• Älgskadefondsföreningen

Flyttiken släppt utan sändare

NotiserPublicerad: 2012-02-07 09:29

Naturvårdsverket meddelar nu att vargtiken som flyttats en tredje gång till Mellansverige släppts utan sändarhalsband.
”Veterinärerna har beslutat att ta av sändarhalsbandet på grund av hudirritation. Det gör att Naturvårdsverket inte kommer att kunna följa tiken efter utsläppet”, skriver Naturvårdsverket.
Efter en bilresa släpptes tiken på hemlig plats vid 20-tiden på måndagen.
– Av hänsyn till vargtiken kommer Naturvårdsverket att informera om utsläppsplatsen på fredag. Det är viktigt att vargtiken får återhämta sig utan störningar efter att ha varit sövd och efter den långa transporten i bil. Det brukar ta några dagar innan tiken lämnar utsläppsplatsen därför väntar vi till fredag med information, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket, i pressmeddelandet. 

Enligt verket är flyttvargen i gott hull och har ökat två kilo i vikt sedan senaste flytten. 
Tiken sövdes på en plats i närheten av Brunflo i Östersunds kommun.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

84. löshunds förbud

2012-02-14 08:44

under den tid löshunds förbud råder måste väl även vargen fångas in så att den inte jagar och stressar andra djurs ungar.annars fins ingen anledning att förbud mot lösa hundar. kann vara svårt att hitta vargarna om dom inte har sändare.

83. Svar till "kokillen"

2012-02-14 08:44

Hej! Ingen märkningsverksamhet får ske med inkompetent personal det lovar jag dig. Förberedelserna inför en märkning är minutiösa och att kasta skit på den som utför jobbet är direkt huvudlöst i mina ögon, är det någon ni ska kritisera så är det i så fall djurförsöksetiska nämnden som godkänt den ansökan som skickats till dom innan arbetet påbörjats! Att skjuta budbäraren är ju inte så smart.
Kunskap är nyckeln till en vettigare och bättre faktaunderbyggd hantering vad det än gäller,inget undantag här.
Kunskapen om djuren ger oss bättre möjligheter att undvika fel som begås pga okunskap.
Forskningen är av godo för dom djurarter man jobbar med.
Ett fåtal djur bidrar med viktig detaljkunskap för hela arten man studerar.
I älgens fall bidrar några få älgar med kunskap som kommer hela älgstammen till godo dvs flera hundra tusen djur så återigen ställ saker och ting i perspektiv så klarnar bilden och ter sig ganska självklar!

82. Svar till Lars

2012-02-14 08:43

Hej Lars! Du tycker tydligen att kunskapsuppbyggnad är av ondo om jag förstått ditt inlägg rätt. Det finns absolut inget i märkningsarbetet som skulle strida mot djurskyddet på minsta sätt. Du kan jämföra en märkningssekvens på 10-20 sekunder med en förföljande vargflock så behöver jag nog inte säga mer för att du ska förstå det orimliga i ditt uttalande.
Det är klart att ett djur som inte över huvud taget utsätts för en märkning är det minst störda djuret på ett vis men det innebär for den sakens skull inte att djuret lever i lugn och ro för den sakens skull. Man kan inte plocka ut saker ur sitt sammanhang.Om du tittar på en älgs liv i allmänhet och ställer detta i perspektiv så är en märkningssekvens en mycket mindre störning än när älgen blir stött av en människa som råkar stöta djuret efter att den varit uppjagat av t ex ett jaktförsök av t ex en varg. Jag har konkreta belägg för att djur som stötts tidigare reagerar väldigt olika men i ett fall rusade älgen iväg över 6 km och det hade inte ett dyft med någon älgmärkning att göra så ställ saker och ting i perspektiv så kommer älgmärkningen att te sig banal i det liv älgen normalt lever det kan jag lova dig.

81. Nej Per Grängstedt

2012-02-13 14:13

djurskyddet har högsta prioritet under hela arbetet, säger du. Hade djurskyddet varit högsta prioritet hade inte djuret märkts alls. Detta märkande är TOTALT onödigt ur djurens synpunkt. De enda som vinner på detta arbete är de som inblandade i arbetet, och de ekonomiskt. Djuren har funnits och klarat sig utmärkt i miljoner år utan detta tokeri. Lagen måste ändras så djuren får ett bättre skydd mot ekologer, biologer och andra forskare.

80. Pär Grängstedt #79

2012-02-11 11:29

Har du några kunskaper om märkning av varg jag antar att förloppet och sättet är i stort sett det samma??
Med kunnig personal osv.
Ändå blir det mycket mer väsen om det...

79. Svar till 76

2012-02-11 08:36

Sändarmärkning av älgar sker nästan uteslutande från helikopter.
Förloppet:
Först ansöks man om tillstånd att få utföra märkningen hos djurförsöksetisk nämnd som ska godkänna märkningen.
Sen behövs även tillstånd att få utföra immobiliseringsarbetet med hjälp av t ex helikopter.
Polisen och markägare ska underrättas innan arbetet utförs.
Immobilisatören (märkaren) har genomgått en speciell utbildning för detta liksom den veterinär han samarbetar med.
Immobilisatören är som regel en person med lång erfarenhet av sövningsarbete och att bedöma effekten av preparatets effekt på djuret.
Till detta använder lämplig helikopter med pilot med stor erfarenhet av sådana uppdrag.
Piloten ska för övrigt ha god erfarenhet av att "läsa" djurs beteende och framförallt att kunna förutsäga hur djuret kommer att reagera i olika situationer.
Själva jaktmomentet tar normalt mellan 10-20 sekunder tills det man tagit höjd och kommit upp så högt att djuret lugnar sig.
Efter skottet är det lite olika hur djuret beter sig det kan vara allt ifrån att djuret går tills det somnar eller bara stannar på plats och lägger sig ner efter någon minut.
Har allt fungerat som det ska syns påverkan av preparatet ganska snabbt och djuret lägger sig efter ytterligare någon minut.
Skulle något inte gå som man tänkt sig och förföljandet skulle bli något längre bryter man och letar upp ett nytt djur.
Man eftersträvar alltid kortast möjliga insats, djurskyddet har högsta prioritet under hela arbetet.
Preparatet som används är så sammansatt att djuret är omedvetet om vad som sker på platsen och först när märkningsarbetet är utfört ges ett motmedel(antidot) som i älgsövningssammanhang har den effekten att djuret vaknar till på ganska kort tid och går från platsen efter drygt 2min.
Att djuret är helt omedvetet om vad som sker på platsen under märkningsarbetet bekräftas av att djuret reagerar lite när det upptäcker att det inte är ensamt på platsen.
Älgen tar då ofta några hastiga kliv när den reser sig upp men stannar ofta i vaket tillstånd upp och tittar på märkaren utan att panikfly trots att det är fullt kapabel därtill.
Älgen smyger sedan efter hand iväg från platsen.
Kostnaden, för att märka 24 älgar med GPS sändare är runt 500 000:- om man inkluderar flygtid,personal, preparat och pilar.
För detta får man positionering under en period på mellan 4-5 år.
Man ska komma ihåg att GPS systemet ger oss en stor mängd positionsdata med mycket stor noggrannhet jämfört med den gamla typen av sändare som krävde att man pejlade djuren manuellt med betydligt mycket sämre precision så man kan säga att kostnaden för GPS sändare är dyrare vid märkningen men man spar in pengar i slutänden genom att man får en lägre kostnad för positioneringen som inte kräver vare sig fordon eller fältpersonal samt att man får data kontinuerligt under 4-5 års tid med 2 timmars mellanrum med hög precision vilket i sig ger en helt annan och tydligare bild av älgens liv,påverkan av dess omvärld och en revolutionerande möjlighet att se beteenden och bedriva mer detaljerade studier utan att behöva vara på plats och störa älgen lika ofta som tidigare.
GPS tekniken har lyft fram svensk viltforskning och viltforskningens möjligheter att på ett exaktare sätt kunna peka på vad som sker men kanske lika mycket på vad som inte sker i älgarnas liv. om detta kan man tycka mycket men att ha goda detaljkunskaper speciellt på en art man dessutom har en aktiv förvaltning på är naturligtvis väldigt viktigt.
Ökad kunskap ger bl a goda möjligheter till en klokare och korrektare förvaltning och att skydda djur från felaktig exploatering.
Ökad kunskap om älgarnas rörelser runt trafikerade vägar, påverkan av dom stora rovdjuren etc är andra exempel på nyttan av sändarmärkta älgar i viltforskningens tjänst.

78. Åke

2012-02-10 09:20

Min uppmaning till dig kvarstår. Tag kontakt med Mikael och framför dina teorier med honom. Vi har fått ett svar där han påstår att det går. Det räcker för mig. Vi gjorde oss omaket att försöka få klarhet, jag tycker du ska göra detsamma.

77. Varför ser man blodspår runt magen?

2012-02-09 20:50

Har man månne monterat en tub-GPS???

76. Gps-älgar

2012-02-09 20:50

Kan vi inte börja en diskussion om de 40+ (har för mig att jag såg någonstans 100 st)älgar med gps-sändare. Hur fick de på sändarna på älgarna? Klarar älgar nedsövning bättre än vargar? Jagas de med helikopter? Ingen verkar tycka att det projektet är oetiskt. Är det skillnad på djur? Vad jag vet har vi inte märkt 1/3 är vargstammen (ca 100). Vad kostar detta projekt? Kan någon ge mig mer information? NYFIKEN! :D

75. Lägligt "föesvunnen"

2012-02-09 10:57

Rapporten om att tiken i riala är "försvunnen" gör ju att man funderar om inte det har ett samband med att plantera ut denna tik där man vet att dt inns en gntiskt viktig hane. Vad ä odsen för ett släpp i Roslagen??
Sen undrar man hur bra gener denna tik har som redan har problem med hudiiritation. Hoppas man tänkte till och avlivade henne istället men det är väl föga troligt.
Kanske dags igen för en tävling "gissa var hon släpptes" det finns ju hur några ställen som känns heta.

74. Sätt stopp för "lekstugan"

2012-02-09 09:59

Finns det ingen som kan sätta stopp för den här "lekstugan"?
Svensk rovdjurspolitik har haverat totalt. Den svenska vargstammen kostar miljarder kronor i skattemedel, räknat i allt från forksning, administration och förvaltning m.m.
Detta när det saknas pengar på många andra områden som infrastuktur, skola, vård och omsorg.
Var finns logiken?
Nu gäller det vargtiken som flyttats för tredje gången till en kostnad av 1,5 miljoner kronor, MINST...
Det är inte försvarbart.
Var finns det politier och tjänstemän som vågar sätta stopp färeländet?

73. Regeringen skiter i den svenska landsbygden

2012-02-09 08:38

Istället irrar Reinfeldt runt i europa och leker brorduktig.
Men en sak ska herr stadsminister ha klart för sig.
Det kommer ett nytt valår snart, och då får han sota för sveket mot den svenska landsbygden.

72. Hälge

2012-02-09 08:37

Man kan med stor säkerhet fasställa släktskap mellan två enskilda individer om man har DNA för bägge individerna.

Flyttiken har tydligen kunnat visas vara släkt med någon eller flera ryska individer. Alltså är hon av ryskt ursprung. Om dessa ryska individer hade/har hundgener i sig eller ej, vet däremot sannolikt ingenting om.

Eftersom tiken kommer från områden (eller åtminstone har passerat områden) i Ryssland, där det konstaterats finnas vilda varghybrider, är det således inte helt osannolikt att hon har hundgener i sig. Vilket hennes utseende talar för.

Fyra internationellt väkända vargforskare är övetygade om, att så är fallet. Hon har ett för den "renrasiga" sibiriska skogsvargen avvikande utseende, där den otypiska färgteckningen är det mest iögonfallande.

Enligt vad jag hört tycker man sig ha visat att hon inte är en en- eller tvågenerationshybrid, d v s att parning med "ren" hund inte har skett i de sista två släktleden i hennes släkttavla. Det motsäger dock inte att det redan fanns hundgener i dessa två generationer.

71. Gycklarna

2012-02-09 08:37

Tror inte NVV uppfyller de nio punkterna på sidan 2 här:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/16/48/25/e6d338fa.pdf


Sedan detta.
"Trots att utsläppsområdet endast fungerar som en sluss är arbetet med att hitta lämpliga platser för utsläppet resurskrävande. Oro för bland annat tamboskap och jakthundar gör att det är svårt att få berörda att ge det medgivande till utsättning som behövs enligt lagstiftningen."

http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Nyheter/Delredovisning-av-uppdrag-om-utsattning-av-varg-i-Sverige/


På sidan 5 i det här går att läsa "Enligt offentlighets- och sekretesslagen är det inte möjligt
att sekretessbelägga uppgifter om vilken markägare eller jakträttsinnehavare som
medgivit ett utsläpp av varg. "


http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/Rovdjur/Delredovisning_ru_varguts%C3%A4ttning_beslutad%20slutlig_NV_SJV.pdf

Hallå!!! Vart åkte ni och släppte henne den här gången?

Hallå!! vart är acceptansen?


Det måste finnas något organ som kan ta tag i NVV och Lst. Det måste vara olagligt att våldta befolkningen och djuren på detta vis.

En annan sak. Hur gör de varginventeringen? Försöker de inventera i huvudtaget? Finns det dokumenterat någonstans hur staten inventerar sina vargar? Är deras ända sätt att "inventera" att lita på att de får in spår-rapporter från folk i glesbygden som någon så kallad "spårare" kan komma och titta för att fastställa?. Hur tillförlitlig tror det att den metoden är. För det första så vill ingen ha att göra med dessa gycklare och för det andra så är det ju spår lite över allt. Deras Powerpoint-bild på vilka vargar som finns i sverige just nu är ju bara ett litet hörn av hur många det finns. Sedan uppdaterar de sig inte själv heller, det finns de som står och säger på full allvar att det finns mellan 250-300 vargar i sverige just nu, medan forskarna säger att det är minst 450st i sverige.

70. sändarhalsbandet

2012-02-09 08:36

Jag tycker NVV ska ta den om rödluvan o vargen.var så säker på att NVV vet var den finskrysska vargen finns.

69. Vad gnäller ni för?

2012-02-08 19:12

NVV har ju inte direkt haft för vana att meddela oss jägare vargens positioner så att vi kan skydda våra jakthundar. Därför torde avsaknaden av halsband inte innebära någon försämring för oss jägare. NVV däremot kommer inte att få det lika lätt att hitta djuret om det skulle förolyckas av någon anledning. Trist för dem. Men genom sitt systematiska undanhållande av information, tjänstemannastyre och sätt att köra över allmänheten har de inte direkt skapat ett förtroendekapital.

68. Hund

2012-02-08 15:23

Det är ju en hund på bilden, ingen varg.

67. Åke

2012-02-08 15:23

Det är då svaret från Mikael att man kan. Skicka ett mail till Mikael Åkesson på slu och fråga, så får du första hands information. Om intresse finns kan jag undersöka med mina kontakter om ställen som kan göra en oberoende dna-analys.

66. kommer ni ihåg

2012-02-08 15:23

Han på LST som glömde stänga av sin telefon och sa undrar hur länge vi kan luras om dessa vargar. Nu kan ni inte det längre

65. På vargfronten intet nytt.

2012-02-08 13:15

Äsch,vem orkar bry sig längre, det har ju varit mörkande och ljugande sen projektet startade. På Lst i Falun hade de problem med hur mycket de vågade lura allmänheten. Det är som när man vet att en person ljuger för jämnan, så tror man inte på hen den gång det är sanning heller. Det är också mysko med avskurna fungerande sändare som ligger öppet eller täckta med lite mossa, men statens vargpersonal kan nog hitta på eget jävelskap som varken allmänheten eller deras högsta chefer får veta.

64. BARA NONSENS

2012-02-08 13:11

De skyller på irreterad hud, de har ju ingen nytta av pejl längre...hon får ju inte sovas nå mer,och så blir det ju svårare får allmänheten och följa henne utan pejl. hon har väl kostat runt 2 miljoner nu,de letar säkert på henne och sätter på ny pejl och säger att det är en ny invandrad varg....de gör ju ändå som de vill(naturvårdsverket)

63. Hälge

2012-02-08 13:11

Om jag visste att det var möjligt att med DNA fastställa, om flyttiken har en hund i stamtavlan, skulle jag mer än gärna var med och satsa en slant på en sådan undesökning.
Problemet är väl att vargen inte utgör en egen enhetlig djurart. Vargens genbank innehåller en salig blandning av gener från allehanda hunddjur. Avelsbasen är mycket stor. Att en avelsbas för en djurras är stor är för övrigt per definition ett signum på att rasen är livskraftig och inte utrotningshotad.
Sant är dock att en del populationer av vargarna levat isolerade under lång tid och att naturen därmed har kunnat sortera fram individer, som passar in i det ekosystem de levt i. Viket medfört att dessa populationer fått särpräglade egenskaper och utseenden. Exempelvis är de sibiriska skogsvargarna stora och kraftfulla. I sydeuropas ekosystem överlever små vargar.
Egentligen är det nog mest rätt att betrakta olika slags vargar, hundar och korsningar mellan dem som olika raser inom samma djurart. Det skulle nog strukturera och avdramatisera rovdjurdebatten en hel del. Då skulle debatten mer likna debatten mellan olika rasföreningar i hundvärlden. Och den kan ju också bli ganska livfull!
Om det är det som önskas.
Man skulle då också begripa att man inte hjälper till med att bevara rasen "den sibiriska skogsvargen"s särprägel genom att förflytta den till områden, som inte liknar de områden de utvecklats i. I Sverige är klimatet är annorlunda. De vilda bytesdjuren är annorlunda (mer lättfångade). Det finns gott om tama boskapsdjur (exempelvis lättslagna får) här. Det finns många lättfångade tamhundar (spec jakthundar). Mindre kraftfulla vargar klarar att överleva här. Vargarna har dessutom möjlighet att korsa sig med hundar.
Att de ursprungliga egenskaperna hos den ras man säger sig vilja bevara radikalt kommer att ändras, om den utvecklas i Sverige, är självklart.
Svenska rovdjursföreningen skulle kanske bilda en rasförening "Den sibiriska skogsvargen" och gå med i Kannelklubben och inom bedriva avel och utveckling av sin älskningras. Naturligtvis inom egna hårt instängslade områden, som självklart bekostats av rasklubben rasklubben. Då kanske bevarandet av rasstandarden lyckas bättre.

62. Nu kan de ej sjunka lägre

2012-02-08 09:30

Nu har NVV nått botten. Skylla på fukteksem. Visa bildet på det, har det varit någon defekt så är det så klart fotat. Vilka tror på det här? Vet våran regering om vad NVV håller på med. Nä om regeringen var lite intresserad så skulle de sätta ned foten nu. Tror NVV att vi är dumma. Fega och och totalt utan samvete är vad de är.

61. vargstackarn

2012-02-08 09:29

Denna varg har med största sanorlikhet dött under "misshandeln" som den utsatts för. För att dölja sina misstag i hanteringen och sopa igen spåren,måste dom naturligtvis skylla på någonting.Det är löjeväckande hur illa man får sköta sådanna här "riksangelägenheter" som denna så genetiskt värdefulla tik är. De ansvariga bör ställas till svars för detta,kanske tom åtal bör väckas. Koppla in GW Persson så kan han säkert lista ut var dom dumpat vargstackarn.

60. Sånt är livet sa``

2012-02-08 09:28

`den döfödde!! med denna manöver från våra myndigheter, för att kunna rentvå sina synder o falsarier! känns det som att dom har sparkat Grisen i arselet, o märk väl, det glömmer aldrig en Gris!!!

59. Tiken

2012-02-08 09:28

är inte pejlarförsedd sägs det, det misstänks av många att det är en hybrid,kanske en korsning mellan östsibirisk laika o varg eller ngn annan storväxt spetshund.
Den är m a o fredlös när den kommer in i en renhjord, samerna får skjuta den omedelbart på samma sätt som de har rätt att skjuta en hund som förföljer ren.
Ingen kan ju på så kort tid det handlar om hinna avgöra om det är hund eller varg, när djuret i detta fall inte har något synligt pejlhalsband och dessutom är rödbrun gul i färgen, egentligen ganska lik en östsibirisk laika av bilderna att döma.
Skulle det visa sig att djuret har ett dolt mikrochips instoppad under skinnet, ja då förstår ju var och en vad som ytterlgare händer med Naturvårdsverkets personals trovärdighet.
Det är ju tråkigt om Naturvårdverkets personal kanske inlåter sig lögner i ett försök att dölja sanningen om att djuret kanske bär på ett mikrochips. Tekniskt sett är det fullt möjligt.
Är djuret försett med dold pejlingsutrustning, då kommer det att upptäckas av en vaksam allmänhet som observerar var naturvårdsverkets personal koncentrerar sina spaningar. Alltså håll ögonen öppna på var NV personal befinner sig.
Många helikopterlyft och naturbevakare i samma område brukar vara ett tecken på att spaning pågår.

58. Vargtiken

2012-02-08 08:54

Jag tror...dom har släppt tiken utan halsband helt medvetet å varför,jo nu slipper dom berörda myndigheterna rapportera i vilken riktning hon går samt medias besvärande frågor, nu hoppas dom att hon föder en valpkull någon stans i landet...!!

57. Varg?

2012-02-08 08:54

Jag var inne på Östersundsposten och tittade på Ulf Grindes bilder på denna "varg".
Ett rastecken är möjligtvis de gula ondskefulla ögonen.
Att som Naturvårdsverket påstå att denna varghybrid är ett genetiskt värdefullt djur, är att betrakta som närmast kriminellt.
Detta är ingen renrasig varg, jag har sett många såväl levande som döda under min tid som jaktelev i Kanada.
Här är det framförallt färgen och det lilla huvudet som avviker.
Finns dock stor variation vad gäller färgteckning, från närmast svart till schäferteckning med mörk eller ljus tanfärg.
Men jag har aldrig sett en "kopparröd", och då fick jag ändå vara med och lära mig att flå ca. trettiotalet vargar.
Jag är uppväxt med hundar, i huvudsak stövare och jämthund, och i vår by fanns en hel del korsningar framförallt bland spetsar.
Jag är övertygad om att denna "varg" består av åtmistonde en del Hälleforsare, och skall därmed omedelbart tas bort!
När denna "varg" skjuts, vilket troligtvis snart kommer att ske då hon är tillbaka bland samernas renar.
Då skall jag personligen göra vad som står i min makt för att myndigheterna skall tvingas lägga pappren på bordet.
Det får vara slut på denna lekstuga.
Vilka tror dom att dom lurar!?

56. Borttappad

2012-02-08 08:53

Jag tror inte tiken är släppt överhuvudtaget!! ger mej den på att ingen kommer att få syn på denna varg igen i sverige i vilt tillstånd!! däremot så ska hon säkert ha valpar nånstans i nån "hundgård" snart!! som sedan ska planteras ut i nån lya nånstans!

55. Suck

2012-02-08 08:53

Jag tror jag kan säga med rätt stor säkerhet att det inte bara är ni jägare som suckar åt detta spektakel.
Tänk om man skänkt alla dessa pengar till ett "klick för skogen" istället, vad mycket det kunde gjort för svensk natur och biologisk mångfald.
http://www.ettklickforskogen.se/

54. Dna

2012-02-08 08:52

Kompisen har fått svar från slu. De säger att de kan urskilja varg och hund. De analyser de gjort möjliggör första och andra generationens hybrider med relativt hög säkerhet. Och här börjar man vifta på svansen för husse ” Identifieringen av hybrider beror på hur långt bak i generationerna vi är intresserade av att kunna utesluta att det skett en hybridisering med hund.” Och här lite mer ” Notera att varg och hund är mycket nära besläktade, till den grad då det kan diskuteras om de ska ses två olika arter” :------) Nähä, just det papillon varg. Ny rasbeskrivning kanske :-p .
Vi har frågat om man kan få del av prov för en oberoende analys, Ska bli intressant vad svaret blir. Finns det inga där i Brunflo som kan åka ut och se om det finns hår kvar där tiken sövdes. Men se till i så fall att provet inte tas i med händer. Om vi nu mot förmodan skulle tillåtas att få ett prov är det av stort intresse att kunna jämföra med det prov vi i så fall fått, så man inte lyckats blanda bort de olika proverna. Kan ju hända den bäste. Finns det ett intresse av detta och i så fall finns det några som är villiga att bidra med pengar.

53. Spåra

2012-02-08 08:52

Kan det vara så att någon mer lärt sig spåra vargarna med sändare? 2 st har försvunnit på kort tid och alldeles efter de fått sändare.

52. Jag är skärrad

2012-02-08 08:52

En svensk myndighet har under fler år agerat så undermåligt att allt förtroende är bortblåst. Ingen på dessa sidor tror för ett ögonblick på myndighetens förklaring. Alla förutsätter att de ljuger. Känner ni igen beteendet? Precis samma som i Syrien, Libyen, Egypten osv. Det är regimer där folket tillsist fått nog och gjort revolt. Jag tror att samma sak kommer att hända här i Sverige, det land som säger sig kämpa för större öppenhet i myndigheter inom EU. Den så kallade svenska modellen ramona Burman. Nästa val kommer revolten och jag hoppas att landsbygds demokraterna står som vinnare då. Hudirritation av halsbandet ja vad säger man.

51. Ha ha

2012-02-07 19:19

Har jag fattat det här rätt?Hon är alltså redan sjuk/överkänslig?
Mycket bra genetisk förstärkning!!
ps Hoppas M Kristoffersson uttalar sig snart-alltid lika underhållande.

50. Hm....

2012-02-07 19:18

Bukstinn, rund ocg go. Kan det vara så att hybridtiken redan är bukstinn av valpar(inseminerad) kanske? HA HA HA, man kan inte annat än att skratta åt galenskaperna.....

49. Vad händer om vargen ......

2012-02-07 19:18

släpps ut i ett av LST anvisat område, som INTE uppfyller NVV: s kriterier för utsättning ?

Troligtvis ingenting, för denna fantastiska statliga myndighet tycks ha full handlingsfrihet !

Några JO-anmälningar då och då förändrar troligtvis ingenting.

Men vad säger deras uppdragsgivare, alltså vår Regering om NVV:s agerande, just det , ingenting !

Ska man tolka det som att Regeringen är nöjd på vilket sätt NVV sköter handläggningen av rovdjursfrågorna ?

Då hjälper det tyvärr inte att vi mailbombar dem, det behöver röstas in ett helt nytt parti med folkvalda politiker som verkligen brinner för att förändra den rovdjurspolitik vi ser idag och hur dess förvaltning genom NVV:s försorg tillåts fortsätta !


48. Glöm inte

2012-02-07 19:17

Ta ett prov när hon trillar om det är en tjuvskjutnig eller § 28 eller påkörning. Skicka det utomlands för annalysering. Är det minsta spår av hund är nvv körda så in i he...te + att ev skytt har ej begått något brott då Erlandson sade i samband med presskonferansen i höstas angående slopad licensjakt att hybriderna skulle bort.

47. Det väcker många frågor

2012-02-07 19:17

1) Överlevde tiken flytten överhuvudtaget?
2) Är man rädd för ett totalt fiasko genom att få svart på vitt att hon går norrut igen?
3) Vill man sopa detta under mattan för att inte skapa ett prejudicerande fall, där tre flyttar visade sig meningslösa (bevisningen är som ni vet alltid på brukarsidan i vargsåpan, det är t.ex. "vargpinglorna" ett exempel på: de sägs fungera tills motsatsen är statistiskt bevisad!)?

Jag tror inte en sekund på att en hudåkomma ligger bakom det här beslutet. Det borde om inte annat innebära att sändartypen omedelbart tas ur drift. Hur stor är sannolikheten för att detta problem dykt upp just vid detta fall, särskilt med tanke på att det inte var något problem när hon flyttades för bara ett par månader sedan!?

46. Samtalet

2012-02-07 19:16

Kommer ni ihåg telefonen som hoppade igång på dalarnas lst. hur mycket kan vi ljuga sas det då av en viss Svensson. Man undrar hur det är i det här fallet

45. Bluff!

2012-02-07 19:16

44# Är dom då så bergsäkra på att kunna följa henne kan man undra.
Enl. Burman "Inte ange vart hon är släppt föränn hon rört sig därifrån."
Vilken jäkla bluff.

44. Oj oj oj!

2012-02-07 17:18

Om det ,nu är så att man har plockat av tiken halsbandet på grund av hudirritation. Så får man verkligen hoppas att det aldrig kommer ett halsband några fler vargar.
Men det är högst troligt att denna varg fortfarande har sitt halsband,men att man valt att säga att det är borttaget, för att slippa uppge positionen.
Alternativ två, att man verkligen har tagit bort det, för att kunna betrakta henne som en ny individ, nästa gång hon dyker upp.
Att man skulle släppa denna varg utan att vilja ha koll på henne verkar konstigt. Jag tror inte på det. Hon bör i alla fall vara lätt att känna igen, och man får hoppas att de som ser denna rödavargliknande varelse rapporterar vart man sett henne. Det kanske finns flera vargar med denna röda färgton, men så många som är riktigt så röda som denna finns det nog inte.

43. Nu är råttet mågat!!

2012-02-07 17:13

Här finner ni en intervju med Rauno Burman från P4 västernorrland imorse. SR och SVT är ju som dom är och ställer i vanlig ordning inga kritiska frågor.. Men för den som orkar med Burman så lyssna på klippet mellan 08:30-9:00. Ungefär 11 minuter in i klippet finner ni intervjun.

http://sverigesradio.se/sida/sandningsarkiv.aspx?programid=66

42. BLUUUUUFFFFFFF!

2012-02-07 17:12

Det är ju bara för att det inte ska gå att styrka att hon är tillbaka på renbetet om en stund och att inkompetenterna på NVV hamnar i ytterligare en pinsam situation. IGEN!!!
Jäkligt fult gjort.
Det där halsbandet är väll testat till förbannelse till , som vanligt, oändliga kostnader innan det fick sättas på en varg över huvudtaget.
Hon fick på sin höjd kluvna toppar i stickelhåren...
Luktar ruttet lång väg!

41. Mystik

2012-02-07 16:22

Hela vargcirkusen börjar bli bli en härva av många konstiga tillfälligheter. Röda vargar, som troligtvis är varghybrider, borttappade halsband, utan spår av dess "ägare", flytt av vargar till hemlig ort. Vad sjutton sysslar NVV med!?

40. Borttagna halsband...

2012-02-07 15:37

Tänk om hanen som sköts tidigare kanske hade samma hudirritation!!! Därmed gjordes en välgärning då halsbandet "skars av" i Sälen... =)

39. Svar till 21

2012-02-07 14:53

Styckade för några år sedan en Björn som skjutits i Särna, denna Björna hade sändarhalsband! Vad jag vet så fans inga skador av halsbandet men då jag styckade Björnen hittade jag en mycket grov sprutspets som hade gått in i bäckenbenet, spetsen var inkapslad av bråsk och hade varit infekterad , infektionen hade lagt sig då det med all säkerhet var en gammal skada. Den nu omtalade vargtiken som så lägligt slängts ut någon stans vind för våg av NVV ser troligen ut mer som en igelkotte nu. Myndighetsförakt är numera knappt ett förnamn..

38. Här finns fler foton på rödingen och vansinnet

2012-02-07 14:52

http://op.se/lanet/ostersund/1.4360473-varg-sovd-nara-brunflo

37. precis som ubi spee

2012-02-07 14:52

skriver,det är sannolikt den enda vargen som kommit hit av egen kraft...alla utsatta vargar från djurparker hägn etc svassar mer än gärna runt vid bebyggelse då byggnader betyder mat från deras uppväxt tid....jag har ej läst något om att den röda tiken varit synlig vid bebyggelse,någon annan kanske har

36. Var sitter Irritationen!?

2012-02-07 14:52

Irritationen sitter säkert inte i pälsen på vargen. Irritationen sitter hos alla dessa inkompetenta tjänstemän på NVV som gång på gång fått konstatera - precis som vanligt vettigt fok redan begripit - att tiken gång på gång sökt sig tillbaka till sina kända jaktmarker.
Nu måste man tillgripa en lögn för att ånyo "stå med byxorna nere". Osanningar är inte ovanligt i dessa kretsar. Som naturvårdsdirektör Svenson i Falun sade när han trodde telefonen var avstängd -och denna tidnings reporter hörde :" Hur skall vi ljuga nu då...??"
Nu tror sig NVV denna gång slippa kritiska kommentarer. Men fortsättning följer...

35. Nu man väl glad i östra Uppland.

2012-02-07 14:52

Och inte minst politikerna i Östhammars kommun, om det är sant at flyttvargen nu är släppt i Östra Uppland, delar av Roslagen och Kolarmoraområdet. Jag har skrivit två medborgarförslag till kommunen att säga nej till inplantering av vargar, båda har avslagits med kommentaren att det är Regeringen som sköter om rovdjuren. När fråntogs svenska kommuner sin beskattningsrätt och därmed det kommunala självstyret? Vad står det i regeringsformen och grundlagen? Har inte kommunerna bestämmanderätt över Plan- & Miljölagen, hur det skall se ut innanför sin kommungräns? Men gillar man vargar utan att ta hänsyn till sina företagare inom djurhållningen och alla fritidsdjurhållare, ja då struntar man i sina medborgare.

34. Bluff och båg!

2012-02-07 14:51

Hur dumma i huvudet tror naturvårdsverket att folk är, att dom ska tro att tiken helt plötsligt har fått klåda av sändarhalsbandet. Det är bara ett hemlighetsmakeri som gör folk uppretade.

33. Som sagt

2012-02-07 12:58

NVV gräver sin egen grav. Jag tycker man borde tidsbegränsa rovdjurstjänstemännens befattningar till max 2 år. Det här verkar ha stigit berörda åt huvudet. Prestigen kostar i form av djur lidande. Nej, byt ut ledningen i vargmyndigheterna, och skapa utrymme för lite sunda, jordnära beslut.

32. Otroligt

2012-02-07 12:58

Nu visar de vad de går för, skulle vanligt folk göra här så vore det kurran direkt. Kan inte låta bli att jämföra förfarandet med metoder som användes på öststatstiden. Allt för att vilseleda folket. Upp till kamp!

31. Mörkar sanningen!

2012-02-07 12:57

Pga eksem släpps tiken utan gps halsband? Varför inte berätta sanningen? Detta var sista chansen att plocka av henne halsbandet! Nu kan hon bara avlivas genom skyddsjakt! 9 av 10 skyddsjakter avslås av NVV och Lst, vet man ej vilken individ det är måste man konstatara detta med dess spillning, detta kan ta tid!!

30. Några funderingar

2012-02-07 12:57

I Finland har man i år inom ett område skjutit två "vargar". Jägarna hade bara licens på en. Den ena av "vargarna" var uppenbarligen inte en renrasig varg. Den har tydliga tecken av hund i sig. Kan då den jägare, som stod för överskjutningen, fällas för olaga jakt? Eller skall ha få beröm för att tagit bort en oönskad och farlig varghund? Hur mycket "hund" får det finnas i en "varg" för att den skall räknas som varg? Vem har bevisbördan, när det gäller påståendet om att det är en varg, som är skjuten?
Eftersom inte ens svenska Naturvårdsverket kan klara av att skilja på äkta vargar och korsningsprodukter, hur kan man då begära att en vanlig jägare skall kunna bevisa att han inte skjutit en varg?
Vad händer för övrigt om vår flyttik skjuts "olagligt"?
Kanske är ansvariga på Naturvårdsverket lika glad för om så sker. De slipper ju då risken för att måsta skämmas inför sina internationella kollegor för att de satsat pengar på avel med en "laikavarg".

29. Spårning

2012-02-07 12:57

Det går säkert alldeles utmärkt att använda chips. Det används på maskiner och när dessa blir stulna kan man exakt se var dom finns - helt förträffligt.

28. Den enda i sitt slag!

2012-02-07 12:56

Äntligen föll poletten ned. Nu vet jag varför hon är så värdefull! Hon är den enda vargen som gått in i riket själv. Alla andra vargar är utplanterade eller rymlingar från djurparker. Det är därför som de har överseende med att hon kanske inte är riktigt "rasren".... Nvv och de övriga i bevarande härket, kommer försvara denna långvandrare in i döden! Kosta hur mycket ren,får, pengar mm som helst.

27. INSTÄMMER!

2012-02-07 12:56

Med # 22 mycket ska man höra när skam går på torra land! Hela denna historien är bara ett stort misstag från NVV men det är de inom detta verk som är sak kunniga, vi andra är bara noviser i deras ögon!!

26. Diagnosen

2012-02-07 12:56

Enligt uppgift har det kommit in snö mellan halsbandet och halsen som inte har torkat,det är orsaken till hudproblemen! vilken vetenskaplig sensation, hur mår då alla andra försökskaniner till vargar som är sändarförsedda,man säjer bara ,HJÄLP!

25. Valpar till vilket pris som helst

2012-02-07 12:55

Hon är nog släppt i ett område där det finns könsmogna ensamma hanar. Förmodligen igångsprutad för att börja löpa också.
Apropå skavsår efter sändarhalsbanden så finns det uppgifter på att detta har setts tidigare vid obduktioner men tystas ner och inte tagits upp i labbrapporter, såg ett reportage från Norge om detta, men hittar tyvärr inte länken.

24. Huvudet på spiken

2012-02-07 12:55

Har du Örjan Bengtfrors mycket bra känningar på NVV eller har du buggat dom. För närmare sanningen än så här kommer vi nog aldrig.

23. Genetiskt värdefull ?!

2012-02-07 12:54

Nu har även den internationellt mycket kände forskaren Valerius Geist( professor, numera pensionerad) sällat sig till skaran av internationella forskare, som inte tror att tiken
är en äkta varg.
"Projekt Varg" blir allt mer obegripligt. Som i sagan om kejsarens nya kläder är det ingen i det svenska maktetablissemanget, som har kurage att ifrågasätta den av Naturvårdsverket deklarerade och därmed officiella åsikten att tiken är genetiskt värdefull. Är de köpta hela högen eller är de bara fega?
Var finns de undersökande journalisterna? Var finns forskarna?
Ett barn ksn ju se att tiken inte är rastypisk! Hon är ju gulbrun. Definitivt inte något "gråben"!
Jag fattar heller ingenting.

22. Veterinärer och etik

2012-02-07 11:37

Vad det är för veterinärer, som ställer upp och medverkar i djurplågeri, som drabbar både varg och tamdjur?
Är det inte meningen att, veterinärer i stället skall hjälpa sjuka och skadade djur och i görligaste mån förhindra djurplågeri ?
Veterinärer, som är behjälpliga vid vargflyttningar är en skam för sin yrkeskår. De visar total brist på moral och etik när de aktivt deltar i aktioner, som leder till att vargar plågas och allt fler tamdjur kommer att utsättas för den plåga vargangrepp innebär.Som djurägare anser jag man har rätt att, kräva veterinärernas stöd mot vargplågan.
Men det råder en talande tystnad bland veterinärer i vargfrågan.

21. sälen vargen

2012-02-07 11:37

kan det vara så där det gick till i sälen med den varg som dom sa blev tjuvjagad.Finns inget förtroende kvar för nvv och lst i dom här frågorna.Ni som skjutit björn eller andra djur med pejlband har ni sett skador efter banden har ni det måste det komma fram för att få ett slut på denna lekstuga.

20. Konsekvens?

2012-02-07 11:36

Om det nu är sant att sändarhalsbanden kan orsaka våt dermatit så får man väl anta att konsekvensen blir att det inte blir fler sändarhalsband på vargar? Borde inte t.ex. Djurskyddet i Sverige, SNF, SRF eller WWF kräva att stop på djurplågeri med sändarhalsband? Någon som vet deras ståndpunkt?

19. Hudirritation!

2012-02-07 11:36

Man kan ju skratta sig harmynt, för mindre!
Detta kommer troligtvis bli spiken i kistan för denna Världens mest genetiskt värdefulla varg, något som Naturvårdverket inte tycks begripa.
Tidigare har ju ingen Renägare eller för all del Jägare vågat begagna sig av paragraf 28 i syfte att skydda sina renar och hundar.
Hade så skett så hade du blivit cell kamrat med en viss Norrmann!
Nu är det ju en varg i mängden, eller hur!

18. Bakvägen

2012-02-07 11:34

Det verkar som om länsstyrelsen och nvv gjorde det lätt för sig. Man gick ut bakvägen. Men tiken är ju lätt att känna igen tack vare sin mycket röda päls. Sanningen kommer närmare och närmare. Förr hette det ju att det inte var några problem med halsbanden. Nu är det problem. Det verkar som om vi som är emot den här ''cirkusen' får mer och mer rätt.

17. Fattades bara det

2012-02-07 11:34

Ja nu springer tiken utan halsband och ingen vet var hon är ?
Eller fanns det tecken på tiken, att hon inte mådde så bra. Iså fall är det ju läge att ta bort halsbandet och sedan låtsas som att det regnar.Tilltron till NVV är sänkt i sank. Men det var ju ingen nyhet.

16. Det är egentligen rätt enkelt, 7:an

2012-02-07 11:34

Inom djurhållningen och växtodlingen tar man fram friska, starka individer att bygga upp sin produktion på. Inom företag försöker man få bra ledare och dugliga medarbetare. Men inom stat och kommun röstar vi in människor som skall styra och utveckla samhället från en begränsad klick som är utvalda med en helt annan grund än kompetens och duglighet.
Det visar sig klart och tydligt i rovdjurspolitiken.

15. Nog..

2012-02-07 11:33

Nu har NV skitit i det blå skåpet på riktigt. Ska bli intressant att se vilken veterinär som tog det beslutet och bildbevis som stärker beslutet måste ju naturligtvis finnas med tanke på uppmärksamheten fallet ges.. Vet inte vart man ska vända sig på NV då man vill ha svar på frågor, vet någon så kan de väl slänga ut en blänkare i den här tråden..

14. Undrar

2012-02-07 11:33

hur nvv hade gjort om flytt nr 2 mot förmodan hade lyckats?Sövt henne en tredje gång för att ta av den skavande sändaren?Hur är det med "hudirritationerna"på resten av vargarna med sändare?,kan bli mycke sövande framöver.

13. Uppdrag granskning

2012-02-07 11:32

Jag har sagt det förr och säger det igen. Någon granskning kan det aldrig bli tal om. Alla mediaföretag är på ett eller annat sätt snärjda av presstöd eller sändningsrättigheter som är villkorade. Naturligtvis i pressfrihetens namn.
Nej, nummer 6, tyvärr blir det inte av. Om det hade varit möjligt hade denna soppa varit belyst för länge sedan.

12. Fälla

2012-02-07 11:32

Tror att det är en fälla att dom tagit bort sändaren den sitter säkert kvar

11. ...angående..

2012-02-07 11:32

...nya rön från veterinär i samband med varghantering så har et uppkommit sydobservationer att varg som har sändare-halsband på sig på visat att det kan uppstå viss förekomst av hudirritation och där med så bör det genast upphöra med sådan utrustning som kan skada djurets välmående.
Alla djur bör genast sövas ner och kontrolleras så att det inte finns fler viktiga individer i Projekt varg som har liknande påvisande angelägenheter av sin utrustning...

10. Stor skandal

2012-02-07 11:31

Så döljer man ett totalt misslyckande. Dom borde skämmas, utan sändare! det var ju så viktigt att man kunde följa henne p.g.a genetiken och att hon skulle bilda revir.En stor skandal.
Vidare var det ju så att ingen varg tidigare har flyttats 3 ggr tidigare och detta skulle nu utvärderas, nu vet ingen om stackaren dött p.g.a Naturvårdsverkets djurplågeri eller vad som händer. En BEDRÖVLIG SKANDAL.
Nu är det enkelt för beslutsfattarna att gömma sig när inget längre kan kontrolleras.

9. Hyckleri

2012-02-07 11:31

Vem försöker ni lura ? tror inte det är många som tror på det där . Låter lägligt att plocka bort sändaren på tiken nu när det börjar osa katt , nä hyckleri det är vad det är . Hoppas hon går tillbaks och någon skjuter henne med hjälp av paragraf 28

8. Flyttiken

2012-02-07 11:31

Svagt att inte kunna säga var tiken är släppt. Att hon gått upp i vikt är inte konstigt. mycket näring i vilt och renkött. Hon har väl kompenserat viktförlusten efter sin vandring från Karlsborg.

7. Jag fattar ingenting....

2012-02-07 10:18

Jo, men eller hur?! Den hudirritationen kom lägligt.
Sitter här nu med vuxna vargar som ska bli utplacerade norr om oss, vargvalpar västerut och bor ett stenkast från vargproblemen i Salbohed/Västerfärnebo.
Sen var det löften om att varsko när en "placering" blev gjord (endast då i områden där det fanns acceptans) och utökad skyddsjakt när det blev ett problem?!
Undrar om jag ska lägga en massa pengar på att bygga nya byggnader och hålla mina dyra avelsfår inomhus, stängsla in HELA gården och skaffa fler boskapsvaktande hundar?
Eller ska jag helt resolut köpa en flygbiljett och boka flyttlasset tillbaka till Kanada där jag hade en rättighet att skydda mitt och mina. Där jag alltid känt att staten ser till människans intresse i första hand och har en förståelse/respekt för hur lantbrukarna har det och för det dom producerar.
Känner mig helt överkörd med vargar som springer på tomten, äter hundar allt som oftast och så dessa makthavare som ljuger ikapp.
Enligt vissa ska jag bara vara "tacksam" att jag får ersättning när fåren rivs. Det ses som ett litet pris för att få ha vargen här?! Vad gnäller jag för? Vi får ju bidrag till stängsel?
Det här går inte! Varför är det INGEN som lyssnar!?

6. Föga förvånande

2012-02-07 10:18

Vad är det som säger att hennes partner vid den förra misslyckade flytten inte jagades av nvv och befriades sitt halsband som sedan hamnade på ett “lätt funnet“ ställe .
Ett scenario kan ju vara det att tiken dog av stressen eller narkosen och för att slippa inbördeskrig hos romantiker skyller man på hudirritation.
När ska denna lekstuga få ett slut och varför ifrågasätts inte rovdjurspolitiken av media t.ex uppdrag granskning el dylikt.
Denna vargen har kostat 1,5 miljon bara i flyttkostnader sen tillkommer alla som lallar runt och spårar heltid...

5. hycklare

2012-02-07 10:17

vilken mörkning för att slippa all kritik. vi kräver att få veta:
1 vilken veterinär som beslutade detta
2 bildbevis att det fakto är en kraftig irritation för att visa att vi kan lita på nnv.

4. Vem tror på detta?

2012-02-07 09:59

Ger mig på att hon har halsband även nu. Ett lätt sätt att påstå att man inte kan följa henne. Nvv har satt all sin trovärdighet och sitt existensberättignde på spel. Det här har defenitivt inte gått som dom räknat med och nu gör man allt för att slippa ta ansvaret. Detta är hyckleri, vi måste på alla sätt och vis tala om att vi som jägarkår och hundägare inte accepterar denna lekstuga längre.

3. Du tog orden ur min mun!

2012-02-07 09:47

Det är ju helt klart som Blekingejägaren säger.Dom kan då få till det.

2. Svenska Rovdjursföreningen

2012-02-07 09:35

Enligt rovdjursföreningens hemsida så ska den ha flyttats till ett område norr om Mälardalen. Hur kan de veta det när NVV håller det hemligt? Har de egna kontaktvägar till NVV?

1. Fördjävligt!

2012-02-07 09:35

Nu passar men på att vara "djurvän" genom att inte montera halsband! Självklart är det ingen hudirritation som ligger bakom utan nu kan man nästa gång den dyker upp i renbetesområdet hävda att man inte kan spåra den och därmed inte ta bort den!

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB