• Älgskadefondsföreningen

Fiskar kan känna smärta

NotiserPublicerad: 2011-06-16 15:56

I februari 2010 fick Nationellt centrum för djurvälfärd vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ett uppdrag av Jordbruksverket att yttra sig i frågan om fiskar kan känna smärta eller annat lidande. De skulle även sammanställa det aktuella forskningsläget i frågan.

I dagarna lämnas rapporten ”Kan fiskar känna smärta och/eller uppleva lidande” till Jordbruksverket.

I rapporten visar man att en betydande majoritet av forskare menar att fiskar kan känna smärta, anpassa sitt beteende till andra individer och till olika situationer, likaså har de minne att reagera utifrån erfarenhet.


Förmåga att tänka komplext
En del fiskarter, bläckfiskar och vissa typer av skaldjur har förmåga att uppleva och har relativt komplexa tankefunktioner och utvecklad förmåga att uppleva smärta. Dessa har även ett kort- och långfristigt minne med förmåga att ge känslomässiga svar, social inlärning och de visar på individuella särarter med förmåga att ”lura” andra och göra planer för att nå sina mål. Det är av stor vikt att skydda sådana djur.

Bör skyddas från onödigt lidande
Även om uppfattningen om huruvida fiskar känna smärta eller har dessa egenskaper ifrågasätts då och då, så visar rapporten att det finns starka skäl för att fiskar ska behandlas med hänsyn till deras förmågor. Det innebär att de, precis som andra djur, bör skyddas från onödigt lidande, anser forskarna.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Forskare skall försörjas eller är de så dumma?

2011-06-17 17:28

Inte ens en dåre har någonsin trott att en fisk inte känner smärta, självklart känner den smärta! Den kan bara inte skrika. Hur korkande människor finns det egentligen? Hur tror man att en art av fiskar skulle kunna överleva och försörja sig utan känsel.

3. Catch and release är en styggelse redan tidigare.

2011-06-17 05:16

Vi människor ska inte roa oss på andra arters lidande (kämpande för livet).

2. Fsike med nät?

2011-06-16 21:43

Nu blir det alltså tufft för yrkesfiskare som fångar med nät trål etc.Blir ett manngrant jobba att nacka 1 ton sill, torsk el dyl.

1. Nästa projekt

2011-06-16 16:31

Nästa projekt bör bli om älgar, hundar får och andra vargoffer kan känna smärta då...

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB