• Älgskadefondsföreningen

Foderplatser för vildsvin stoppas?

NotiserPublicerad: 2007-03-21 11:09

LRF i Jönköpings län kräver att det ska behövas tillstånd för att ha foderplatser för vildsvin.
När LRF-bönderna i Jönköping höll stämma var vildsvinen en het fråga.
En motion från Säby krävde att LRF ska jobba för begränsad utfodring av vildsvin.
Enligt Bo Arvidsson i länsförbundsstyrelsen måste markägare, jordarrendatorer och jägare tillsammans ta fram en lokal plan för vildsvinsjakt och utfodring.
Thomas Thylén från Lemnhult ville gå hårdare fram. Han yrkade att de som vill utfodra vildsvin ska tvingas söka tillstånd hos länsstyrelsen. Därmed skulle det bli kontroll över utfodringsplatserna. Det slutade med att hela distriktet vill att riksförbundsstyrelsen i LRF ska jobba för att det ska krävas tillstånd från länsstyrelserna för att ha foderplatser för vildsvin.Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Är utfodring av vildsvin ett problem!?

2008-01-07 09:11

Jag håller med om att utfodring håller grisarna borta från odlingsmark. Vad man ofta däremot inte tänker på är att närheten till vägar som är hårt trafikerade utgör en fara för resande. Problemen kommer att växa i takt med en ökande population. Där kommer nog regler angående foderplats kontra närhet till väg vara av mycket större betydelse! Sedan kan jag väl också tillägga att jag tror att jaktlagstiftningen kommer att i framtiden behöva ses över angående belysning av utfodringsplats. Detta för att desarmera stammen där det behövs...

1. Inga foderplatser ger stora skador på grödor och åkrar

2007-03-21 18:28

Kommer foderplatserna att minska i antal, eftersom det är myndigheterna som kommer att tillhandahålla tillstånden, är det inte bra.
Detta kommer att medföra att vildsvinen letar efter mat på andra ställen än vid de nuvarande foderplatserna. Det medför att vildsvinen kommer att böka i åkrar med mera för att leta efter sin basföda.
Var är det enklast att leta efter föda om inte på de naturliga foderplatserna, som bönderna runt om i landet odlar varje år. Potatis, sockerbetor och andra grödor, mums, säger vildsvinen.
Foderplatserna är det effektivaste sättet att minska skadorna på grödor med mera. Då får vi bort vildsvinen från åkrar. Vi kan anlägga åtlar (som också är en form av foderplats) för att reglera avskjutningen på vildsvinen och därmed skjuta rätt djur för att hämma återväxten på vildsvinsstammen.
Tas beslutet kommer bönderna att ångra sig när de inser hur mycket skador som beslutet kommer att medföra.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons