• Pinewood

Färre rådjur löser inte fästingeländet

NotiserPublicerad: 2011-07-27 16:29

Christer Pettersson på Naturvårdsverket tror inte att risken för fästingspridda sjukdomar minskar om rådjuren skjuts bort. Det är fästingexperten och professorn Thomas Jaenson som vill ha bort rådjuren för att lindra fästingeländet.
Enligt Thomas Jaenson i Uppsala bör rådjursstammen minskas till omkring 100 000 rådjur för att antalet fästingar ska minska.
Han hävdar att det i huvudsak är på grund av rådjurens spridning som fler människor insjuknar i TBE och borrelia.
Men professorn får inte stöd från Naturvårdsverket.
– Att få jägare och markägare, som måste utföra det här, att ytterligare halvera rådjursstammen det kräver ju mycket tydliga kopplingar till att rådjuret är huvudansvarig för det här, säger Christer Pettersson till Sveriges Radio.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

17. Kan det vara rovdjuren

2011-08-01 17:18

Vi har idag knappt några rådjur kvar på våra jaktmarker och har inte haft på de senaste 7åren. Men vi har massvis av fästingar. Men vi har ju fått desto mer rovdjur både björn, varg och lo så frågan är vad är det som sprider smittan igentligen. Nej bort med rovdjuren så skulle nog fästingarna minska också.

16. Skulle inte tro det, Calle.

2011-08-01 09:37

Ingen kan motbevisa dig men så sitter också de som mist förankringen med vår natur vid makten och bestämmer enligt aviga ekosofiska idéer som de anammat likt en ny religion. Prestige och stolthet styr, liksom myndigheters föreskriftsrätter – inte folkets synpunkter enl. demokratisk ordning. Inte heller förnuft eller adaptivt agerande, stollerier inför öppen ridå är vad det är. För dumheter finns ingen gräns har vi redan sagt.

15. Tillgång eller belastning #1

2011-08-01 09:09

Vad har hänt i vår natur de sista 30 åren?
Jämför 1980 med dagens situation. 1980 var mindre än 10 % rädda för vad de kunde möta under skogspromenaden. Idag är siffran över 50 %. 1980 användes enkla stängsel för all hålla kreaturen på plats. Idag skall det var 5-trådiga el-stängsel för att hjälpligt skydda dem från rovdjur. På fäboden användes stängsel för att hålla djuren från vallen. Den skördades för vinterfoder. Idag ska man placera djuren på vallen för natten för att minska risken för rovdjursangrepp. 1980 lekte barnen i skogen utan att några föräldrar behövde vara oroliga. Idag vågar man inte släppa dem ur sikte. Till detta kommer nu att vargen kommer effektivt att sprida dvärgbandmaskar vilket gör bärplockningen till rysk roulette.
Under lång tid har landsbygdsbefolkningen fått en stor del av sitt kött till familjen från jakten. Nu ger jakten mycket sämre utbyte och man riskerar hitta sin hund sliten i stycken.
Har rovdjurspolitiken tillfört något positivt till landsbygden. Inte vad jag vet.
Naturen har blivit en belastning istället för tillgång. Någon som kan motbevisa mig?

14. En Ö

2011-07-31 12:10

Vi har sommarställe på en ö utanför Nyköping. Nu är inte jag någon expert på fästingar men hur kan det på sommarstället finnas massor när det inte finns ett enda rådjur där? Liten ö som man går runt på 20 minuter.

13. Nu måste väl SRF gå i taket..

2011-07-29 10:30

Den enda säkra effekten av att minska rådjursstammen till 100,000 rådjur i landet,som professorn vill är väl att Lokatterna i stort sett försvinner, och Riala vargarna får nog börja att äta ännu mera tamdjur.

12. En annan analys....

2011-07-29 10:30

...är att de predatorer SOM ÄTER RÅDJUR, är en spritdorisk, Lodjur och Varg, räv. För om det inte finns rådjur kvar på stora områden i vårt land, så är det något annat en dem som sprider fästingarna.....Ska vi skjuta av predator stammarna lite? Så kanske det minskar med TBE bärande fästingar och eventuellt dvärg bandmask, på samma gång!

11. Vanvårdad miljö..

2011-07-28 16:17

Skogspolitiken är den största främjaren av fästing-ökning. Kalhyggen efter kalhyggen uppdagas från norr till söder. Överallt syns en biotop som är rena paradiset för fästingar. Obetad högt gräs och mängder med sly. Att förklara bort det hela och syndabelägga rådjuren, som också plågas av fästingarna, det är enklast och fantasifullt långsökt. Igelkottarna som är rödlistade har också minskat i antal på grund av att de har blivit angripna av enorma mängder med fästingar och avlidit av svaghet. Allt på grund av att sverige "växer igen och förbuskas" Forskare jobbar just nu med utredningar om varför igelkottarna dött ut i bohuslän. Regeringen med sin "tjäna pengar politik" i stor skala, skapar obalansen i naturen. Arterna minskar mångfalden minskar! kalhyggen och vargar går hand i hand. Omforma fästingarnas biotop dvs. sly och obetade marker. Vips är problemet löst. Gå i högt gräs eller promenera genom ett kalhygge bara som ett expriment och man blir överbelamrad av fästingar. På nedbetade och soltorra ängar överlever inte fästingar!

10. Korkat

2011-07-28 10:10

Hur korkad kan man vara att komma med en sådan förklaring, rådjurstammen håller ju på att vika ned sig utan att behöva skjuta. Lostammen sköter ju detta med politikernas och naturvårdsverkets goda minne.

9. Gotland

2011-07-28 09:31

När jag växte upp på Gotland på 50-talet, fick mor plocka fästingar på oss barn varje kväll när vi hade varit ute och lekt.
Då fanns det absolut i rådjur på ön.

8. Byt jobb.

2011-07-28 09:26

För om man på fullt allvar tror att rådjuren har tusentalet obs inte tusentals skulle det betyda att rådjuren skulle duka under av själva fästingantalet. Återvänd till dina böcker du Tomas J. där gör du nog bäst nytta.

7. 1# vvv

2011-07-28 09:26

Detsamma! ;-)

6. Professor????

2011-07-28 09:25

Här i Västmanland kring Fagersta har rådjuren minskat radikalt, men fästingarna har ökat, jag förstår inte resonemanget. Kan det vara en som vill ha lite studiepengar att utöka kassan med.

5. Jordlöpare!

2011-07-28 09:25

Sanningen är den att det moderna storskaliga lantbruket med sitt sätt att bruka åkrar, marker, foderodlingar mm utrotar fästingarnas fiende nr ett, JORDLÖPARNA. Forskare har funnit stora rester av uppätna fästingar i matsmältningssystemet hos jordlöpare. Lösningen är således flera småskaliga jordbruk på var och varannan gård. Viktigt är att gödsel som innehåller livsviktig fosfor stannar kvar på den gård där den används och bör inte lämna odlingskjedan. Fosforn kommer att ta slut snart om slöseriet fortsätter, utan fosfor dör människan. I framtiden behövs de nuvarande genbankerna med tåliga gammaldags ursprungsraser med omanipulerade gener av både djur och växter. Fästingar trivs i obetad högt gräs och sly. På en mulbetad äng med kort gräs trivs inte fästingar. Kanske är svenska marker obetade och därmed ökar fästingantalet.

4. #1 är en klyscha - naturen klarar sig utan varg och fästing

2011-07-28 09:25

Det är bara dumhet att betrakta naturen som en tillgång eller en belastning. Däremot finns det mycket i naturen som är livsfarligt och som vi på ena eller andra sättet skyddar oss mot, till exempel har vi nyligen lyckats utrota den organism som orsakade boskapspest. Ingen har lyckats visa att boskapspest är en resurs och ingen har visat att det är en förlust att utrota boskapspest. Detsamma gäller dvärgbandmask, för att utrota den behöver vi lokalt utrota varg men räv och mårdhund kan vi utan problem ha i glesa stammar. Det finns ingen som påvisat någon nytta med vare sig varg eller dvärgbandmask och ingen har kunnat visa att vi gör en förlust om dessa organismer utrotas. Däremot så framstår fördelarna för vår art och andra arter som övertydliga. Likaså innebär rådjuret en mycket tydlig fördel för vår art, men ingen har påvisat att fästingen är en tillgång. Mot fästingburna sjukdomar finns billiga mediciner, dvärbandmasken medför å sin sida en obotlig livshotande sjukdom samt gör bär- och svampplocking livsfarligt. Ingen art är nödvändig, ingen art kommer att bestå särskilt länge i förhållande till den tid jorden kommer att hysa liv. Genomsnittlig livslängd för arter har uppskattats till 5 miljoner år, dvs. ca 1/3000 delar av jordens nuvarande ålder. Det är rent trams att till exempel varg, dvärgbandmask, HIV, lepra och lilla bakterien bacillus anthracis etc. behövs och/eller har någon nödvändig ekologisk nytta. Detta trams går även under namnet ekosofi, djupekologi, ekologi etc. och har ett antal fanatiska företrädare såväl på detta forum som i statens soppkök.

3. Ha

2011-07-28 09:24

vi har i flertalet år haft en knappt avskjutbar rådjursstam på grund av lodjuren och de sista två-tre åren har antal fästingar exploderat...
Int fan beror det på rådjuren, men skjut bort de få som finns kvar och med skogsbolagens älgavskjutning och myndigheternas hets mot vildsvinen och rovdjursiver så har vi snart varken älg, rå, svin, lo, björn eller varg... och inte kan vi plocka svamp och bär heller för att dvärgbandmasken är för dyr att utrota...
Välkomna till upp och nedvända världen....

2. Dumhet

2011-07-28 09:24

Måste vara bättre att lära folk att ta en extra sommardusch än att manipulera med naturen.
Verkar som man får föreslå all slags utrotning när det passar - men inte gällande vargen förståss ...

1. Utrota

2011-07-27 16:55

Mycket vi skulle kunna utrota med utrotning! Skjut bort varg och räv så slipper vi ju spridning av dvärgbandmasken. Eller ?
När skall naturen börja betraktas som en resurs och inte som en belastning?

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB