• Pinewood

Flyttvargen skjuten

NotiserPublicerad: 2011-05-15 11:20

(Uppdaterad) Den ena av Sveriges två flyttvargar är död. Vargen avlivades i Gällivare sameby på söndagsmorgonen efter skyddsjaktsbeslut från Naturvårdsverket.
Den sköts från helikopter och jakten gick mycket snabbt.

Efter att Naturvårdsverket strax före 08.00 på söndagsmorgonen tagit beslutet om avlivning tog det bara en och en halv timme innan vargen var död.
– Den sköts klockan 09.24 på en öppen myr, fem kilometer från platsen där den sövdes i april. Hela jakten gick mycket snabbt. Det var över på en minut, säger Britta Wännström, chef för viltförvaltningsavdelningen vid länsstyrelsen i Norrbotten.
Det var personal anlitad av länsstyrelsen som utförde jakten.

Oklart om den dödat renar
Gällivare skogssameby har sin kalvande renhjord i området. Det var därför skyddsjakt beviljades.
Förra gången vargen fick ett skyddsjaktsbeslut på sig, i april, dräpte den 13-14 renar i området. Sedan flyttades hannen till Dalarna och vandrade tillbaka. Det är oklart om den hann ge sig på några renar den här gången.
– Jag har inte sett några detaljerade kartor över hur den rört sig i området, säger Stig Persson, rovdjurssamordnare i samebyn.
Blotta hotet om att den skulle gå in i den kalvande renflocken fick Naturvårdsverket att besluta om avlivning.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

35. Behövs inga konstiga teorier för att det ska gå ihop

2011-05-23 13:26

Kolar´n. Jag har hört dessa teorier men tycker att det låter vansinnigt, på flera olika sätt. Jag tycker inte att det behövs någon sådan teori för att förklara dagens rovdjurspolitik. Att bevara den biologiska mångfalden har (tack och lov) blivit en globalt uppmärksammad fråga och bevarande av naturlig flora och fauna i alla länder hör förstås till. Att människan nästan utrotade vargen från vårt land förut är ingen anledning för att vi inte ska jobba för att bevara den naturliga faunan, även rovdjuren, i Sverige. Det är svårt eftersom intoleransen är oproportionerligt stor, men det kommer att lyckas tids nog. Fler och fler ungdomar, som jag, inser vikten av en frisk och hel natur. Nu har ju naturen saboterats på gränsen till "beyond repair", men det finns ingenting som föranleder att Sverige inte ska arbeta för en så naturlig natur som möjligt. Det är ett långtidsprojekt, men tids nog kommer människan lätta sin börda på naturen, som då kan resa sig upp igen.

34. Miria

2011-05-22 00:42

Det övergripande målet, att ha en livskraftig vargstam med frisk genetik i Sverige, som du nämner, samt de inplanteringar/flyttningar av ryska hybridvargar som pågår med stor iver är inget annat än ett desperat försök att sopa undan spåren av den illegala utsättningen av djurparksvargar som ett visst "Projekt" påbörjade 1976, i gränstrakten mellan Värmland och Norge, just den trakt som ett halvår tidigare utsetts som lämplig för en nyetablering av en svensk vargstam. Aktionen förnekas av berörda myndigheter, mest kanske för att det faktiskt var en kriminell handling och troligen även för att man för sent insåg konsekvenserna av dessa handlingar. Nu är man tvungen att spela spelet färdigt, därför finns inga gränser för vad vargen får kosta. "Lögn" säger du säkert nu, och jag påstår inte att detta är 100% sant, men det finns vittnesuppgifter, indicier och dokument som tydligt pekar på att det faktiskt har gått till på detta viset. Må verkligheten komma ifatt de ansvariga så att de får svara för sina handlingar.

33. Olika hot mot livskraftig vargstam

2011-05-21 10:29

Frågan som dominerar diskussionen här är varför det läggs pengar på förvaltningen av vargar. Sveriges majoritet vill ha en livskraftig vargstam i landet och rovdjurspolitiken arbetar för detta mål, samtidigt som minoriteten som inte vill ha varg inte ska känna sig för odelaktiga. Detta (att nå målet utan att vissa ska känna sig överkörda) är en stor utmaning för politiker, myndigheterna och alla oss andra. Majoriteten vill ha en frisk vargpopulation och det största hotet mot vargen, bredvid tjuvjakt, är den alldeles för låga genetiska variationen och inaveln. För att få en livskraftig population måste åtgärder vidtas och att skydda genetiskt viktiga individer (invandrare och deras avkommor) är en del av arbetet. Eftersom man helst inte vill döda genetiskt viktiga individer försöker man först istället flytta dem till mer lämpliga platser. Detta lyckas ibland och misslyckas ibland. Alla som klagar på att det läggs pengar på detta måste förstå att majoriteten vill det. Demokrati fungerar ju så att det som de flesta vill - det strävar man efter. Samtidigt måste minoriteten respekteras. Man måste förstå att det aldrig är lätt när inte precis alla vill samma sak. Att föra ner beslut till länsnivå är ett sätt att tackla detta, så att även de i lokalbefolkningen som inte vill ha varg känner att de har något att säga till om i just sitt län via viltförvaltningsdelegationerna. Men det övergripande målet, att vi ska ha en livskraftig vargstam med frisk genetik i Sverige, det kan ingen ändra på så länge majoriteten stödjer detta. Arbetet sker med detta mål i siktet, även om det blir små steg bakåt ibland. Det var synd att denna hane blev dödad, men det är också viktigt att inte öka intoleransen från vissa håll, i detta fall renägare. En hög intolerans bland minoriteten kan vara ett större hot mot vargen än vad den genetiska situationen är. I detta fall var det viktigare att inte förvärra attityder än det var att behålla en genetiskt viktig individ. Naturvårdsverket har många svåra val att göra och mycket ansvar vilar på dess axlar. Jag har dock respekt för alla som jobbar med detta och tror att målet kommer att nås, även om det är ett långsiktigt projekt som inte färdigställs på en kafferast.

32. svar till nr 18 Eländes elände

2011-05-17 10:41

Du har en alldeles briljant ide. Undersök alla vargars hälsoläge med en noggran obduktion. Vilket lyft för Sverige!

31. Å du Roger ...#30

2011-05-17 10:41

Tänk vad många trafikskyltar som måste göras om och bytas ut mot vargsymbol istället för älgen. De kanske blir kvar lite längre på stolparna om tyskarna är i närheten. Men vilken fruktansvärd kostnad att byta ut alla, ja om man inte säljer alla älgskyltarna till tyskarna och tillverkar nya vargskyltar för pengarna.

30. Spara till framtida behov!

2011-05-17 08:01

Det blir snart omvända behov! om några år kommer någon fram till att Opps! det finns knappt några älgar kvar, Hur ska vi nu göra? Älgen är ju typ en symbol för Sverige. Undrar om det då ska läggas samma krut på det, Och tänk om vargen börjar gnaga tallplant när det tryter på bytesdjur. Då får vi kanske göra planteringshägn som håller vargen ute!!!!

29. Kostnad?

2011-05-16 17:34

Vart kan man få reda på vad kalaset gick loss på? Säger bara lägg ner den här vargcirkusen och inför säsongsjakt på varg, liksom på räv.

28. Tack för ett snabbt och korrekt beslut att avliva vargen

2011-05-16 12:45

Eftersom renvajorna just nu håller på att föda sina kalvar hade det uppstått oerhörda förluster annars för renägarna. Det är inte bara förlusten av renar som vargen hade dödat utan många vajor hade "kastat" sina kalvar, nyfödda renkalvar hade lämats av vajorna och därmed inte klarat sig.
Men, det absolut värsta är ändock det lidande som renarna skulle ha fått utstå under den känsliga perioden av året.

27. den stora flytten

2011-05-16 11:10

snälla forskare skulle inte ni kunna flytta mej från småland till jämtland i sep-till okt och få jaga björn och älg fritt i viltrika marker,tänk att få jaga och härja fritt under en månads tid,själv kan jag ta tåget tillbaka till småland

26. Oföreställd Galenskap

2011-05-16 10:11

Ska det va ska det vara 100 %

Sjunger man i en schlagertext härförleden. Ja visst är det 100 % galenskap som forskare och politiker håller på med när det gäller införande av varg, läs hybrider, i den svenska faunan där dessa utsätts för kvalificerat djurplågeri med gen manipulation Och det i Svea rikets parlaments goda minne.

25. Skäms Naturvårdsverket

2011-05-16 09:11

Hur mycket lägger statliga myndigheter ner på den s k rovviltförvaltningen (läs varghantering) för att sedan bara skjuta när den kommer in i sameland... Jag vill att Naturvårdsverket redovisar kostnader och vilka pengar som bekostar dessa lönlösa projekt och så hoppas jag Ni... lärt er något av dessa misslyckade flyttprojekt... Ska ni ändå avliva... gör det på en gång. Eller är det så, att dessa projekt hålls vid liv av vargforskarna bara för att de ska försvara sina anställningar och sina "lyxjobb". Låt en oberoende revision granska arbetssätten och kostnaden. Redovisa en kostnads- nyttoanalys för alla oss som undrar. Gör det gärna i oberoende jakttidningar som inte är beroende av statens eller jägarnas pengar.

24. Apropå kostnader.

2011-05-16 09:10

Det finns otroliga hål i statsbudgeten där slantarna bättre behövs. Läs om förhållandena i svensk sjukvård av idag, samt underrubriker i mellan spalten: http://www.dn.se/nyheter/sverige/hard-kamp-for-en-sjuksang-i-sverige . Men nu är det så att vi i landet har en regering som bl.a. består av en fundamentalist vid namn Andreas Carlgren som anser att ett skadedjur, av en ras som aldrig funnits här, som grundats av illegal inplantering och som har hundgener i sig, är viktigare än våra mänskliga behov. För mig är frågan om hur vi blir behandlade vid akuten en mycket viktig miljöfråga.

23. Ge NORMA chansen

2011-05-16 08:16

Skänk 10% av vargpengarna till NORMA i Åmotfors, så de kan exprimentera fram den effektivaste av alla patroner för vargjakten. Där gör dessa pengar verkligen någon nytta till skillnad mot detta larv de håller på med idag...Ge resten av pengarna till äldrevården och skolorna, sparka alla forskare inom vargbiten...WIN -WIN situation för alla.

22. Där gick 5 miljoner upp i rök-Hurläng får detta pågå?

2011-05-15 21:57

Är inte Riksrevisionen vaken, eller också den mutad. Finns det ingen rim och reson i Sverige när man kan leka på detta vi med skattemedel. Detta visar vilken "barnaskara" som
tror sig vara s.k rovdjursförvaltare. Någon vettig måste få stopp på detta. Det finns faktiskt forskare och proffesorer som har uttalat att flytta vilda djur aldig blir någon framgång.

21. Lekstuga

2011-05-15 21:13

Hur kan staten beviljas ansvarsfrihet när man är så vårdslösa med våra pengar?

20. Ursäkta Ann,

2011-05-15 20:28

tangengerna slant i hastigheten. Jag stavar min signatur Hermelinen.
Skit samma:
Så här är det enligt demokratisk ordning: Idiotiska beslut möts av opinon, politikerna tänker om och tar nya beslut.
Kan du ge mig ett enda bra skäl till att vi ska sitta still i båten och se på när detta manipulerande av naturen fortgår? Förutom att politiker och tjänstemän på jägarförbundet blir glada.
Jag tycker att det är just det du uppmanar till som inte är konstruktivt. Du tycker ju att vi ska gilla läget.

19. Till Herr Melin

2011-05-15 20:07

Ha inte så bråttom. Läs vad jag skrev!!
Enl många andra internationella erfarenheter så går det inte att flytta vargar för de återvänder oftast. Därför menade jag att detta försök snart kommer upphöra. Jag ifrågasätter inte din uppfattning om att populationen kommer öka söder om renbetesnäringen. Jag gillar det inte heller. Jag vill inte ha varg men det är så det ska vara enl demokratisk ordning i Sverige. Nu får man börja agera lite smart och inte bara "skrika"vilket jag tycker att många ägnar sig år på denna hemsida! Det är inte konstruktivt!

Jag stavar mitt namn Ann

18. Eländes elände?

2011-05-15 20:06

Blir väl en statsbegravning efter en noggrann obduktion av denna varg kan tänka.Ett bra sätt att kolla den kvarvarande vargstammens hälsa är ju att obducera samtliga vargar...Hmmm, blev kanske fel där.....

17. Äntligen ...

2011-05-15 18:36

inte en sekund försent....

16. var bara lugn ann

2011-05-15 18:36

det tar ej många år nu förrän vargen blir lovlig att jaga året om...de ökar lavinartat

15. Det är du som inte begriper, Anne

2011-05-15 18:33

Om det här fullskaleprojektet i galenskap lyckas, kommer vi söder om renskötselområdet att i all framtid få vargar flugna och bilade till oss.
Om det går åt pipan med flyttar får man väl ta sig en rejäl funderare vad man egetligen håller på med. Och framför allt varför.
Vargen finns i tiotusentals alldeles strax öster om oss, i de finskryska, väldiga skogarna. Det finns abosolut ingen som helst rationell anledning att med konstgjorda medel hålla liv i en liten isolerad stam i Mellansverige.
Det enda ett sådant projekt tillfredställer är någon slags romantisk tanke tanke om att Sverige har vildmark i den södra landsändan.
Jag såg kartan som jägarförbundets Glöersen gjort, som ligger här längre ned på sidan. Med bara 450 vargar kommer i stort sett hela södra halvan av landet att vara fullproppat med vargrevir.
Men 450 räcker inte på långa vägar för att hysa en isolerad stam. Värstingarna på din sida pekar på att det ska vara tusentals vargar.
Fråga någon som vet Anne, ta vilken av vargforskarna som helst i landet. De kommer att berätta för dig att tusentals vargar inte får plats.
Då återstår då alltså att med konstgjorda medel transportera in varg. Jag undrar vem det är som inte tänkt efter, Anne.

14. Begriper ni inte att..

2011-05-15 18:23

Alla ni som ironiserar över vargflytten borde tänka lite!!!. Begriper ni inte att detta var ett bra försök....men som tyvärr misslyckades! Nu återstår nog bara inget annat än att låta stammen växa och förmodligen kommer snart licensjakt på varg förbjudas möjligen med utökad skyddsjakt.
Tycker ni det är bra? Var realist..vargen har tyvärr kommit för att stanna och regeringen gör vad den kan för att inte stammen ska behöva utökas!

13. vargflytt

2011-05-15 18:21

jag fattar inte vad det är för en jäkla lekstuga ,hur många miljoner kostar detta larv ,sätt pengarna på sjukvårdens konto i stället,och avliva vargarna med en gång i stället för detta flyttande och daltande först.sveriges dyraste leksaker just nu.

12. finns

2011-05-15 18:20

det några bilder som verkligen bekräftar att den är tagen av daga...

11. Kostnad

2011-05-15 14:27

Sista kronan är nog inte lagd på denna varg den ska väl transporteras till Uppsala en resa på drygt 100 mil den skickas nog inte med posten det är säkert minst 2 personer som bilar ned och det är nog inte någon ideell organisation utan välavlönade tjänstemän

10. Vad

2011-05-15 12:55

har detta kalas kostat?? Från början till slut,

9. Droppe

2011-05-15 12:53

Kostnaden för denna Varg Landar väl på några Miljoner,Men vad gör det för detta Rika Land.Vård ock Pensionärer VAD ÄR DET FÖR NÅGE?

8. Vargflytt

2011-05-15 12:46

Man hoppas nu att man lärt en läxa av denna totalt misslyckade och förmodligen väldigt kostsamma åtgärden att flytta en varg.Ska man flytta vargar måste dessa djur stanna i ett hägn i flera månader inom det område för flytten.Den andra vargen som flyttades kommer nog att gå samma öde till mötes vad det lider.

7. kostnad

2011-05-15 12:37

det måste gå att få fram kostnadenpå denna varg . flygtransport alla rovdjursspårare exsta jobb för samerna

6. Vargflytt

2011-05-15 12:37

Dessa pengar hade passat bättre i vårdn. Hur kan dom få hålla på som dom gör?

5. Befrielse

2011-05-15 12:19

Grattis till alla renägare i Norrbotten och stort tack till Gällivare skogssameby fört ert starka och handlingskraftiga engagemang i rovdjursfrågor.

4. Vargquidia

2011-05-15 12:19

Den andra hybriden är glädjande nog även den, snart endast ett minne kvar av en våt dröm. Drabbade och myndigheter samarbetar mycket effektivt nu! Även paragraf 28 bidrar i allt högre grad.

3. Kostsam roadtrip?

2011-05-15 12:11

Med hjälp av myndigheter och skattepengar fick den dvärgbandmaskspridande hybriden i alla fall se en ganska stor del av Sverige! Hoppas spridningen av parasiten inte blev alltför omfattad bara!
Glädjande är att samarbetet mellan drabbade och myndigheter i allt större grad börjar ge resultat! Verkar som att allt fler börjar få kalla fötter beroende på både opinion och förd politik. Argumentet att resurser saknades i detta tillfälle är bara kvalifiserat skitsnack!

2. Den andra då?

2011-05-15 12:00

Den andra sk ryssvargen då , har NV stängt av den sändaren efter påtryckning av LSt i Dalarna? Även den befinner sig i renkalvningsområdet i norra dalarna fast den blev nedsläppt i Örebro. Snacka om fiasko! Hoppas Samerna hinner ta den ändå, trots att det mörkas med position, innan den hinner göra skada i renhjorden.
Lägg pengarna på detta vansinne på dom som verkligen behöver det i samhället.

1. Bra...

2011-05-15 11:45

det räddade många liv,och många blev inte födda.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB