• Älgskadefondsföreningen

Fler ejderbon rövas

NotiserPublicerad: 2011-05-30 08:57

Antalet ejder minskar, och den storsta anledningen är att deras bon rövas. En tredjedel av bona i skärgården rövas och så höga siffror har aldrig mätts tidigare. Samtidigt ökar minken och örnen. Dock finns fler faktorer som påverkar ejderstammen.

Ett seminarium om sjöfågel och särskilt ejderns situation arrangerades av Svenska Jägareförbundet förra veckan.
Martin Green från Lunds universitet har det övergripande ansvaret för fågelfaunan. Enligt honom går det sämst för ejdern i norra Östersjön, men längre norrut går det bättre. Arten minskar även längs det norrländska kustlandet, men läget är inte lika katastrofalt. 
Enligt Åke Andersson, pensionerad andfågelforskare, berättade att ejdern hade en topp i början av 1900-talet, men att stammen kraschade runt 1950. Den återhämtade sig sedan och för 20-30 år sedan bestod ejderstammen av det högst uppmätta antalet någonsin.
Att stammen minskar nu kan vara en återgång till naturliga nivåer.
– Men förloppet är så snabbt att vi borde oroa oss, säger Jägareförbundets forskningskommunikatör Niklas Holmqvist till tidningen Skärgården.

Truten innebär visst skydd
På vissa öar i skärgården klarar sig ejdern bättre, medan de lämnat andra öar. Där det även finns trutkolonier klarar ejdern sig bra. Så länge som ejderhonan ligger kvar på äggen kommer trutarna inte åt dem, och det är för kort tid som trutarna kan svälja ungarna att det inte innebär något större hot. 
Samtidigt ser man att antalet rövade bon ökar kraftigt.
– Det kan handla om att rovdjuren, troligen de flygande, inte kan röva i trutkolonierna eftersom trutarna är så aggressiva, berättar Niklas Holmqvist för Skärgården.
Detta kan innebära att på de platser där truten har det svårt, får även ejdern det besvärligt, när deras "skydd" minskar.

Sned könsfördelning
Ejdern minskar även i Finland, och både där och i Stockholms skärgård är könsfördelningen väldigt skev. På vissa ställen består populationerna av 70 procent hanar och 30 procent honor. I båda länderna är antalet rövade bon drygt 30 procent.
– En väldigt hög siffra som absolut har betydelse för ejderns minskning, men om det är den viktigaste faktorn kan ingen säga, berättar Niklas Holmqvist för Skärgården.
År 1979 rövades 9 procent av bona, men då fanns ingen mink i skärgården. År 1989 fanns mink, men knappt någon havsörn, och andelen rövade bon var 18 procent. År 1995 minskade minken, och de rövade bona minskade till 12 procent.
2001 fanns även havsörn i skärgården och 17 procent av bona rövades. 2011 är havsörnsstammen stark, och rövandet har stigit kraftigt till 32 procent.
– Visst kan det bero på havsörnen, skärgården har alltid varit en dynamiskt system med stora förändringar, men det som händer nu händer alldeles för snabbt, säger Niklas Holmqvist till Skärgården.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Skev könsfördelning

2011-05-30 19:06

på vissa platser lutar ju åt att det är någon filur som inte nöjer sig med ungar/ägg.

Generellt sett så jagas det väldigt lite rovdjur idag jämfört med 30-40 år tillbaks. Förr var det gråsparvar i mängder, nu ser man nästan bara kråkfågel. Till och med snöskatorna verkar ha försvunnit.

5. Kråkan

2011-05-30 17:07

Sitter och väntar på att Ådan ska gå av boet med sina ungar,sen hackar den ihjäl alla ungar innan dom når vattnet.. annat va det förr När man fick jaga kråka under dens reproduktionstid... sen kom Eu och bestämde anorlunda och kråkorna har kul som aldrig förr,,har sett detta flera gånger nu.

4. Kan någon begripa?

2011-05-30 13:33

Kan någon begripa varför våra förbund tiger still i frågan om predatortrycket? Korpen är sen många år tillbaka det vanligaste inslaget i skogslandet men den är fortfarande fredad, så fredad att till och med bygget av Ostkustbanan fick göra uppehåll för ett häckande korp par. Ekofasisterna firar triumfer på bekostnad av den biologiska mångfalden.

3. Svaret

2011-05-30 13:33

eller i värsta fallet en bra fingervisning i rätt håll skulle forskarna få om de åkte runt och pratade med skärgårdsbefolkningen. Med hjälp av lite kaffebröd kan man få sig till livs mångårigt datainsamlande.
Skulle inte förvåna mig om korpen är inblandad på ett hörn, men det kan vara mycket som samverkar. Dessutom är det mindre mat i blåmusslorna nuförtiden, vilket är en politisk korrekt orsak eftersom man inte pekar ut några rovdjur.

2. Korpen

2011-05-30 11:11

Här på öarna på västkusten, i Lysekilstrakten, ser vi så här års korpens härjningar. Den flyger runt på småöarna och plundrar allt den kan komma över. Trutarna hjälper till men korpen är den stora boven.
Ejderns antal har minskat kraftigt de senaste åren. Tråkigt. Ejderns lockrop är ju en del av våren här ute vid kusten.

1. Säl

2011-05-30 09:30

Sälstammen har ökat dramatiskt, säl är en predator inte bara på fisk utan också fågel.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB