• Allmogejakt

För få lodjur för jakt i Västernorrland

NotiserPublicerad: 2007-12-10 13:45

Länsstyrelsen i Västernorrland anser att lodjursstammen är för liten för att klara jakt. De senaste vintrarnas inventeringar visar att antalet lodjur är färre nu än under 1900-talet.
Därför vill länsstyrelsen att jakten på lodjur ska ställas in även i år. Enligt förvaltningsplanen för lodjur är föryngringarna för få för att man ska kunna tillåta någon jakt under vintern 2008.
Under den senaste inventeringen hittades bara 13 föryngringar. 2003 hittades 19 föryngringar, vilket redan då var hälften av alla föryngringar under toppåren på mitten av 1990-talet.
I en skrivelse till Naturvårdsverket skriver länsstyrelsen:
– Västernorrland bör kunna hålla cirka 20 årliga föryngringar av lodjur uthålligt och på lång sikt. Stammen bör inte understiga 15 föryngringar och inte överstiga 25 föryngringar. 20 föryngringar motsvarar 110-120 individer.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB