• Älgskadefondsföreningen

Fårägare vill sitta med i vargkommitté

NotiserPublicerad: 2011-09-21 16:01

Fåravelsförbundet, som har cirka 3 000 medlemmar och därmed är ungefär lika stora som Rovdjursföreningen, vill vara med i regeringens vargkommité.
Gruppen togs fram i samband med att regeringen meddelade att nästa års licensjakt på varg slopas. Kommittén ska jobba med vargfrågan och bland andra Jägarnas Riksförbund har fått representation i gruppen.
95 procent av de rovdjursangripna tamdjuren är får. Därför är Fåravelsförbundet en given deltagare, tycker förbundets ordförande Bertil Gabrielsson i ett brev till miljöminister Andreas Carlgren. 

– Nu när förvaltningen av rovdjuren är under förändring och fårnäringen i högsta grad påverkas anser vi att det är av största vikt att Svenska Fåravelsförbundet är delaktig i den processen, skriver han.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

16. Einberg - Reinfeldt har släppt vargarna lösa över landet

2011-09-26 08:43

Regeringen Reinfeldt tog också bort vargjakten, samt slopade en övre gräns för antalet vargar i landet. Det är nu fritt fram för att vargstammen kanske år 2023 passerar 5000 individer. Därmed är villkoret för att ha en isolerad vargstam i södra Sverige uppfyllt. Om man inte skall UTROTA renskötseln i Sverige och Finland så är detta ENDA lösningen på problemet med att ha en LÅNGSIKTIGT LIVSKRAFTIG vargstam i Sverige. Detta angavs också helt tydligt av den forskarpanel som Göran Persson anlitade inför lagstiftningen år 2001. Eftersom varg och hund anges vara samma art så spelar det ingen roll för de frälsta att dessa vargar till stor del är bastarder.

Det blir tämligen säkert jägarna som kallas in för att så småningom stoppa rovdjursgalenskapen.

15. Som sagt...

2011-09-24 18:40

Licensjakten kom under regeringen Reinfeldt. Ett ofrånkomligt faktum.

14. Sätt er inte i Carlgrens Judaskommitté!

2011-09-23 09:13

Regeringen Reinfeldt har nu makten och det är deras ansvar att både förutse problem och genom förslag och åtgärder se till så att den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd är den offentliga verksamhetens uppgifter, detta i enlighet med svensk grundlag. På vilket sätt har regeringen Reinfeldt uppfyllt 2 § regeringsformen, Einberg? Jag är INTE orättvis mot regeringen, vi som är ORÄTTVIST behandlade är alla som drabbas av en helgalen rovdjurspolitik.
Som alla torde känna till, så är politiskt sett Göran Persson den stora skurken i vargfrågan. Socialdemokraterna och Miljöpartiet kom på att vargfrågan var lämplig betalning för Miljöpartiets stöd till Socialdemokraterna. MEN – Göran Persson lyckades få med även de borgerliga partierna i denna svinaktiga varguppgörelse 2001. Men alla demokratiska brister i Sverige har rötter i enväldet, vi har inte haft de omvälvningar som behövs för att bryta en liten grupps grepp om såväl politisk som ekonomisk makt. Detta är nu historia och regeringen Reinfeldt är inne på femte året, fyra år som oavbrutet försämrat läget på landsbygden. Svenska riksdagen fungerar som den värsta envåldshärskare, det gäller att fixa en majoritet – spelar ingen roll hur bräcklig eller kortvarig – sedan tycker man sig kunna stifta vilka lagar som helst. Därför måste Sverige få en författningsdomstol med makt. Därtill måste svenska valsystemet ändras i engelsk riktning så att riksdagsledamöterna ansvarar inför sina lokala väljare – väljarna måste återfå makten över riksdagen, nu törs ingen riksdagsledamot rösta mot sin egen partiledning, svenska riksdagen kan lika gärna ersättas av en handfull partiledare. Egendomsrätten måste i Sverige stärkas mycket – ett långt socialistiskt maktinnehav har fullständigt urholkat den enskildes rätt till egendom och skydd mot det allmänna. Markägarfrågan är oerhörd viktig för en demokratisk utveckling av Sverige. Därtill måste en ansvarig, kompetent och oväldig ämbetsman införas i svensk statsförvaltning.
När landsbygden inför valet 2006 krävde jakt på varg så ville man självklart ha en jakt som skulle stoppa vargens utbredning. Regeringen Reinfeldt gjorde då något som har kommit att bli dens signum – man låtsas uppfylla ett vallöfte, men gör något som fungerar tvärt om. Man införde en vargjakt som INTE hade till syfte att skydda landsbygden eller begränsa vargstammen – man införde en snåljakt som enligt till exempel Rolf O. Peterson (Wolves of the Kenai Peninsula, Alaska) medförde en ÖKNING och SNABBARE spridning av vargstammen. Detta var INTE vad folk ville ha, men det var JAKT som Jägareförbundet ville ha och en jakt som i tysthet applåderades av WWF och gänget.
Till Lantis: Sverige kan INTE kräva att Norge/Finland/Ryssland anpassar sin politik efter svenska önskemål och eftersom det är vetenskapens ståndpunkt att södra och mellersta rovdjursförvaltningsområdet INTE kan hysa en där isolerad vargstam OCH eftersom renskötseln i norra rovdjursförvaltningsområdet är skyddad genom samernas rätt som urfolk att bedriva sina traditionella näringar, även med moderna krav på standard, SÅ innebär detta att en frilevande, långsiktigt livskraftig vargstam i södra och mellersta rovdjursförvaltningsområdet är en OMÖJLIGHET. Eftersom vargar i allmänhet sprider dvärgbandmask, rabies, trikiner och andra zoonoser och vargarna i Sverige enligt vetenskapens samstämmiga ståndpunkt är inavlade och dessutom med största sannolikhet är till stor del bastarder, så skall självklart SAMTLIGA vargar i landet skyndsamt avlivas. Om Sverige hade haft en oväldig ämbetsmannakår och en riksdag/regering som inte i första hand slickar rövarna i Bryssel utan försvarar folkets intressen mot EU, så skulle rovdjursfrågan aldrig behövt ha blivit ett problem.
Men som jag har sagt förut – jag är pessimist i frågan. Tro inte för ett ögonblick att en ideologisk, frilöpande tjänstemannakår någonsin ställer sig på landsbygdens sida. Tro heller inte att en skock veka politiker med majoriteten av väljarna i städerna någonsin kommer att ställa sig på landsbygdens sida. Vargstammen kommer nu att föröka sig så att den fördubblas vart tredje år, den kommer att sprida dvärgbandmask, trikiner, rabies etc. över hela landet och så småningom kommer vargen själv nödvändiggöra sin egen utrotning.

Det finns absolut ingen anledning för de drabbade att sätta sig i Carlgrens Judaskommitté; Jägareförbundet, WWF, SNF, SRF, Djurskyddet mfl. ställer nog gärna upp. Låt dem ta ansvaret för det förskräckliga som kommer att hända de kommande blodbesudlade åren.

13. Orättvist mot regeringen Hermansson.

2011-09-22 23:16

Jag tycker inte att regeringen verkar vilja ha varg mer än någon annan. Tvärtom. Det drogs upp lika många riktlinjer under sossarnas tid. De av dem som deltog i Vålådalen 2003 fick från amerikanskt håll höra att jakt är ett bra sätt att hålla vargarna på avstånd, om man nu tvunget måste ha dem. Men Göran Persson gav oss inte mer licensjakt för det.

Det var faktiskt regeringen Reinfeldt som införde licensjakten, som stod upp mot EU i ett svårt läge år 2009 och som nu elegant eliminerat möjligheten för europeiska vargkramare att använda EU-domstolen. Sånt borde hyllas istället för att ständigt klagas på.

När nu politikerna öppnat upp möjligheten sätter vi vårt hopp till att länsstyrelserna visar sin välvilja för skyddsjakt. Dock har det inte sett så bra ut hittills...Idre...

För övrigt tycker jag också att fårägarna ska sitta med i rovdjurskommitteer. Liksom andra intressorganisationer som drabbas.

12. Gisslan, Anders #11

2011-09-22 23:16

Dessvärre ligger det nog mycket i det du säger.
Viltförvaltningsdelegationerna är helt i händerna på Länsstyrelsens tjänstemän så att man skall kunna hänvisa till enhälliga beslut.
MEN: nu har du klätt av det demokratiska spelet.
HUR i all världen menar du att vi skall göra istället?

11. Carlgrens Judaskommitté

2011-09-22 21:24

Precis så som alla utskällda "nollvisionärer" hela tiden varnat för, så är vargstammen i Sverige nu stadd i våldsam och okontrollerad tillväxt. Detta är ett givet, nödvändigt resultat av att freda ett stort farligt rovdjur utan fiender. INGEN har heller någon idé vare sig om konsekvenser eller hur man skall få vargstammen under kontroll. I stället ägnar regeringen Reinfeldt miljoner åt studier i hur man skall förhindra inavel bland dessa frilevande bastarder!

Det finns en kurva "Vargstammens utveckling i Skandinavien", tar man data från denna och anpassar till en standard tillväxtkurva så finner man att vargstammen framöver kommer att fördubblas vart tredje till fjärde år. Detta är ingen skrämselpropaganda utan är vad som kommer att ske, baserat på myndigheternas egna uppgifter. Skall man därtill ta höjd för att myndigheterna med stor visshet underrapporterar så finner man att vargstammen kommer att fördubblas vart tredje år eller snabbare. Det enda som kan stoppa ökningen är svält och/eller sjukdom, dvs. ökningen kommer att avta när det blir svårt för vargen att skaffa föda. I takt med att svält blir en begränsande faktor så kommer vargen att bli allt farligare för såväl tamdjur som människor. Vad kan i detta läge vara syftet med Carlgrens kommitté? Det finns bara ETT syfte - att minimera opinionsskadorna för regeringspartierna och då särskilt för Centern.
Låt Carlgren sitta i sin kommitté tillsammans med Naturvårdsverkets ekologister, WWF, Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och Djurskyddet och låt dem ta ansvaret för vad som kommer att hända de närmaste åren, det blir en blodig tid. De drabbade på landsbygden och i städerna har inget i denna kommitté att göra. Någon gång måste väl Jägareförbundet, JRF, LRF med flera lära sig att det ger INGET att samarbeta med regeringen, att sätta sig i denna kommitté är att låta sig tas som gisslan, inget annat. Även om det svider så är det bara att inse att i vargfrågan finns det en enda trovärdig och fungerande ståndpunkt: Noll vargrevir i Sverige och noll dvärgbandmaskar i Sverige.

10. Jättebra MEN efterlysning!!! Hästägare är också...

2011-09-22 17:29

...berörda (även om det är svårare att få rovdjursangrepp på hästar godkända som rovdjursangrepp...) Hundägare, boskapsägare, fäbodbrukare, skogsägare alla dessa är ju åtminstone lika berörda som Rovdjursanhängare (många anser nog att de är MER berörda än rovdjursanhängare också) Eller räcker det kanske att man startar 3 olika föreningar med ungefär liknande syfte och så får man 3 platser i kommittén? Eller det kanske inte gäller vanliga medborgare...

9. Låt dom göra det

2011-09-22 14:43

Låt en representant för fårägarna sitta med så dom får framföra sina åsikter.

8. Fårägare

2011-09-22 10:50

I Spanien skjuts vargen när dom blir för många, utan att fråga EU!

7. Javisst !

2011-09-22 09:53

Ganska självklart att de som är direkt drabbad av vargen ska få sitta med och göra sin röst hörd, allt annat vore ju fel.

6. Bra!

2011-09-22 09:53

Fler intressegrupper vill också vara med, deras ideologi avviker en smula från SRF:s...

5. Rätt naturligtvis

2011-09-22 09:53

klart de skall vara med,till skillnad mot rovdjursföreningens
berörs deras medlemmar av vargen och dess etablering.

4. BRA

2011-09-22 09:53

Mellansveriges samer, stå på er. Lite avundsjuk är man på jägare i lappland, vore roligt om vi FÅR samma förutsättningar här.

3. Det var på tiden

2011-09-22 09:53

Det är bra att de kommer till tals, många tror att det bara är jägare som är emot den förda rovdjurspolitiken.

2. Självklarhet

2011-09-22 09:53

Det är självklart att dom skall sitta med, dom kan ta rovdjursföreningens alla platser

1. Välkommen in i debatten!

2011-09-22 09:53

Bättre sent än aldrig säger ordspråket. Det ska nu bli intressant att se vilka krafttag som kommer från styrelsen nu när dom insett att fårägarna är part i målet. Intressant att notera är att WWF, SNF och SRF sitter på andra sidan bordet. Det måste vara väldigt mycket som står på spel för dem! Vi fårägare har ju bara satsat vår mark, våra djur, vårt långvariga avelsarbete, vår affärside och framtida inkomst. För WWF, SNF och SRF måste det ju vara mycket mer som står på spel eftersom dom alla måste vara representerade!

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB