• Älgskadefondsföreningen

Fårägare slipper åtal för fälld vargrymling

NotiserPublicerad: 2007-06-28 10:34

Fårägaren Kaj Sjunnesson som sköt vargrymlingen Vulko slipper åtal. Vargen kom in på gårdsplanen på Välnäs gård i Fogdö utanför Strängnäs. När Vulko var på väg rakt mot de 300 tackorna i hagen sköt Kaj Sjunnesson. Händelsen inträffade den 16 april. Först den 25 juni kom beskedet att skytten inte behöver oroa sig för fyra år i fängelse för att han värnat sina får. Paragraf 28 i jaktförordningen ger djurägare rätt att skjuta stora rovdjur som tänker gå till attack mot tamdjur.
Vulko och ytterligare en varg rymde i mars från Kolmårdens hägn. Den andra vargen sköts kort efter rymningen av en jägare sedan det visat sig att det var för svårt att komma till skott med bedövningspil.
Vulko hade tidigare rivit tre värdefulla avelsbaggar för Kaj Sjunnesson och sköts när han återvände för en ny räd mot fåren.
– Jag är väldigt glad över att den här lagen nu fungerar som den gör, att man ska kunna få skydda sina djur, säger Kaj Sjunnesson till Eskilstuna-Kuriren.
Men kampanjen mot paragraf 28 fortsätter från vargaktivister. I Dalarna har några hundra personer undertecknat en protestlista mot paragrafen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Parallell till Stig Engdahl

2007-06-29 10:01

Det verkar som de flesta har missat att händelseförloppet var praktiskt taget identiskt med Stig Engdahls.
I båda fallen gällde det en återkommande varg som även attackerat en annan besättning i trakten. Skillnaden var att för Stig var det närmast föregående anfallet i trakten bara någon eller några timmar gammalt. Paragraf 28 gav varken då eller nu något utrymme att skjuta när vargen befann sig utanför stängslet.

SVAR:
Händelseförloppet är lika, men inte lagtexten.
Nya paragraf 28 ger ägare och skötare rätt att skjuta utanför hägn redan när ett stort rovdjur tänker gå till attack mot tamdjur (om skytten skräms först). Den versionen gällde inte när Engdahl dömdes.
Det behövs alltså inget stängsel alls för att få skydda tamdjur mot rovdjur. Inte heller en andra attack behövs. Det är därför jakthundar kan värnas. Detta gäller naturligtvis även tamboskap. Sedan Gräsö-fallet fanns även en tidsaspekt när en djurägare fick skjuta när rovdjur anföll efter en tidigare rovdjursattack. Det spelade in i Engdahl-domen, men inte i den nuvarande tillämpningen av paragrafen. Men visst är 28:an även nu en gummiparagraf, öppen för både väl- och illvilja från åklagare.
Anders Ljung, Jakt & Jägare

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB