• Pinewood

Färre älgskador på tall i Kronoberg

NotiserPublicerad: 2012-04-05 10:05

Skogsstyrelsen som inventerat betestrycket och kommit fram till att betestrycket från älg har minskat i Kronobergs län.
– Nu har vi chansen att få våra blandskogar tillbaka, säger skogskonsulent Roland Winquist i Kronobergs län.

Det blir allt färre betesskador på tall i Kronobergs län. En av de största anledningarna till detta är att träden på hyggena efter stormarna Gudrun och Per har kommit upp i beteshöjd. Det handlar om stora områden, så trycket blir inte lika hårt per hektar.
Dessutom har vintern varit mild och det har inte varit så mycket snö, vilket betyder att älgarna kommit åt att äta av bärris och annat. Dessutom har omkullblåsta träd efter stormarna varit en extra källa till mat.

Ökad avskjutning har också hjälpt
– En viktig anledning är också att antalet älgar ser ut att ha minskat, att jägarna hörsammat behovet att ökad avskjutning, säger Roland Winquist.
Samtidigt påpekar Winquist att de gynnsamma förhållandena inte varar för evigt.
– När dagens stora arealer vuxit över beteshöjd kommer trycket på morgondagens hyggen att öka igen, om inte älgstammen hålls i nivå med fodertillgången, avslutar han.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Älgskador

2012-04-08 16:02

Jag tror att problemet ligger i att de som talar om hur det skall röjas i våra skogar inte vet så mycket om vilka foderväxter som älgen gillar.
Åtminstone inte när man ser hur det ser ut på de röjda hyggena. De flesta matnyttiga arter är för det mesta nedröjda. Men det är endast gran som skall gälla och det är inte det som det vilda normalt äter. Kanske det vore på sin plats att Skogsstyrelsen tog tag i problemet. Gick en kurs för ett antal år sedan och då fick vi lära oss vad som var viktigt att spara. Det behövs en skärpning från skogsbolagen i ämnet. Valet är ganska enkelt tycker jag, utan mat ingen älg. Finns det inget för jägarna att jaga så undrar jag varför jaktarrendena behöver vara i den nivå som de är idag.

1. Okej

2012-04-05 16:30

Vad är i sammanhanget fodertillgång? Jag har svårt att finna sälg,asp och rönn i mellansverige. Vad gör skogsbruket för att öka en relevant fodertillgång?? Hur mycket pengar har man satsat på dessa?

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB