• Allmogejakt

Finland får bara skjuta enstaka problemvargar

NotiserPublicerad: 2007-06-14 17:11

Att skjuta bort skadegörande problemvargar går bra, eftersom jakten gäller just de individer som skapar problem. Men att ha en mer allmän vargjakt för att förebygga problem är i strid mot EU:s direktiv. Det slår EG-domstolen fast i en dom som gäller Finland.
Domen innebär att EU-kommissionen inte får rätt i påståendet att Finland konsekvent och systematiskt bryter mot reglerna i det så kallade habitatdirektivet.
Vargjakt är i princip förbjudet, men det finns möjligheter till undantag just för att få bort problemvargar.
Syftet med att jaga varg i förebyggande syfte är enligt Finland att få vargar att bli mer skygga för människor. Men enligt domstolen kan Finland inte bevisa att det har den effekten. Inte heller går det att påvisa att mer allmän vargjakt riktas enbart till problemvargarna.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Sitta i knä

2007-06-17 09:09

Är det så svårt att argumentera för sin sak eller är det så mysigt att sitta i knä på Bryssel att man inte bryr sig om sin befolknings livssituation!
Antingen är vi tomma i bollen som köper allt hela tiden eller så blir det fel då Bryssel tror att vi gör det ändå, men i mindre omfattning om de säger nej.

3. Klabbarpare

2007-06-15 13:50

Våra ”vänner” i Bryssel borde väl rimligen börja med att besöka och kanske t.o.m bosätta sig ett tag i de vargdrabbdades område tex i Voxna. Detta för att skapa sig en uppfattning om hur dessa männoskors liv förändras i negativ rikning. Det är faktiskt det minsta man kan begära! Rimligt vore väl också att stänga ner alla resturanger i hela Bryssel för att åtminståne i någon mån lära dessa personer att det kan vara ett visst besvär med att mätta magen om man inte bara kan knäppa med fingret så står en god filé på bordet.

2. Ajajaj!

2007-06-14 19:20

Detta var ett tragiskt besked. Men så är det också byråkrater långt från problemen som beslutat.

1. Vad är en problemvarg?

2007-06-14 19:20

Vargar som orsakar allvarliga problem ska fortfarande få skjutas under förutsättning att det är rätt individ. EU klagade på att när man beviljade skyddsjakt på en vargflock som härjade bland renar att man kunde inte vara säkert på att man fick rätt individ. Och som jag såg en annan krönikör uttrycka det: ”Är det inte lite sent när vargen har orsakat ett allvarligt problem?”
Vem har ansvaret för att definiera vad som behövs för att möta EU:s kriteria?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons