• Pinewood

Filmade björnmåltider ger åteljakt?

NotiserPublicerad: 2007-05-16 10:09

Jägarnas Riksförbund vill återinföra åteljakt på björn, som varit förbjudet sedan 2001. Men från myndigheternas sida råder tveksamhet. För att utreda om det är lämpligt med åteljakt ska åtelplatser kameraövervakas för att se hur björnar beter sig.
Skandinaviska björnprojektet i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå och Institutt for Naturforvaltning i Norge har lämnat in en ansökan hos länsstyrelsen i Gävleborg. De vill sätta upp kameror i skogen på båda sidorna av länsgränsen i Orsa finnmark.
Det myndigheterna tvekar om är lämpligheten att vänja björnar att söka sig till åtelplatser.
Framför allt ska det tas reda på om björnhonor tar med sig ungarna fram till maten eller om hon lämnar dem. Om honan lämnar ungarna är det svårt att se om det är en hona eller en hane som är vid åteln. Det kan få ödesdigra konsekvenser om vakjägaren skjuter en hona med ungar.
Det positiva med åteljakt är att risken för skadskjutning är mindre när jägaren för längre tid på sig.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Björnjakt!?

2007-05-22 09:37

Vi får hoppas att jägarorganisationerna slutar att lägga krut på återinförandet av åteljakten. Det som framförs som det enda positiva med åteljakt håller dessutom inte.
Jägarna liksom andra människor styrs till stor del av självbevarelsedriften. Möter jägaren björnen på marken (samma nivå som björnen) tänker jägaren efter både en och två gånger innan han skjuter.
På en iordningsställd skjutplats kan du lita på att skjutplatsen är ”säker” för jägaren och det medför automatiskt att jägaren omedvetet skjuter slarvigare med risk för skadskjutning som följd.
Alltså håller inte åtelivrarnas argument.
Idag har vi ett björnjaktssystem som fungerar hyfsat och som sakta men säkert blir bättre.
Dessutom är det många som jobbar med att ta fram hundar som fungerar på björn. Detta arbete försvåras om åteljakten börjar igen och avskjutningen avklaras på ett par dagar. Vilka kommer då att se till att det finns hundar som fungerar på björn?
Vi har också idag, tack vare björnjakten med hund, sett hur jaktlag som tidigare knappast pratat med varandra börjat samjaga björn och därmed startat samarbeten och skapat kontakter som är ovärderliga för jaktens framtid.

2. Åteljakt?

2007-05-22 09:34

Det skulle vara oerhört intressant att veta varför Jägarnas Riksförbund har denna inställning. Lättare att skjuta rätt, är det motiveringen?
Samma förbund håller kurser i björneftersök, vurmar om att detta skall bedrivas på ett förståndigt sätt och sedan i nästa andetag vill man ha åteljakt.
Björnen är ett oerhört svårjagat vilt med hund. De som verkligen lägger tid på att få fram bra björnhundsmaterial brukar oftast lyckas genom att jaga björn med hund.
Hur i hela friden skall vi kunna avla fram bra björnhundar för exempelvis eftersök om vi skall återinföra ren åteljakt?
Detta måste vara en tankevurpa av stort format eller så en ren skrivbordprodukt av någon helt oinsatt i ämnet. Jag hoppas att man behåller förbudet permanent mot åteljakt och i stället ägnar sig åt vettigare frågor
Hoppas att ni medlemmar i detta förbund som har hund, avlar, jagar och verkligen satsar tid och kraft på att ta fram bra ståndhundar på björn reagerar. Jag trodde första april var överstökat!

1. Fråga jägarna

2007-05-17 10:23

Istället för att krångla med kameror skulle de kunna fråga jägare eller fotografer som har erfarenhet av åtlar. Min egen erfarenhet är att björnhonor inte lämnar ungarna för att ta sig fram till åteln. Har själv haft hona med tre ungar på åteln när detta var tillåtet. De hade till och med övernattat där.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB