• Älgskadefondsföreningen

För få jämtländska älgar fällda

NotiserPublicerad: 2013-12-12 09:04

I Jämtland visar ny statistik att det fälls för få älgar. Fram till den 10 december har 13 370 älgar fällts i Jämtlands län. Målet är 19 885.
Dessutom är det framför allt vuxna djur som fälls. Målet är att 8 581 kalvar ska skjutas, men hittills har 5 049 skjutits, vilket motsvarar 58,8 procent av målet.
Den jämtländska älgjakten får pågår fram till den sista januari.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

15. Till Hans

2013-12-14 16:02

Att tilldelningarna inte speglar tillgången är utom allt tvivel, där har Skogsstyrelsen och bolagen verkligen fått igenom sina krav. En älgstam i balans är för mig att antalet speglar tillgången på mat. Den skall också ha hög reproduktion, då kan man skjuta många kalvar men ändå hålla nere betesskadorna. Generellt tror jag att medelåldern är på tok för låg, de vuxna är helt enkelt inte reproduktiva än. Sedan räcker det inte att bara spara kor och låta de bli äldre, det måste också finnas tillräckligt stora tjurar så att korna går i brunst. Låter man antalet kalvar styra hur många vuxna som skjuts så ger det sig lite av sig själv, är det lite kalv pga rovdjur eller hårda vintrar så blir helt enkelt uttaget mindre.

14. Angående kalv...

2013-12-14 08:29

...så är det svårt att skjuta något som redan är uppätet av rovdjur, i kombination med att för många produktiva kor skjuts!?
Dessutom verkar det vara en övertro på att det skall skjutas 50 50 kor och oxe. Vem vet hur könsfördelningen bland älgar ser ut i skogen? Dessutom kan man förmoda att en oxe klarar av att betäcka fler än en ko.

13. Uthållig älgstam

2013-12-13 17:49

Vad är en stor älgstam, jämfört med 70-80 talet har vi inte en stor älgstam, men jämfört med första halvan av 1900-talet har vi en gigantisk älgstam, Vi har omfattande kalvdöd i vissa regioner, Blekinge-Öland, och minskad älgstam här i östra småland kan inte skyllas på varg, men min uppfattning är att antalet älgar minskar här också.

Tänk om älgstammen är onaturligt stor, och är uttaget för stort, antingen det är jakt-varg eller sjukdom så kan minskningen gå snabbt.70-80 talets stam kanske fungerade kortsiktigt pga ändrat skogsbruk, det var väl några år då i princip hälften av alla älgar som fälsdes på Jorden fälldes av svenska jägare vilket givetvis är onaturligt och ej hållbart .

Kan inget om populationsstorlekar i naturen men
- När spansk mördarsnigel kom på 90-talet gav min tomtrunda lätt 25-30 sniglar kväll efter kväll, idag är det svårt att komma till 10.
- Samma tid var Kalmarsund invaderat av skarv, bombsäker syn vid varje strandbesök, idag finns det skarv, men det kan ta ett tag innan man ser någon, och absolut inte givet .
Hur stor är en uthållig älgstam ?

12. Det här visar två saker:

2013-12-13 14:12

Allmän jakt på älg går inte.
Storbolagens krav på att skjuta på allt som heter älg funkar inte heller.
En tredje sak som behöver undersökas är rovdjurens predation på älgkalv.
Det kan vara en anledning till att så få kalvar skjuts, dom kan redan vara uppätna.

11. Rätt Calle!

2013-12-13 14:12

Har man inga kalvar (ingen tillväxt) så kan man inte göra något uttag av vuxna älgar heller (kapitalet).

10. Inte särskilt konstigt

2013-12-13 11:16

Man kan inte skylla allt på rovdjuren, men det är ju trots allt ett faktum att både varg och björn går hårt åt älgstammen.
När man kommer så långt från målet och när man har uppenbara problem att hitta älgkalvar måste man nog ändå göra en djupanalys för att inte utrota älgen. Så vitt jag kan se så finns det tre "bovar" till det dåliga resultatet. Det är födobrist, jaktutövning på föråldrat underlag och rovdjurstätheten. Tillsammans blir det en oslagbar kombination för att utrota älgen i Jämtland, och för övrigt i andra delar av landet. Nu förefaller det som att jägarna tar sitt ansvar och avbryter jakten. Hur gör de andra aktörerna? D v s rovdjursaktivister och snf mfl, och skogsbolagen?? Är det ok att utrota älgen?? Och i så fall... var är relevansen i förhållande till utrotning av varg?? I världen är väl egentligen ingen av dom utrotningshotade, men i Sverige ligger älgen bra till. Kanske ska starta en "Bevara älgen aktivistklubb" i Sverige ;-)
God Jul till er alla

9. fler drabbas

2013-12-13 09:02

Helt klart behövs det revideringar av befintliga älgskötselplaner.
Detta är inte bara Jämtland som drabbas av, många av de älgrika länen har drastiska minskningar av älgstammen.

8. Inge Biotop

2013-12-13 09:02

Och hur jagar man och håller rätt antal kor och tjurar, vuxna och kalvar när man inte sett en enda kalv under jakten?
För vår del innebar det att vidare jakt ställts in i år och troligen blir det ingen jakt alls under 2014.

7. För lite älg helt enkelt. Martin!

2013-12-13 09:02

Det finns inte älg så det räcker, stammen är överskattad i de flesta äso.
Martin Du talar om kvalité och balans, hur ser dina tankar om detta ut? Man hör det ofta och förklaringarna skiftar om vad det är och hur stammen då ser ut.
Ingen anmärkning jag tycker bara det är intressant att höra Din åsikt om detta.

6. Rätt Inge!

2013-12-12 19:18

Om alla gjorde som du skriver så skulle vi få en balanserad stam, både till antalet och ur kvalitetsynpunkt. Tyvärr visar ju avskjutningen i Jämtland, 38% kalv att fri tilldelning inte fungerar i verkligheten, det kommer att se liknande ut om JRF:s förslag går igenom, tyvärr. Det behövs tyvärr pekpinnar som jägarna måste följa för att det skall bli rätt avskjutning. Att skogsbolag, länsstyrelser och Skogsstyrelsen sedan gör allt motverka detta gör det inte lättare.

5. Rovjakt!

2013-12-12 19:17

Det kan inte vara realistiska älgskötselplaner när det ser ut så här: GråsjoRäggens äso 54% oskjutet,Borgsjö Norra 51% Storåsen46%,Helvetesbränna 43% Hällesjö36% Sundsvalls äso 35% och Ljungaverks äso 31% något är fel. Dom enda som ser ut att nå målet är Torps äso 6% dom vet kanske vad dom håller på med, heder åt dom.

4. Rovjakt!

2013-12-12 14:24

Stora delar av Medelpad tillhör också Jämtland det är bara att gå in på jaktrapport så ser man att dom flesta av SCA-as egna älgskötselområden inte har en realistisk älgskötselplan utan siffrorna har bara tagits ur luften, det är nog dags att länsstyrelsen ser över deras älgskötselplaner och tar dom i örat till nästa höst.

3. Skjut kalv!

2013-12-12 14:23

Skjut aldrig fler vuxna än de antal kalvar ni lyckas fälla. Jagar man så, så kan man ha fri tilldelning.

2. Jämtland/Härjedalen

2013-12-12 09:57

Även Härjedalen ingår i Jämtland det kanske börjar märkas nu att det är ett uttag av även andra inte bara jägare på 2 ben upplever som att det är ganska glest med älg i härjedalen ser med fasa på nästa års säsong tror att det kommer att märkas ganska väl den här nya sk älgskötseln som verkar tära hårt på älgstammen

1. Fri älgjakt!

2013-12-12 09:57

Med andra ord är Jämtland redan igång med fri älgjakt som JRF önskar. Når man inte 80% av tilldelningen har licenserna tappat betydelse och det är i praktiken fri älgjakt. Blir spännande att se vad det här får för effekt på älgstammens kvalité.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB