• Älgskadefondsföreningen

Fjälljakten omprövas inte i riksdagen

NotiserPublicerad: 2008-04-11 10:05

För ett år sedan öppnades den svenska fjälljakten för utländska jägare. Det skedde sedan EU fastslagit att utlänningar inte ska diskrimineras och den svenska regeringen inte ville ta strid i frågan.
Jaktreglerna har ifrågasatts av en grupp på sju s-riksdagsledamöter, som motionerat om frågan i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.
Gruppen ansåg att regeringen fattat ett förhastat beslut, utan konsekvensanalys och öppen debatt innan reglerna ändrades.
De pekar också på att utländska jägare saknar svensk jägarexamen och därmed inte har kunskaper om den omfattande jaktlagstiftningen.
Motionen togs upp i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, där det blev avslag. Motiveringen är att motionen i huvudsak berör frågor som utskottet behandlat tidigare under valperioden. Utskottet ser därför ingen anledning att göra någon annan bedömning i dagsläget.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere