• Pinewood

Fladdermöss med rabies i Kalmar

NotiserPublicerad: 2013-02-08 10:03

I Kalmar har sex rabiessmittade fladdermöss hittats. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, varnar för det dödliga viruset.

– Om man hittar en fladdermus på marken som ser sjuk ut, då ska man inte ta på den. Om man ska ta på den ska man ha handskar på sig. Man ska inte ta i fladdermöss barhänt, säger Gunilla Hallgren, epidemolog på SVA, till Aftonbladet.
De sex fladdermössen hör till arten vattenfladdermöss som trivs nära vattendrag. De var inte längre sjuka, utan hade utvecklat antikroppar mot rabiesviruset. Det är en unik egenskap som just fladdermöss har, hos andra djur och människor innebär smittan 100 procent dödlighet.

Ingen orsak till oro
Smittan förs vidare via bett eller saliv, men Gunilla Hallgren menar att det inte finns anledning till oro, eftersom det är sällsynt att människor smittas. Däremot är det bra att vara försiktig.
Det första svenska fyndet av rabies hos svenska fladdermöss gjordes i Skåne 2009. Ingen människa har dött av rabies i Sverige, men en i Finland och en i Skottland har dött.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

17. 15 Miss

2013-02-13 14:48

Vargen är ett problem, men ger den inte skulden för allt ont. Men alla lögner fanttasier konspitrationsförslag blir snart till en sanning i vissas värld.
Men din instäällning syns i orden "innan man sanerade bort vargen" Vargen har sin naturliga hemvist i denna del av världen och därmed skall det mycket starka skäl för att som du säger sanera bort en djurart. Tänk om man gjorde så i hela världen, djurarter man inte vill ha utrtar man, sedan tar man in vad man tror är nyttiga arter i främmande miljö, vilket blir rena katastrofen.

16. nr 15

2013-02-12 08:40

Tråkigt att du inte ser ett samband med bristfälliga kontroller av djur som tar sig över gränsen från smittområden som sedan visar sig här.
Det är klart att "vargen" inte kunnat sprida sjukdomar, orsaka skada eller död under den tiden de inte befanns sig fritt i Sverige! Men innan vi sanerde bort "vargen" från de svenska skogarna hade vi faktiskt rabies på bla "varg" här. Kanske inte samma sorts rabies som dessa fladdermöss men JAG vill inte ha in skit i Sverige som utplånar svensk natur och gröna näringar.
Har du några uppgifter på obducerade, kontrollerade, regelbundet behandlade invandrande eller importerade "vargar" från finland/ryssland?
SJV rekommenderar tex jakt- och sällslapshundar som ofta vistas i drabbade områden att avmaskas mot tex dvärgbandmask var 21-26 dag.
Tror du risken att "vargen" eller våra hundar sprider smittorna runt om i landet?

15. Man behöver inte sitta i karantän

2013-02-10 18:53

Rabies bryter väl ut inom en bestämmd period, antingen den sitter i karantän eller lever i det fria.
Vandrar den ner från Ryssland till Svealand på 1 månad kan den ju bära med sig rabies, går vandringen långsamt hinner väl rabiessmittan bryta ut innan den kommer söder över,

Men visst det finns en risk med alla djur, men jag finner det ytterst osannolikt att fladdermssen smittats av varg, vilket man spekulerat i.
Fladdermöss är en känd rabies källa, ganska otrevlig sådan

enl Wikipedia har 2 svenskar drabbats av Rabies de sista 30 åren, båda smittade av hund!

14. nr 9

2013-02-10 16:22

Har alla finsk/ryska "vargar" suttit i karantän och behandlats för div smittor innan de dragit vidare söderut i landet så min teori kan avfärdas?

13. Där försvann allemansrätten?

2013-02-10 10:40

Varför går man inte ut och varnar för dvärgbandmask?
Om spridningens omfattning och farlighet.
Har jagat i Tyskland och där äts ingen svamp eller bär, man blev tillsagd att inte äta av bär här verkar myndigheterna skita i om folk dör kanske blir det fetare politikerpensioner om vi andra dör i förtid eller vad beror denna tystnad på okunskap eller tillhör det myndigheterna mörkläggning? De kanske köper sig ett hus på Gotland eller Bornholm.
Kvar sitter vi i skiten.

12. Fladdermössens rabies hänger inte...

2013-02-10 10:40

...ihop med vargarnas utbredning, inte heller med importhundar. Men ni har säkert rätt i att vårt fina jordbruksverk kommer att säga att nu när vi har rabies i landet så är det mindre viktigt att kolla vargarna.
GS, risken är liten, men helt rätt. Risken är liten, men ändå större än att husdjur tar fladdermusen, att räv tar den. Då har vi ett annat läge.

11. Påhitt för att...

2013-02-10 10:40

...klara sig ifall vargarna i Övertorneå har rabies och flyttas ändå.

10. Inget nytt under solen!

2013-02-10 10:40

SVA har övervakta fladdermöss beträffande rabies sedan 90-talet. http://www.sva.se/sv/Djurhalsa1/Epizootier/Rabies/Rabiesovervakning-av-fladdermus/

Detta har jag även påpekat i andra inlägg här under åren, men de verkar ha förblivit obeaktade :-)

När det gäller inlägg 3 – GS Vanlig undhägare – så tycks denne ha missat att Hans Boströms var betydligt mer oroad över masken än rabies. Rabies har man tidigare kommit tillrätta med i bl a Finland genom att sprida vaccinbetat foder till de arter som kan tänkas sprida sjukdomen.

9. 7 men sluta nu

2013-02-10 10:39

Vargen är ett problem men klistra inte på den allt skit.
Vad jag vet har det inte varit varg i Kronobergs + Klamar län på länge, mina hemma marker.
Det är endast ett fåtal vargar som vandrat ner genom Sverige, dessutom om de kommit ner till Svealand så hade de nog inte Rabies när de kom in i landet.
Ett strot antal vargar har obducerats, jag antar att man tar prover på vargar som sövs.
Men aldrig hört något om att ngn varg skulle bära på rabies
Men du vet kanske bättre Miss, eller är du bara ännu en i raden som konspirerar, försöker saluföra dåligt underbyggda rykten.
Det kanske är de öppna EU gränserna istf för vargen som är orsaken.

8. hmmm...Jonte

2013-02-10 10:39

du tror inte att invandrad varg kan smitta andra djur som för det vidare,utan det är bara den eventuella smittade invandrade vargen som kan smitta fladdermöss... eller?
så egentligen behövs inga vargar i Kalmar för att vargen skall kunna ha infört smittan som fladdermössen där har...

7. nr 6 Jonte

2013-02-09 10:59

Men nog är det anmärkningsvärt att smittor upptäcks vartefter just "vargarna" breder ut sig i Sverige?
Alla "vargar" vandrar inte själv över gränsen till Sverige heller. Det brukar få lite "hjälp" med det, så visst, jag ska inte avfärda smuggeldjur heller...6. 4 Varifrån Kanske hundsmuggling

2013-02-08 17:32

Skyll inte allt ont på varg.
Endast ett fåtal vargar vandrar in i sverige fr Finland Ryssland, tror inte det hänt att vargen vandrat in fr Ryssland och sedan hamnat i Småland. Vargen är ytterst sällsynt kring Kalmar där dessa rabies fladdermöss hittades.
Det finns massor av smittvägar, illegal import av hundar tex, Torde vara betydligt fler hundar som smugglas in i Sverige kontra invandrade vargar.

5. Ett läglig besked?

2013-02-08 16:38

Nu är det väl fritt fram att flytta ner de finsk-ryska vargarna. Nu har vi redan rabies i Sverige. Nu jublar säkert alla vargfanatiker. Visst börjar vi få en härlig mångfald. (Ironi)

4. Varifrån?

2013-02-08 16:37

Varifrån kommer smittan då? Kan ge mig tusan på att det är en rabiesmittad varg som tagit med skiten till Sverige.

3. Inkubationstid

2013-02-08 16:37

Efter att ha läst "SVA:s utredning 2013" som hänvisas till i den utmärkta artikeln om Hans Boströms syn på flytt av invandrad varg så tror jag att jag själv kan besvara min fråga i mitt inlägg (nr 2) nedan. SVA skriver om rabies att smittämnet kan utsöndras i saliven upp till två veckor innan djuret visar sjukdomssymptom och under hela sjukdomsperioden. Därav drar jag slutsatsen att katt eller hund kan smittas genom närkontakt med rabiesinfekterad död eller levande fladdermus (det som gäller människor bör gälla även dessa djur) och att människor, som sedan har närkontakt med katten/hunden, kan smittas innan katten/hunden uppvisar symptom. Tänker jag rätt?

2. Ofullständiga lugnande besked?

2013-02-08 14:54

De lugnande beskeden utelämnar som vanligt det förhållandet att riskerna ökar om man har husdjur. För jag förmodar att en hund eller katt som äter eller bara biter i eller nosar närgånget på ett rabiessmittat djur själv kan smittas och sedan föra smittan vidare till ovetande ägare? Man kan ju smittas innan djuret i fråga visar symptom. Rätta mig om jag har fel, någon som vet.1. Mångfalden sprider sig i Sverige

2013-02-08 11:45

Nu har vi både varg och rabies, har vi räddat världen från undergång nu?

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB