• Älgskadefondsföreningen

Fler älgar ska skjutas i Västerbotten

NotiserPublicerad: 2011-07-09 12:08

Länsstyrelsen höjer tilldelningen i årets älgjakt i Västerbotten, skriver Västerbottens-Kuriren. Årets avskjutning i länet beräknas till 14 700 älgar. Förra året fälldes totalt 13 620 älgar i Västerbotten. Men stammen växer och länsstyrelsen har därför beslutat höja kvoterna, mest i Lycksele, Umeå, Norsjö, Storuman, Åsele, Nordmaling och Vilhelmina nedanför odlingsgränsen

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Tänkvärt!

2011-07-11 18:51

Mårdner,Edlund.Hermansson.Väldigt bra skrivet av er alla 3.

4. Älgens resa från skogens konung till skadedjur.

2011-07-11 17:58

En vargkorridor i norr/västerbotten är bara möjlig att genomföra om älgstammen är relativt låg vid etableringen.Med en normal älgstam måste jaktintresset hållas igång.Annars blir inledningsvis kostnaderna för älgens vinterbete i tallungskogen för dyrbar för skogsbolagen.Annar ugglor i mossen med den hårda avskjutningen som planerats i kustregionen i höst.Att som vissa skogsbolag säger,älgstammen ska bara tillfälligt ned så att älgens matförråd ska få återhämta sig är inte trovärdigt.Nej ekonomi och rovdjurspolitik heter orsaken till ökad älgavskjutning i norr. Tallplanteringarna röjs numera rena från löv av kostnads skäl när lövträden är 5 cm i stam omkrets och tallen ställs ut i huvudstammar före 2m längd.Med den skogsskötseln skapas inget alternativ från skogsnäringen för mer vinterbete i de känsliga ungskogarna.Minns texten i Hylands abc-bok från barndomen-äÄ En ensam älg satt och log i en sönderskjuten skog.//-Ja nog finns det områden där det blir ensamt att vara älg i vinter!

3. Västerbotten är Carlgrens vargkorridor

2011-07-11 13:39

Norrbotten och Västerbotten utgör första delen av Carlgrens påtänkta vargkorridor, självklart finns planer på att området skall reserveras för varg. Det står klart att landsbygdens fi har övertygat EU, riksdag och regering om att en vargstam i Sverige kräver att Sverige vargmässigt ansluts till Ryssland, annars blir det inavel bland skadedjuren....? Det är dags att få upp ångan för alla som vill förhindra denna annars oundvikliga katastrof.

2. Eftertanke krävs

2011-07-11 09:54

Det förtjänas påpekas att storleken på älgstammen ändras väldigt snabbt vid förändrade avskjutningsprinciper.
Vårt jaktlag har i år fått licenstilldelningen höjd med drygt 40%, och det hörs kanske trevligt, men ....
Skogsbolagen vill vidare att vi skall skjuta mer vuxna kor än tjurar Fördelningen 60/40 har nämnts i diskussionerna för att minska älgstammens storlek. (De flesta jaktlag i närområdet skjuter i dag något mindre antal kor än tjurar varje år för att få en optimal reproduktion vid en given storlek på vinterstammen. Vi har därför i dag en ungefärlig fördelning på 2 kor per tjur i vinterstammen i Lyckselekretsen.

Om man nu ändrar avskjutningen till 60% kor och 40% tjurar och utnyttjar 80% av tilldelningen, samt skjuter i stort sett lika många kalvar som vuxna djur kommer vinterstammen efter 3 års avskjutning (med antal enl dagens tilldelade licenser) att vara ca 30 % av dagens vinterstam.
Antalet älgkor är efter 4 års avskjutning nere på noll (om man skulle hitta igen alla och kunna skjuta dem).
Vill med detta inlägg visa, att det går oerhört snabbt att skjuta ned älgstammen, om man inte tänker efter före.
Den, som inte tror på mitt siffermaterial, rekommenderar jag sätta sig ned och räkna igenom mitt exempel. Det är inte så svårt, som man i förstone tror.
Att tro att Länsstyrelsen försökt räkna ut effekterna av dagens tilldelning är kanske att begära för mycket. De har ju aldrig någonsin varit duktiga på att räkna ut konsekvenserna av sitt agerande förut.

1. På gott o ont

2011-07-10 16:50

med ökade avskjutningar i Västerbotten.
Till det goda hör ökade jakttillfällen, ökade möjligheter för unghundsägarna och det passar alldeleles utmärkt för den nystartade rasklubben för gråhundar, som förresten ska ha ett extra möte i samband med Rättviksutställen i augusti. Nåja det var en utvikning.

Det onda med ökade avskjutningar är ju naturligtvis att det blir med all säkerhet förödande för älgstammen i Västerbotten. Vi har varg, vi har björn som också tar sin del. Vid det här laget är det väl känt hur en vargfamilj beskattar en älgstam, samma med björnen som är en frossare av nyfödda älg/renkalvar.

Nåväl, nu har de lärda fattat sina beslut och som jägare, hundägare och deltagare i äljakten får jag väl göra mitt bästa för att tillmötesgå vetenskapen. Ngn egentlig viltvård beträffande skadedjuret älgen kan vi helt enkelt strunta i,vi får inrikta oss på att skjuta de älgar som kommer oavsett kön.

Om jag då tittar på min egen kommun Lycksele som är en utpräglad jaktkommun i inlandet och i gränslandet mot fjällkomunerna så är det naturligtvis förödande om vi eliminerar älgstammen till ett minimum. Älgjakten i sin nuvarande författning erbjuder många sköna kronor till kommunen, dels genom tillströmmande jaktgäster, dels genom olika företag (inte minst skogsbolagen) som har jaktverksamheten som en viktig del i sin ekonomiska företagsverksamhet.

Att i denna artikel försumma några rader om vargen vore ett elementärt fel.
Vargen har gjort sitt inträde i Västerbotten därom råder inget tvivel. Observationer av varg under ungefär samma tidsrum på olika platser i länet säger med tydlighet att vi är på väg att kanske bli det första länet med fasta vargetableringar här i norr. Tyvärr har länets rovdjursansvariga stora svårigheter att acceptera att det finns andra människor än de själva som observerar varg, således kommer verkligheten inte att redovisas, om detta är en medveten handling eller av bristande insikt lär vi snart få svar på.

Konstaterar följande;
Det goda jag började artikeln med kommer bara att existera en kort tid.
Det onda däremot blir med all säkerhet en långvarig historia som det blir svårt att reparera.
Men som sagt de lärda har beslutat och småfolket ska som vanligt hålla käften. Det som oroar mig mest är de negativa utsikterna för de ungdomar som ser jakten som en morot att stanna kvar i glesbygdskommunerna. Men de har säkert de lärda och rovdjuretablissemanget en medicin att erbjuda.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB