• Pinewood

Färre motioner om rovdjur

NotiserPublicerad: 2014-05-25 14:47

För första gången på många år är det inte längre rovdjuren som dominerar motionsfloden hos Jägareförbundet, skriver Svensk Jakt.
Fokus i förslagen till den kommande förbundsstämman ligger i stället på älg, rådjur, vildsvin och annat jaktbart vilt.
Från exempelvis Rättvik kommer dock en motion om rovdjur. Där har man gjort en lista på en lång rad stämmobeslut om rovdjur där man inte tycker att det hänt någonting. Rättviks jaktvårdskrets vill att SJF driver frågorna hårdare och arbetar för att den så kallade Århuskonventionen, som ger miljöorganisationer rätt att överklaga jaktbeslut, bortförhandlas för Sveriges del.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Habitatdirektiv

2014-05-25 20:11

Jägarorganisationerna och LRF måste tillsammans driva frågan att ta bort skyddsstatusen för vargen i habitatdirektivet.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB