läsa den bestämmelse, som säger att, djurbönder måste hägna in sina betesdjur ?
Så länge betesdjuren finns på djurägarens mark och inte på grannens, angår det ingen om djurägaren har stängsel eller inte.
Det vore på sin plats, om vi djurbönder finge ett klart besked från Länsstyrelserna i denna sak, för här tycks ersättningsfrågan helt bygga på godtycke !
I en del län säger sig Länsstyrelsen inte ha några krav på stängslens beskaffenhet för att, betala ut ersättning för rovdjursrivna tamdjur.
Vad är det som gäller, ska det inte vara samma regler oavsett län ?!

3. Den som har sina åsikter...

2011-05-17 08:48

...grundade av statistik är illa ute.

2. Calle

2011-05-17 07:55

Hur ofta händer det att lodjur elegant hoppar över ett fungerande rovdjursstängsel. Du har väl statistik antar jag?

1. Problemet är bara

2011-05-16 17:05

Det finns inga stängsel som skyddar mot lodjur. Lodjuret hoppas elegant över dagen "rovdjursavvisande" stängsel. Ett två meter högt stängsel i ett vilthägn är ingen match för ett lodjur.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB